Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgvisie magazine, oktober 2009

Wederom brengt Zorgvisie de top-100 van grootste zorginstellingen. PricewaterhouseCoopers heeft voor Zorgvisie de gedeponeerde jaarverslagen van 2008 doorgelicht. Espria heeft het Erasmus Medisch Centrum van de eerste plaats gestoten in de top-100.
Zorgvisie magazine, oktober 2009

Cover: JeRoen Murré

Dossier top-100
Het jaar van de ontvlechting

Opvallend is dat in 2008 bij verscheidene zorgconcerns een van de fusiepartners zijn eigen weg is gegaan. Maar in de geestelijke gezondheidszorg en in delen van de thuiszorg wordt er nog volop gefuseerd. In het top-100-dossier zijn alle verschuivingen in tabellen gevat en worden alternatieven voor fuseren beschouwd.

Top-10: rijkste grote zorgaanbieders
Top-10: armste grote zorgaanbieders

Verder in dit nummer:

‘Met goede afspraken maken, lukt het ook’
Aad de Roo, hoogleraar Strategisch management in de gezondheidszorg, constateert dat bestuurders de noodzaak van samenwerken inzien. “Maar ze realiseren zich dat ze ook zonder te fuseren bedrijfsactiviteiten kunnen delen.”

Marktmacht zonder te fuseren
Bij de Brabantse verslavingszorginstelling Novadic-Kentron zorgt de matrixorganisatie ervoor dat ze snel kunnen inspringen op nieuwe zorgvragen door slimme allianties met gelijkgestemde organisaties.

Weg met het provinciale denken
Trots op Nederlandse zorgstelsel

Volgens hoogleraar gezondheidseconomie Marcel Canoy ‘denken de Nederlanders dat het gras bij de buren groener is, maar dat is niet zo. Ons zorgstelsel is goed, ook al staat buiten kijf dat er nog zaken beter kunnen.’

Musea voor mensen met dementie
Herinneringen komen boven

Directeur Hans Becker van Stichting Humanitas is de bedenker van het ‘herinneringsmuseum’ en zijn zuster Inez van den Dobbelsteen voert het uit. Zorgvisie keek rond in de Rotterdamse verzorgingshuizen en proefde de sfeer.

Jeugd ggz-Assen zet vaart achter diagnose
Slimmer organiseren levert verrassende resultaten op in de jeugd-ggz. Wachtlijsten verdwijnen en doorlooptijden verminderen met vijftig tot negentig procent. Ook Accare, instelling voor kind- en jeugdpsychiatrie in Assen, boekte er succes mee.

Doe meer met vrijwilligers
Sabine Vuik deed onderzoek naar vrijwilligerswerk in de ouderenzorg. Zij concludeert dat meer vrijwilligers kan helpen de tekorten in de ouderenzorg op te lossen. Om meer mensen voor vrijwilligerswerk te enthousiasmeren en om het werk te coördineren, pleit zij voor de oprichting van een nieuwe organisatie.
U kunt hier het uitgebreidere artikel over haar onderzoek In de ouderenzorg kan veel meer met vrijwilligers downloaden.

Bij dit nummer: een special over hrm. Personeel in de zorg is schaars. Instellingen moeten creatief zijn in het binnenhalen en behouden van werknemers. Toch zijn veel jonge zorgprofessionals enthousiast voor het vak. Lees de artikelen in de special en op www.zorgvisie.nl/personeel

Berber Bast

chef redactie Zorgvisie
Bekijk profiel

Of registreer u om te kunnen reageren.