Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Stopzetten huishoudelijke hulp kan niet zonder onderzoek

De voorzieningsrechter in Groningen oordeelt vandaag dat stopzetten van de huishoudelijke hulp vanwege de invoering van de nieuwe Wmo 2015, niet mag als de situatie van de hulpbehoevenden niet gewijzigd is en er geen rekening is gehouden of onderzoek is gedaan naar de omstandigheden van de hulpbehoevenden. Dat is het vonnis van een zaak die een hoogbejaard echtpaar (88 en 89 jaar) uit het Friese Dantumadiel had aangespannen tegen de gemeente.
Stopzetten huishoudelijke hulp kan niet zonder onderzoek
Foto: ANP XTRA Roos Koole

Het echtpaar en een dochter stapten naar de rechter, met hulp van cliëntenorganisatie Ieder(in), toen zij geen huishoudelijke hulp meer kregen in de Wmo 2015. Het oordeel luidt nu dat gemeente Dantumadiel niet de hulp aan het echtpaar mag schrappen op basis van een algemene bezuiniging op de Wmo, die van toepassing is op alle burgers in de gemeente. Volgens Ieder(in) staat de zaak niet op zichzelf. Zeker een kwart van alle gemeenten overtreedt de wet door het schrappen van huishoudelijke hulp voor ouderen en mensen met een beperking, stelt de organisatie. 'Dantumadiel' is min of meer een landelijke testcase voor de koepel.

Waarschuwing

Ieder(in) is blij met de uitspraak. De rechter geeft onomwonden aan dat gemeenten moeten kijken naar de specifieke situatie van mensen met huishoudelijke hulp en 'dat je die er niet categoraal uit kunt gooien', zei een woordvoerder.

Ook belangenorganisatie voor ouderen ANBO reageert opgetogen.  'Gemeenten zijn nu hopelijk gewaarschuwd dat zij niet zonder gedegen vooronderzoek zomaar de huishoudelijke hulp mogen schrappen', aldus directeur Liane den Haan. Ze zegt dat ANBO dagelijks meldingen binnenkrijgt van het zomaar schrappen of verminderen van de huishoudelijke hulp.

FNV

Corrie van Brenk, voorvrouw FNV Zorg:  'Wat voor Dantumadeel geldt, geldt ook voor de rest van de Nederland. Gemeenten mogen niet zomaar de thuiszorg stoppen. Zonder die belangrijke zorg zullen veel ouderen en kwetsbare mensen vervuilen, vereenzamen of zieker worden. Als gemeenten toch zomaar de thuiszorg stoppen, dan roept de FNV mensen die de zorg nodig hebben en hun zorgverleners op massaal bezwaar te maken. Ouderen en kwetsbare mensen blijven zorg nodig hebben, ook na 1 januari 2015.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Eén reactie

  • bresker

    In mooie bestuurstaal heet dit soort gedrag van overheden : detournement de pouvoir. Je kon op je klompen aanvoelen, dat de rechter worst zou gaan maken van het besluit in de gemeente Boerenstronkeradeel.

Of registreer u om te kunnen reageren.