Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Thuis wonen moeilijk in Wet langdurige zorg

Het is voor gehandicapten en psychiatrische patiënten met een zware zorgvraag straks moeilijker om thuis te blijven wonen. Het aanvragen van ‘meerzorg’ en ‘24-uurszorg op afroep’ is zeer ingewikkeld in de nieuwe wet. Dat zeggen belangenorganisaties Ieder(in), Per Saldo, #Oudersvoorgoedezorg, Spieziekten Nederland en werkgroep De Rode Bril.
Thuis wonen moeilijk in Wet langdurige zorg
Foto: ANP XTRA Roos Koole

In de nieuwe Wlz bestaan geen vijftig zorgzwaartepakketten (zzp's) meer zoals in de AWBZ, maar zijn er drie zorgprofielen; te weten licht, midden en zwaar. Cliënten die niet helemaal passen in een van die drie profielen, kunnen zogenaamde 'meerzorg' aanvragen. Binnen een instelling is dat nog goed te doen, maar bij het aanvragen van meerzorg thuis, stuiten cliënten op grote problemen. 'Ten eerste kan meerzorg alleen worden aangevraagd door mensen die nu in de  hoogste twee zorgzwaartepakketten zitten', zegt woordvoerder Stans Damen van belangenorganisatie Per Saldo voor pgb-houders. 'Bovendien is de aanvraag van meerzorg thuis ingewikkeld omdat  er een nieuw aanvraagformulier ingevuld moet worden.'

Vilans-formulier

Dit aanvraagformulier is door kennisinstituut Vilans gemaakt en is beneden de maat volgens Per Saldo en Ieder(in). 'Het is in veel situaties onbruikbaar omdat het niet ingaat op de werkelijke zorg die mensen nodig hebben', zegt Damen. 'Het formulier is er niet op gericht dat mensen extra zorg kunnen aanvragen omdat het zorgprofiel hierin tekort schiet, maar legt de nadruk op een persoonlijk plan. Hierin moet worden opgeschreven hoe het staat met vrienden, het welbevinden, de vrijetijdsbesteding enzovoorts. Dit is een insteek die niet past bij de mensen om wie het hier gaat: mensen die 24-uurszorg nodig hebben maar dat niet kunnen krijgen omdat ze niet in zo'n nieuw profiel passen.'

Obstakel

Ook cliëntenorganisatie Ieder(in) trekt aan de bel over de obstakels voor de aanvraag van meerzorg. 'Met de huidige wettekst worden mensen gewoon weer de instelling in gejaagd en dat kan toch niet de bedoeling zijn', zegt een woordvoerder. 'De drie zorgprofielen zijn niet toereikend voor mensen die thuis zware zorg willen ontvangen. Daarom dragen we samen met Per Saldo de oplossing aan. Dat is volgens ons de creatie van een vierde zorgprofiel voor zorg op maat. Dat profiel is speciaal bedoeld voor mensen in deze complexe doelgroep en omvat zorg die op maat is toegeschreven aan de betreffende persoon.'

2015

De woordvoerder wijst bovendien op het probleem dat volgend jaar al dreigt voor 10.000 patiënten die thuis wonen en een indicatie hebben voor kortdurend verblijf. 'Dit zijn mensen die permanent zorg nodig hebben en dus bij uitstek een doelgroep zijn voor de Wlz. Zij dreigen in het overgangsjaar 2015 eerst in de Wmo terecht te komen waarna ze waarschijnlijk door de gemeenten weer worden doorgesluisd naar de Wlz. Dit is onzinnig. Hopelijk kan er voor deze groep snel een oplossing worden gevonden.'

7 reacties

 • Esther Nieuwenhuizen

  Met de aanhef van het artikel heb ik moeite; thuis wonen kan immers ook in een kleinschalige(r) woonvorm zijn. Moet keuze van burger (of vertegenwoordiger) zijn om, ook al is dat noodgedwongen, te verhuizen naar een meer beschermde of professionele omgeving. Dat is zelfs een recht lijkt me...

  Daarom ben ik voorstander van volledig wonen en zorg scheiden. De zorg (verpleging, verzorging) moet echter hetzelfde zijn/blijven en als zodanig helder moeten worden uit de toewijzing. Kan simpel zijn wanneer het bij ambulante zorg blijft.

  Daarom eens met het pleidooi van @MCP (hierboven) voor kleinschalige initiatieven. Klant betaalt huur, service en levensonderhoud zelf vanuit eigen inkomen. Hij/zij huurt aanvullende service (voorzien in levensonderhoud) als particuliere zorg in naar believen en mogelijkheden.

