Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ketenzorg: Ketenvorming en Samenwerking

Voor steeds meer aandoeningen en zorggebieden heeft er de afgelopen tijd ketenvorming plaatsgevonden. Hierbij verdienen zaken als eenduidigheid onder zorggroepen en financiering van ketens de meeste aandacht. Verzekeraars gaan vaak verschillend om met de financiering van ketenzorgprojecten waardoor ketens lagere vergoedingen krijgen dan nodig is. Ook op het gebied van (geprotocolleerde) samenwerking intern, tussen cure en care en eerste en tweede lijn kunnen nog veel verbeteringen worden doorgevoerd die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de keten.
Ketenzorg: Ketenvorming en Samenwerking

Tijdens dit congres werd inzicht gegeven in;

• Nieuwe ketenvorming en inspelen op behoefte
• Financierbaarheid van de keten
• Standaardisatie en eenduidigheid
• Samenwerking met tweede lijn

Powerpoint presentaties

De presentaties zijn hieronder te downloaden.

Geert Groenenboom
Joop Raams
Leo Kliphuis (volgt)
Paulien van Hessen
Ingeborg Wijnands
Til van Rooij
Bas van der Mierden

Programma

Het programma zag er als volgt uit:

10:00 uur
Ontvangst

10:30 uur
Opening. Dagvoorzitter Dite Husselman, projectleider, stuurgroep van adviesgroep ketenzorg.

10:35 uur
Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn, Achmea Zorg
• Uitbreiding van ketenzorg door integrale bekostiging
• Wat levert het op in termen van kwaliteit en doelmatigheid?
• Kan ketenzorg alleen via integrale tarieven worden gecontracteerd en wat zijn de verwachtingen qua zorgsturing?

11:05 uur
Nieuwe ketenvorming: Chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Joop Raams, huisarts, voorzitter LHV kring midden Nederland, lid VWS evaluatie commissie integrale bekostiging ketenzorg
• Welke ketens zijn gewenst maar komen niet tot stand?
• Inspelen op chronisch zieken en kwetsbare ouderen.
• Welke ketens zijn tot stand gekomen zonder specifieke financiering?

11:35 uur
Pauze

12:05 uur
Financierbaarheid van ketens. Leo Kliphuis, directeur Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerste lijn
• Financiering via WMO en AWBZ gelden.

12:35 uur
Verschil in tarieven zorggroepen; tijd voor standaardisatie? Paulien van Hessen, bestuurslid Zorggroepen, landelijke vereniging eerste lijn (LVG)
• Hoe kom je tot een integraal tarief?
• Hoe kom je tot eenduidige samenstelling van de zorggroep?

13:05 uur
Lunchpauze

14:05 uur
Praktijkcase; Samenwerking cure en care bij ouderenzorg. Ingeborg Wijnands-Hoekstra, projectleider [G]OUD, Regionale Huisartsenzorg Heuvelland (RHZ)
• Praktijkvoorbeeld: Gestructureerde ouderenzorg binnen en vanuit de huisartsenpraktijk
• Regionale netwerken: Op zoek naar verbindingen in de ouderenzorg.

14:35 uur Praktijkcase; Samenwerken met tweede lijn. Til van Rooij, Diagnostisch centrum Bernhoven
• Samenwerking tussen 1 e en 2 de lijn: kansen en dilemma's
• praktijkvoorbeelden: fundusscreening en telediagnostiek

15:05 uur
Pauze

15:35 uur
Rol van ziekenhuizen en van de farmaceutische industrie. Bas van der Mierden, director Business Healthcare, Nyenrode Business Universiteit en executive adviseur, Prometheus HealthCare
• Gedwongen huwelijk of niet! (tussen ziekenhuizen en farmaceutische industrie). Door invoering van dure extramuraal bekostigde geneesmiddelen naar het intramuraal budget worden de kansen voor ketenzorg vergroot.
• Ketenzorg / Zorgpaden de oplossing voor een gezond huwelijk?

16:05 uur
Slotdiscussie
Met de zaal en met sprekers van het middagprogramma.

16:30 uur
Afsluiting door dagvoorzitter en aansluitende borrel.

4 reacties

 • no-profile-image

  y brand

  uiterst intressant onderdeel waar de toekomst mijn inziens naar toe moet (GGZ 2e lijn) waardoor clienten geen last meer ondervinden van alle schotten waar ze nu tegenaan lijken te lopen.... Ik blijf graag op de hoogte

 • no-profile-image

  Peter Martens

  Is de presentatie van de heer L. Kliphuis nog te verwachten?

 • no-profile-image

  Patrick Bauduin (congresontwikkelaar)

  Alle deelnemers van wie het emailadres bekend is, hebben deze link afgelopen week ontvangen.

 • no-profile-image

  Jacqueline van Eekelen

  Het is handig als de deelnemers een mail krijgen dat de presentaties op de website zijn geplaatst.

Of registreer u om te kunnen reageren.