Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Bouw in de zorg op laag pitje

Zowel in de cure als in de care wordt nauwelijks gebouwd. Oorzaak is de grote onduidelijkheid over de toekomst.
Bouw in de zorg op laag pitje
Foto: ANP Nils van Houts

Zorgaanbieders kijken de kat uit de boom als het gaat om nieuwbouw. Het Waarborgfonds in de Zorg (WfZ) ziet slechts een gering aantal aanvragen voor borging van leningen. WfZ-directeur Herman Bellers vindt het niet verrassend gezien de grote onduidelijkheid over de toekomst. 'Ziekenhuizen hebben te maken met een fusiegolf en de substitutie naar eerstelijnszorg. Daarnaast speelt de concentratie van acute zorg. Sluiting van spoedeisende hulp heeft grote gevolgen voor ziekenhuizen.'

Leegstand

Zorginstellingen in de care hebben te kampen met leegstand, omdat het overheidsbeleid is gericht op ouderen langer thuis laten wonen. Ze krijgen geen geld meer voor bewoners met een lage zorgzwaarte. Daardoor wordt het steeds lastiger om de financiering van bestaande voorzieningen rond te krijgen. De aandacht van zorginstellingen in de care is daarom vooral gericht op wat ze met hun bestaande vastgoed kunnen doen, stelt Bellers. 'Als ze het vastgoed huren, kunnen ze proberen van het huurcontract af te komen. Als ze eigenaar zijn, kunnen ze proberen te verkopen of om te bouwen voor voorzieningen in de Wmo.'

Scheiden wonen en zorg

Als zorginstellingen de financiële dekking van het vastgoed niet rondkrijgen, dan rest er geen andere optie dan sluiting. Volgens een enquête van brancheorganisatie ActiZ zijn er al tientallen verzorgingshuizen gesloten. Uit die enquête blijkt ook dat er nog honderden zullen volgen. Door de focus op afbouw zullen niet veel organisaties nieuwbouw plegen, verwacht ActiZ-directeur Aad Koster. Hij betreurt dat, omdat er wel degelijk een groeiende behoefte is naar seniorenwoningen voor tachtig-plussers. Alleen wil het WfZ daarvoor geen borging geven. Volgens Bellers omdat deze woningen door het scheiden van wonen en zorg niet meer binnen het domein van het WfZ vallen. Seniorenwoningen worden deels vanuit de Wmo bekostigd. Het WfZ is in gesprek met het ministerie van VWS en ActiZ om te bekijken of het WfZ daarin toch een rol kan spelen.

Kenniscentrum Wonen-Zorg

Ook het Kenniscentrum Wonen-Zorg van ActiZ en Aedes herkent de trend. 'Er is grote terughoudendheid voor nieuwbouw', zegt Penny Senior. Ze wijst erop dat veel zorginstellingen plannen naar voren hebben gehaald, omdat ze anticipeerden op het overheidsbeleid. 'In die tijd hadden woningcorporaties ook meer middelen voor zorgwoningen. Als je nu nieuwbouw wil plegen, moet je wel een heel goed verhaal hebben.' Volgens het Kenniscentrum heeft niemand in Nederland een overzicht van alle bouwactiviteiten.

Intramurale capaciteit neemt af

Het WfZ ziet al jarenlang een daling van de intramurale capaciteit. Bellers verwacht dat die trend zich zal voortzetten. 'Het beleid is momenteel nog omgeven met veel vraagtekens. Een zorginstelling die niet écht de noodzaak heeft om te investeren, maakt dan even pas op de plaats en kijkt de kat uit de boom. Als  de beleidsmatige en financiële toekomst met veel onduidelijkheid is omgeven, doe je er verstandig aan om jezelf niet vast te leggen op grote, onomkeerbare financiële verplichtingen naar de toekomst. En dat zien we dus ook gebeuren.'

Gerelateerde tags

2 reacties

  • Reactie verwijderd door een beheerder

  • Reactie verwijderd door een beheerder

Of registreer u om te kunnen reageren.