  Alleen voor de meest hulpbehoevende burgers met het minste inkomen zou de leverende zorgorganisatie extra gebudgetteerd moeten worden door de overheid (bovenop budget voor ambulante zorg); om daarmee de ruimten en die nu eenmaal nodig zijn voor medische zorg, optimaal te houden. Idem met betrekking tot collectief toezicht ('s nachts).

  Kortom er is veel vernieuwing en ''publieke ontlasting'' mogelijk; maar in de transitie W&Z scheiden moet Den Haag ervoor waken ''het kind niet met het badwater weg te gooien''.

 • mcp

  Ik mis de kleinschalige wooninitiatieven, ook die worden middels PGB gefinancierd. Die worden überhaupt niet genoemd en toch is dat een uitstekende oplossing voor mensen met een grote zorgvraag die thuis niet meer kunnen wonen maar die onder geen enkele voorwaarde in een instelling willen verpieteren! Meerzorg voor de MCG (stille mensen die niets kunnen) is zo goed als onmogelijk en @Marjo, vragen over vriendschap, vrijetijdsbesteding en functioneren zijn zinloos en bijzonder pijnlijk want daar ligt juist het probleem. Wat wil je dat iemand die niets kan aan vrijetijdsbesteding gaat doen? Het aantal dagen dagbesteding is al gereduceerd, op de dagbesteding komen ze ook niet verder dan draaien aan een kralen wiel, wandelen kan niet ivm personele bezetting en als je de hele dag uit het raam gekeken gaan we het hebben over vrijetijdsbesteding? Waarom verdiept niemand zich in de werkelijke doelgroep? We hebben het hier niet over een paar blije gehandicapten die de stoep staan te vegen en af en toe elkaar in de haren schieten en dus wat extra toezicht nodig hebben. Dit gaat over vergroeide mensen met onmeetbaar laag IQ en tientallen epileptische insulten per dag, die door gebrek aan aandacht in hun rolstoel weg kwijnen...

 • Dick

  Tja, als je zorg niet past bij de aanvinkhokjes en je moet passen binnen de efficiënte klassenindeling, moet je niet gek opkijken dat de effectiviteit van die zorg daalt. Dus, dames en heren beleidsmakers, eerst effectieve=passende zorg die vervolgens uiteraard zo efficiënt mogelijk moet worden uitgevoerd. En dus niet eerst efficiënte=zo goedkoop mogelijke zorg en dan zien waar het misgaat om dan (te laat!) met kunst- vlieg- en lapwerk proberen te redden wat er te redden valt.

 • Marjo

  Voor mensen, die ZIN krijgen, is het normaal dat een zorg-leefplan gemaakt wordt, waarin de vragen, zoals gesteld in het formulier van Vilans, beantwoord worden. Hierop wordt dan een indicatie gesteld. En volgens mij is er geen verschil tussen indicatiestelling voor mensen die ZIN krijgen en mensen met een PGB, alleen de geldstroom loopt anders.

 • Keesmarges

  Als je alle teksten die door VWS werden gepubliceerd en naar de Tweede Kamer werden gestuurd, goed tot je door liet dringen, kon je dit al lang geleden zien aankomen. Ik heb binnen wat toen nog Platform VG was, regelmatig aandacht gevraagd voor mensen met een zware zorgvraag die thuis verzorgd worden, maar kreeg geen gehoor. Ook Tweede Kamerleden en de Staatssecretaris heb ik benaderd, maar telkens kreeg ik te horen dat het wel goed zou komen. Slechts enkele TK leden, met name SP en CU lieten blijken het probleem te zien en te erkennen. Pas de laatste maanden is Ieder(in), opvolger van Platform VG, alerter geworden en aan de bel gaan trekken. Fijn! Maar desondanks gaat men in Den Haag door de zorg voor mensen met een zware zorgvraag zo te verpesten dat je in sommige gevallen misschien wel gedwongen wordt je zoon of dochter naar een instelling weg te brengen, terwijl hij/zij beter thuis verzorgd kan worden waar permanent aandacht en zorg kan worden geleverd zodra dat nodig is. Blijkbaar moet je in die situatie leven om het te kunnen begrijpen.

 • het kan beter

  Ramzalig is het de feiten doe hier genoemd worden.
  De enige manier om hieruit te komen is alle aanhangers van VVD, PvdA, D66, CU eb SGP aan te spreken om hun mede menselijkheid. En uiteraard nooit op deze politieke partijen stemmen! De zieke Nederlander worden bedrogen door deze politiek!

 • bezorgde

  Misschien helpt het wanneer al deze personen zich nu massaal op de wachtlijst voor opname laten zetten?

Of registreer u om te kunnen reageren.