Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Rechter verplicht gemeenten tot opvang daklozen

Gemeenten kunnen daklozen niet langer doorsturen naar andere gemeenten. De rechter verplicht hen op basis van de Wmo 2015 tot het verlenen van opvang.
Rechter verplicht gemeenten tot opvang daklozen
Foto: ANP Alex van Lieshout

De Rechtbank in Den Haag deed op 3 april uitspraak (gepubliceerd op 14 juli) in een zaak die was aangespannen door een cliënt tegen de gemeente Delft. De dakloze man had zich in Delft gemeld voor opvang, omdat zijn zoon daar woont. Al bij het loket werd hij, zonder nader onderzoek, wegens 'gebrek aan regiobinding' doorverwezen naar een andere gemeente. Maar dat mag niet van de rechter. Een gemeente kan niet volstaan met een papieren doorverwijzing naar een andere gemeente met een beroep op het criterium van regiobinding, zo valt te lezen in de uitspraak. Volgens de Wmo 2015 moeten gemeenten op zijn minst zorgen voor een 'warme overdracht' naar een andere gemeente. De gemeente waar een dakloze zich meldt, moet in eerste instantie opvang bieden totdat duidelijk is welke gemeente de opvang regelt. Gemeenten hebben dit vastgelegd in een convenant, dat door 43 centrumgemeenten is ondertekend.

Wmo 2015

Volgens de Federatie Opvang is het een uitspraak met verstrekkende gevolgen. 'Gemeenten zijn op basis van de Wmo 2015 verplicht om daklozen op te vangen, ongeacht hun gemeente van herkomst', zegt senior-beleidsmedewerker Rina Beers. 'Het is opmerkelijk dat gemeenten asielzoekers zonder status al bed, bad en brood gaven. Nu is duidelijk dat ze ook Nederlandse daklozen onderdak, voedsel en kleding moeten geven.'

Snelle opvang bespaart kosten

Jaarlijks hebben gemeenten te maken met 30.000 tot 40.000 dakloze mensen. Ze werpen barrières op voor opvang, zoals het criterium regiobinding, omdat ze opvang zien als kostenpost. Maar volgens Beers is snel opvang bieden juist veel goedkoper. 'Als je daklozen over straat laat zwerven, kost dat de samenleving veel meer geld. Dat hebben we gezien in de jaren negentig.'

Investeren in semi-permanente huisvesting

Gemeenten doen er volgens Beers goed aan om te investeren in semi-permanente woningen waarmee ze kunnen voorzien in snelle opvang. 'We zien dat door de economische crisis een ander soort dakloze is ontstaan. Het aantal huisuitzettingen en faillissementen is de laatste jaren fors gestegen. Tot voor kort hadden daklozen vooral behoefte aan zorg, nu vooral aan huisvesting en tijdelijke inkomensondersteuning. Daar hebben gemeenten nog niet voldoende op ingespeeld. Amsterdam heeft daarvoor een passantenhotel, dat mensen de gelegenheid geeft om in enkele maanden hun leven weer op de rails te krijgen. Wij horen ook van gemeenten die leegstaande kantoorgebouwen gebruiken voor tijdelijke opvang. Daklozen op straat laten slapen is geen optie. Dat is in strijd met de verdragen van de Raad van Europa, die Nederland heeft ondertekend.'

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.