Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn bagatelliseert sluiting verzorgingshuizen

Het beeld dat vanwege de transitie van langdurige zorg ongeveer 800 verzorgingshuizen moeten sluiten klopt niet volgens staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Hij verwacht eerder rond de 180 sluitingen.
Van Rijn bagatelliseert sluiting verzorgingshuizen
Foto: ANP Bart Maat

In de tweede termijn van het debat over de Wmo 2015 beantwoordt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag vragen van Kamerleden. Onder andere komen de sluitingen van zorglocaties door het scheiden van wonen en zorg aan bod. 'Dat aantal van 800 instellingen in 2015 komt uit een oud rapport van Berenschot', reageert Van Rijn op een vraag van Kamerlid Fleur Agema (PVV). 'Maar dat is een grove schatting geweest. Ik denk eerder dat het om een aantal van rond de 180 sluitingen van zorglocaties zal gaan. En daarbij gaat het met name om oude panden die ook zonder de maatregelen van mijn kabinet hun deuren zouden sluiten.'

Huisartsen

De oppositie is vooralsnog niet gerustgesteld door de schattingen van Van Rijn. Zo vreest Kamerlid Tjitske Siderius (SP) dat huisartsen overspoeld gaan worden door extra zorgtaken in de nieuwe Wmo. Van Rijn reageert dat hij goed overleg voert met de huisartsen en de vrees van de SP dan ook niet deelt. Ook ten aanzien van het compensatiebeginsel, waarin staat dat gemeenten hun best moeten doen om zorg te regelen voor hun burgers, is Van Rijn niet in beweging te krijgen. De oppositie wil dat in het compensatiebeginsel afdwingbare rechten voor burgers opgenomen worden. Dat gaat volgens Van Rijn tegen de gedachte van de nieuwe wet in.

Amendementen

In een brief laat de staatssecretaris weten welke amendementen van de Kamer op de nieuwe Wmo hij ontraadt en welke hij ondersteunt. Hij ontraadt onder andere het verplichte basistarief voor huishoudelijke hulpen in de Wmo en het oormerken van Wmo-gelden. Het amendement van Kamerlid Agema om de naam Wet Maatschappelijke Ondersteuning te wijzigen in  de 'Wet weg met ouderen' is volgens Van Rijn ook geen goed idee.

Pgb

Van Rijn heeft geen bezwaar tegen een aantal amendementen van leden van de 'herfstcoalitie' (D66, VVD en PvdA). Leden Vera Bergkamp (D66) en Bas van 't Wout (VVD) willen dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om bij een aanvraag voor een persoonsgebonden budget (pgb) te controleren of die ondersteuning veilig, doeltreffend en cliëntgericht is. Ook een amendement om de keuzevrijheid voor cliënten te borgen door de gelijkwaardigheid in de keuzes voor zorg in natura en het pgb te benadrukken, krijgt de goedkeuring van Van Rijn.

Huisvestingsproblemen

Ten slotte kondigt Van Rijn aan dat hij samen met minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst huisvestingsproblemen zal aanpakken die zich tijdens de transitie voordoen.

7 reacties

 • FJJ Conijn

  @ Teceer:

  Het kan goed zijn dat er een aantal, wellicht zelfs veel verzorgingshuizen zijn die verouderd zijn. Maar die gaan niet daarom dicht, althans niet voordat er iets nieuws staat. Ze gaan dicht omdat de instroom per 1-1-2014 grotendeels is opgedroogd, omdat per die datum Zzp 1-3 zijn geëxtramuraliseerd, en verreweg de meeste ouderen in verzorgingshuizen hebben Zzp 3. (Die volgens de VWS-regels staat voor: 'vooral ook intensieve verzorging', 'wakende wacht, voortdurend in de nabijheid' en een regelmatig snel verslechterend beeld.)

 • Esther Nieuwenhuizen

  Of de eigen begroting liet het niet toe omdat de gelden niet werden besteed aan onderhoud en vernieuwing, maar aan andere zaken omdat Wonen en zorg niet gescheiden werd qua geldstromen. Of dat woningbouwverenigingen verstek lieten gaan omdat ze elders hadden geïnvesteerd (in vrije sectorwoningen bijvoorbeeld of hadden gespeculeerd en veel verliezen leden). Tja, dat is terug kijken...

