Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Infographic: Van Pater, Ego naar Eco

Van Pater (de overheid), Ego (markt) naar het denkmodel Eco. De afgelopen jaren werd beleid voor de zorgsector gebaseerd op keuzes voor of een grote rol voor de overheid of een grote rol voor de markt. Vaak ging het om de combinatie van beide modellen.

Inmiddels is duidelijk dat overheid en markt niet alle problemen kunnen oplossen. 'De uitdaging is om de discussie over de toekomst van de zorg los te koppelen van politiek ideologische denkbeelden en overtuigingen', schrijven Philip Idenburg en Michel van Schaik in hun boek “Diagnose Zorginnovatie”. Zij menen dat voor echt nieuw beleid voor de gezondheidszorg een nieuw paradigma, een mentaal model, nodig  is dat is gebaseerd op samenwerking. In het Eco-systeem staan inhoud en vakmanschap centraal. Er wordt geluisterd naar de wensen en behoeften van de patiënt. Het model kan gebruikt worden als uitgangspunt voor innovatie in de zorg. De overheid speelt in het Eco-systeem vooral een verbindende rol door partijen bij elkaar te brengen.

Bron Infographic: “Diagnose Zorginnovatie, Over technologie en ondernemerschap” door Philip Idenburg en Michel van Schaik.

Download deze infographic als pdf