Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgvisie magazine, maart 2012

In het maartnummer artikelen over hoe ziekenhuizen hier en aan de andere kant van de oceaan de patiënt en diens familie bij de zorg betrekken. Het interview met Aline Saers van Per Saldo laat zien dat de rol van de pgb-houdersvereniging nog lang niet uitgespeeld is. In de focus Wmo wordt de overheveling van begeleiding en ondersteuning naar de gemeenten van meerdere kanten bekeken.
Zorgvisie magazine, maart 2012

Cover: JeRoen Murré


‘Een slag in mijn gezicht’
Als een ‘donderslag bij heldere hemel’ kwam de beslissing om het persoonsgebonden budget in te perken, vertelt Aline Saers. Maar de directeur en haar vereniging van budgethouders Per Saldo blijven strijdvaardig: ‘Wij gaan het heel scherp in de gaten houden.’

Regie geven of regie houden
Dé patiënt bestaat niet. Vanuit die visie komen de medewerkers van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis tegemoet aan de wensen van de patiënt en zijn familie.

Accountantskantoren geturfd
Jan Popping noteerde van welk kantoor de grote zorginstellingen diensten afnemen. Ook peilde hij hoe ze worden gewaardeerd.

Minder goed dan gedacht
De artsen van het academische Cincinnatti Children’s Hospital Medical Center in Seattle waren overtuigd van de kwaliteit van hun zorg. Tot de feiten anders uitwezen. Tijd voor actie.

Focus Wmo

Van AWBZ-recht naar Wmo-voorziening: de overheveling van begeleiding en ondersteuning is een enorme verandering. Zorgaanbieders wijzen op de risico’s en vragen meer tijd. Gemeenten zijn enthousiast bezig met de voorbereidingen.

  • Overhevelen met beleid
    Kunnen gemeenten de begeleiding en ondersteuning tijdig, efficiënt en voor alle doelgroepen goed regelen? Niet zonder beleid en samenwerking, daarvan zijn ze zich terdege bewust.


  • Weloverwogen indiceren
    Wmo-consulenten zoeken samen met zorgprofessionals en cliënten de beste voorziening om de zelfredzaamheid van de nieuwe doelgroep uit de AWBZ te vergroten.


  • Samen ertegenaan
    Partnerschap is het toverwoord, aldus aanbestedingsjurist Tim Robbe. Alleen als gemeenten en aanbieders samen optrekken, kunnen ze de begeleiding goed organiseren.


Berber Bast

chef redactie Zorgvisie
Bekijk profiel

Eén reactie

Of registreer u om te kunnen reageren.