 • Teceer

  180 sluitingen betekent toch 180 ontwrichte gemeenschappen.

  Van Rijn heeft wel gelijk dat het deels zal gaan om echt verouderde instellingen. die hadden echter al lang met vernieuwing bezig moeten zijn, maar konden dat niet omdat het beleid dat niet toeliet.

 • het kan beter

  We kunnen in NL blijven discuseren over sluiting verzorgingshuizen. Elk huis is er 1 te veel. Deze regering is fout! Opmerkelijk met steun vd CU en de SGP. Ramzalig voor de ouderen en de ouderen van de eerstvolgende generatie. Alles onder aanvoering vd PvdA.

 • FJJ Conijn

  Overigens ging Berenschot waarschijnlijk uit van het principe dat de extramuralisatie van Zzp 1-3 ook van toepassing zou zijn op de ouderen die nu al in een verzorgingshuis zaten. Dat is het het geval, maar dat was ten tijde van de Berenschot-analyse nog niet bekend, als ik me niet vergis.

 • FJJ Conijn

  Toegegeven, de schatting van Berenschot is waarschijnlijk zwaar overdreven. Er zijn in Nederland zo'n 1700 verzorgings- en verpleeghuizen, waarvan ongeveer twee derde verzorgingshuizen. Zie http://www.ouderenfonds.nl/wie_zijn_we/organisatie/feiten_en_cijfers, onder het kopje Verzorgingshuizen. Er zijn dus zo'n 1100 verzorgingshuizen.

  Maar als er daarvan 180 moeten sluiten, heb je het nog steeds over 16%! 16% van de ouderen met een indicatie voor een verzorgingshuis zullen dus moeten verhuizen naar vaak een andere gemeente of ander stadsdeel, of in een -huis aldaar hun intrek in moeten nemen als ze nog niet in een -huis zaten.

  En voor degenen die denken dat het spreekwoord 'Oude bomen moet je niet verplanten' hier niet op van toepassing is, hier een mooi praktijkverhaal: http://www.nu.nl/achterklap/3750237/adele-bloemendaal-verzorgingstehuis.html. Dat de ervaren zorgverleners in de ouderenzorg maar al te zeer zullen herkennen!

 • Esther Nieuwenhuizen

  Een veelgehoorde conclusie is dat zorgcentra niet meer rendabel zijn omdat soms tweederde van de populatie een lichtere zorgvraag heeft.
  Het is mij echter niet duidelijk waarom men niet gewoon kan blijven wonen wanneer de huur en service rechtstreeks uit eigen zak betaald wordt. Voorheen was dit indirect ook al het geval, dus hier verandert niets aan.

  Wel liggen (sociale) huren doorgaans lager dan de gemiddelde kostprijs van het intramurale product. En dat de service flexibeler en meer gevarieerd moet kunnen worden afgenomen (burger/consumentenprincipe). Begrijpelijk dat veel zorgbestuurders derhalve vaststellen dat zij het totale concept niet ''zomaar'' meer ''binnen een hand'' kunnen bekostigen vanuit het traditionele businessmodel.

  Hetgeen niet betekent dat er geen andere concepten zijn/blijven zodat ook ouderen met lagere ZZP's welkom zijn/blijven... Heel goed wanneer gemeenten, en wellicht ook zorgverzekeraars, medeverantwoordelijk zijn/worden voor een goede doorstart van de woonzorgcentra. Is immers een maatschappelijk vraagstuk dat met nieuw elan kan worden opgelost.

  ''Hakken in het zand'' bij grote transitie vraagt veel negatieve energie en zorgt voor een grauwsluier. Succesvolle (transitie) initiatieven komen hierdoor ook minder voor het voetlicht, met als gevolg dat maatschappelijke doorbraak nog op zich zal laten wachten. En dat is momenteel niet in het belang van burger en samenleving.

Of registreer u om te kunnen reageren.