Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ketensamenwerking in de Jeugdzorg m.b.v. de Verwijsindex Zorg voor Jeugd

Resultaat: Een sluitende jeugdketen als gevolg van vroegsignalering en zorgcoördinatie in Groningen Vroegsignalering om te voorkomen dat een probleemjongere een risicojongere wordt en zorgcoördinatie rondom jongeren die hulpverlening ontvangen zijn randvoorwaarden om de juiste passende maatregelen te nemen.

Provincie en gemeenten realiseren een sluitende brede jeugdketen door alle instellingen uit de domeinen welzijn, onderwijs, zorg, gezondheidszorg, werk en inkomen, politie en justitie op hulpverlenerniveau aan
elkaar te koppelen. Dit wordt ondersteund door een speciaal ontwikkelde webapplicatie. De gegenereerde stuurinformatie wordt gebruikt om de samenwerking en de bedrijfsprocessen continue te verbeteren. Dit project is mede tot stand gekomen dankzij de prijsvraag M&ICT.
Provincie Groningen, Vereniging Groninger Gemeenten, WenS, Novia Communicatie & Capgemini Consulting

Lees ook:

Brochure BestPractice Zorg Welzijn Wonen 2009

Administrator

Of registreer u om te kunnen reageren.