Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Cursus: Meer dan gewoon, passend onderwijs voor kinderen met het downsyndroom.

Docent: Mevrouw T. de Wit-Gosker
Datum: vrijdag 12 oktober 2007
Duur cursus: 1 dagdeel
Tijdstip: 13.00-16.30 uur
Plaats: Zwolle
Kosten: € 60,00 voor leden en € 85,00 voor niet-leden (incl. boek)
Inleiding
Sinds de invoering van de wet op het basisonderwijs in 1985 neemt een groeiend aantal
leerlingen met het downsyndroom deel aan het regulier onderwijs. Wat begon als ‘een
incident’ groeide in 20 jaar uit tot een systeem van in de wet vastgelegde leerlinggebonden
financiering. Scholen voor regulier- en speciaal onderwijs spelen in op de
wensen van ouders en proberen samen alle kinderen recht te doen. Daar komt nogal wat
bij kijken. De praktische uitvoering is wat het basisonderwijs betreft vastgelegd in een
boek: Meer dan gewoon, passend onderwijs voor kinderen met het downsyndroom in de
basisschool, uitgeverij Agiel, Utrecht 2006. Maar het begeleiden van de processen daarom
heen, blijft een zaak van veel overleg en begrip.
Doel
Het verkrijgen van inzicht in de processen waarmee scholen voor basis- en voortgezet
onderwijs te maken krijgen als er een kind met het downsyndroom wordt aangemeld.
Inhoud
Na een inleiding over de motieven van ouders en visies van scholen zal er aan de hand
van stellingen worden gediscussieerd.
Vervolgens worden de pedagogische en didactische principes toegelicht die bepalend zijn
voor het succes van integratie van kinderen met het downsyndroom op een gewone
school.
Tenslotte worden, aan de hand van concrete voorbeelden, ook de mogelijkheden van
integratie in het voortgezet onderwijs onder de loep gehouden.
Docent
Trijntje de Wit-Gosker beleefde, bekeek en beschreef het proces van integratie van vele
kanten. Eerst als moeder, leerkracht en mede oprichter van de VIM (de vereniging die zich
inzet voor integratie van kinderen met het downsyndroom). Later ook, vanuit de
Hogeschool Utrecht, als organisator van integratiestudiedagen en het
steunpuntscholenproject. Ze gaf voorlichting aan scholen en sprak op wereldcongressen,
o.a. UNESCO, Salamanca 1994. Ze hield pleidooien voor integratie en waarschuwde tegen
de risico’s van afgedwongen plaatsing. Haar motto: Integratie is een onophoudelijk
streven naar ‘erbij mogen horen en mee mogen doen’. Zolang dit voor alle partijen winst
oplevert is het de moeite meer dan waard.
Literatuur
Meer dan Gewoon - Passend onderwijs voor kinderen met het downsyndroom in de
basisschool
Trijntje de Wit-Gosker (uitgeverij Agiel, Utrecht 2006).
U ontvangt dit boek als onderdeel van de cursus.

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.