Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Whitepapers

 • Hoe bouw je een gezonde financiële zorgorganisatie?

  Uw zorgorganisatie op elk moment volledig ‘in control’. Zonder ondersteuning van gespecialiseerde automatisering is dat tegenwoordig bijna onmogelijk en komt de liquiditeit van uw organisatie onder druk te staan.

  Lees de whitepaper

   

 • De cliënt centraal met behulp van e-health

  Staat uw cliënt centraal? Geef cliënten toegang tot hun eigen dossier, betrek familie en verwanten en behandel online met de mooiste programma’s. Laat je inspireren door de whitepaper en leer hoe e-health bruggen kan bouwen in de zorg. Jouw hulp, op jouw moment, op jouw plek.

  Lees de whitepaper

   

 • Digitale overdracht bouwsteen van Value Based Healthcare

  Iedereen zei dat het onmogelijk was, tot er iemand langskwam die dat niet wist. Digitale overdracht module van CarePoint voor transmuraal werken vanuit uw eigen EPD. Hoge waarde voor de patiënt tegen lage kosten.

  Lees de whitepaper

   

 • De digitale toekomst voor de zorg: 4 zorgtrends in 2017

  U streeft naar de beste zorg. De benodigdheden zijn goede (stuur)informatie, kennisdeling, effectieve communicatie en samenwerkingsmogelijkheden. Met een digitaal platform verbindt u uw zorginstelling, de partijen met wie u samenwerkt, de verwanten en de cliënt.

  Lees de whitepaper

   

 • Zorgallianties van de toekomst

  Dit whitepaper geeft je in een oogopslag een overzicht van het thema zorgallianties. O.a. deze onderwerpen komen aan bod: het jaarlijks onderzoek van KPMG over bestuurlijke samenwerking tussen ziekenhuizen, het project Longzorg Nijkerk en hun prestatiecontract, de Future Health Index, de samenwerking van vier Europese ziekenhuizen en het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn.

  Lees de whitepaper

   

 • Meer tijd voor patiënten?

  De vraag die in iedere bestuurskamer speelt: hoe kunnen we kosten besparen zonder de kwaliteit van zorg aan te tasten? ICT speelt daarin een steeds nadrukkelijker rol. Zou het niet mooi zijn als uw ICT-omgeving mee kan veranderen met de zorg die u levert en met het aantal medewerkers en cliënten?

  Lees de whitepaper

  *whitepaper van een partner

 • De cruciale rol van ICT in de zorg

  De vraag die in iedere bestuurskamer speelt: hoe kunnen we kosten besparen zonder de kwaliteit van zorg aan te tasten? ICT speelt daarin een steeds nadrukkelijker rol. Zou het niet mooi zijn als uw ICT-omgeving mee kan veranderen met de zorg die u levert en met het aantal medewerkers en cliënten?

  Lees de whitepaper

  *whitepaper van een partner

 • Verandercapaciteit zorg

  De vraag die in iedere bestuurskamer speelt: hoe kunnen we kosten besparen zonder de kwaliteit van zorg aan te tasten? ICT speelt daarin een steeds nadrukkelijker rol. Zou het niet mooi zijn als uw ICT-omgeving mee kan veranderen met de zorg die u levert en met het aantal medewerkers en cliënten?

  Lees de whitepaper

  *whitepaper van een partner

 • Hogere kwaliteit van zorg en minder kosten met werkplek op maat

  De vraag die in iedere bestuurskamer speelt: hoe kunnen we kosten besparen zonder de kwaliteit van zorg aan te tasten? ICT speelt daarin een steeds nadrukkelijker rol. Zou het niet mooi zijn als uw ICT-omgeving mee kan veranderen met de zorg die u levert en met het aantal medewerkers en cliënten?

  Lees de whitepaper

  *whitepaper van een partner

 • Onderzoeksresultaten Raet HR Benchmark 2016

  In dit rapport leest u hoe medewerkers, HR-managers en bestuurders in Nederland aankijken tegen talentmanagement. Wat is er nodig om medewerkers in úw organisatie in beweging te krijgen?

  Lees de whitepaper

  *whitepaper van een partner

 •  Minder logistieke zorgen en efficiëntere zorg

  Goed georganiseerde goederenlogistiek levert belangrijke bijdragen aan het succes van de zorgorganisatie. Een sterke logistieke keten die naadloos aansluit bij uw organisatieprocessen kan u bovendien kosten besparen. De logistieke scan van CB vertelt u hoe.

  Lees de whitepaper

  *whitepaper van een partner

 •  De digitale werkplek in de zorg

  Er wordt in Nederland steeds meer zorg verleend. Door de toename van het aantal ouderen neemt vooral de druk op de care toe. Echter ook de zorgvraag binnen de cure blijft groot en groeit nog steeds. Tegelijkertijd zijn door de overheid miljardenbezuinigingen binnen de zorg aangekondigd. Weten hoe je hier op inspeelt? Lees dan deze whitepaper.

