Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgvisie magazine, juli 2011

Kwaliteit van zorg: er zijn vele manieren om het te bereiken. Een benchmark gaat de kwaliteit van behandelingen in de ggz inzichtelijk maken. In de regio Noord-Holland Noord eist het zorgkantoor een casemanager voor demente bewoners in het verzorgingshuis. En het Nationaal Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg gaat alle partijen bij de les houden om kwaliteit te garanderen. In het interview laat Wilna Wind van de NPCF weten dat ook de patiëntenbeweging er bovenop blijft zitten.
Zorgvisie magazine, juli 2011

Cover: JeRoen Murré

Focus kwaliteit
Wat is goede zorg? Daarover twisten regelmatig aanbieders met de zorgverzekeraars. Het Nationaal Kwaliteitsinstituut krijgt straks het laatste woord.

  • Hoeder van de kwaliteit
    Het Nationaal Kwaliteitsinstituut gaat normen en openbaarheid afdwingen om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. ‘De leider van het instituut moet tegen de belangen in durven te gaan’.


  • Ggz moet het waarmaken
    Routine Outcome Measurement (ROM) vormt de basis voor de benchmark die GGZ Nederland met de verzekeraars is overeengekomen. De uitkomsten moeten leiden tot verbeterprojecten, en worden uiteindelijk ook gebruikt bij de zorginkoop.


  • Casemanagement is de kern
    Geriant levert in Noord-Holland Noord behalve een adviserende specialist ouderengeneeskunde een casemanager. Die coördineert ter plekke de zorg voor bewoners met dementie en coacht de familie en medewerkers.


Verder in het julinummer:

‘Een beetje duwen en trekken’
Belangenvereniging NPCF wil daadwerkelijk invloed uitoefenen, vertelt directeur Wilna Wind. Bijvoorbeeld op de normen voor borstkankerzorg. Lees ook over het programma Kwaliteit in Zicht van de NPCF.

Gesjoemel met zorggeld
Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS dichten de mazen in het net om fraudeurs een halt toe te roepen.

Nieuw: serie over toezichthouders
Zorgvisie spreekt twee toezichthouders over nevenfuncties.

Geïntegreerde eerstelijnszorg
Twee Amsterdamse centra leveren ‘zuinige en zorg’, maar lopen vast op de financiering, zo blijkt uit onderzoek van Agis.

Berber Bast

chef redactie Zorgvisie
Bekijk profiel

Of registreer u om te kunnen reageren.