  Lees de whitepaper

  *whitepaper van een partner

 • Ondernemende, klantgerichte zorgorganisaties: hoe doe je dat?

  Wie zijn uw klanten? Die vraag roept om strategische keuzes: om het “richten” van de organisatie, van buiten naar binnen denken. Gevolgd door de inrichtingsvraag: hoe werken wij procesgericht met focus op de klant? Het resultaat is een ondernemende organisatie die de klant centraal stelt.

  Lees de whitepaper

  *whitepaper van een partner

 • Nieuwe regisseur in de zorg

  De overheid wil ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische stoornis stimuleren langer thuis te blijven wonen. Dit is wenselijk vanuit de gedachte dat eigen regie de kwaliteit van leven bevordert en noodzakelijk omdat anders de zorg te duur wordt. Wat verandert er nu precies en wat is er nieuw?

  Lees de whitepaper

  *whitepaper van een partner

 • De kracht van zelfsturende teams

  Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel op het gebied van de wijkverpleging. Zowel in de bekostiging als in de uitvoering vindt een grote transformatie plaats. Het centrale doel is om beter aan te sluiten bij de behoeften van mensen; en voor de overheid is het mooi meegenomen dat het minder geld kost. Hoe kunnen zelfsturende teams hierbij een rol spelen?

  Lees de whitepaper

  *whitepaper van een partner

 • Hoe de HR-afdeling inspeelt op de werkkostenregeling (WKR) en er haar voordeel mee kan doen.

  De werkkostenregeling (WKR) wordt vanaf 2015 verplicht ingevoerd. Alle bedrijven en instellingen in Nederland krijgen ermee te maken. Door middel van deze whitepaper maken wij voor u, als HR-professional, duidelijk wat de WKR inhoudt, hoe u grip kunt krijgen op de veranderingen die deze wijziging met zich mee brengt en hoe u met uw afdeling op een positieve manier invulling kunt geven aan de
  gewijzigde regels met betrekking tot secundaire arbeidsvoorwaarden.

  Lees de whitepaper

  *whitepaper van een partner

 • De noodzaak van een geïntegreerd ECD*

  Het ECD is steeds meer een communicatiemiddel voor zorgverleners, artsen en behandelaren, maar ook voor huisartsen, apotheken, specialisten en ziekenhuismedewerkers én, niet te vergeten, voor mantelzorgers en de cliënt zelf. Lees meer over een geïntegreerd ECD. Hoe ondersteunt het multidisciplinair werken en wat zijn de voordelen?

  Lees de whitepaper

  *whitepaper van een partner

 • Rapport Contracting Value: Shifting Paradigms*

  'Waarde' is een belangrijke term in de huidige crisis binnen de gezondheidszorg wereldwijd. Hierbij wordt nadruk gelegd op het feit dat onze problemen met het beheersen van kosten net zo cruciaal zijn voor het tackelen van problemen, als onze problemen in het verkrijgen en behouden van kwaliteit.

  Lees de whitepaper

  *whitepaper van een partner

 • Rapport Betalen voor kwaliteit*

  In de publicatie ‘Betalen voor kwaliteit' wordt concreet beschreven – aan de hand van cases en een stappenplan- hoe zowel het sociaal domein als de cure concreet aan de slag kan met het betalen voor kwaliteit. Want dit systeem levert minder kosten en meer kwaliteit van zorg op. 

  Lees de whitepaper

  *whitepaper van een partner

 • Verspilling in de zorg

  In korte tijd zijn de thema’s “verspilling in de zorg” en “gepast zorggebruik” belangrijk geworden. Verspilling is het eenvoudige haast populistische begrip dat iedereen begrijpt. Gepast zorggebruik is een veel moeilijker in te vullen begrip omdat hier de meningen uiteenlopen.In deze whitepaper hebben we voor u een aantal artikelen verzameld die we belangrijk vinden. En die bijdragen aan de discussie. Lees hier meer over verspilling en gepast zorggebruik.

  Lees de whitepaper
 • Hoe u met e-HRM verzuimkosten aanpakt*

  In deze whitepaper worden een aantal concrete tips gegeven welke rol HR kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en het zorgen voor kostenreductie.

  Lees de whitepaper

  *whitepaper van een partner

 • Kwaliteit en veiligheid

  De thema’s kwaliteit en veiligheid zijn door ex-minister Ab Klink van VWS tot speerpunt van beleid gemaakt. Zijn opvolger heeft die lijn voortgezet. Inmiddels lopen een groot aantal concrete projecten van zorgprofessionals, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. Lees hier meer over een aantal van deze projecten.

  Lees de whitepaper

 

Ondernemende, klantgerichte zorgorganisaties: hoe doe je dat?