Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Huisvestingsprobleem senioren ligt genuanceerd

Het scheiden van wonen en zorg en daarmee de afschaffing van de verzorgingshuizen zal lang niet overal leiden tot meer vraag naar seniorenwoningen in de sociale sector. Dit blijkt uit verschillende marktonderzoeken.
Johan Paul, Coresta

Het scheiden van wonen en zorg en daarmee de afschaffing van de verzorgingshuizen zal lang niet overal leiden tot meer vraag naar seniorenwoningen in de sociale sector. Dit blijkt uit verschillende marktonderzoeken. Met name in het landelijk gebied maar ook in een aantal grotere steden neemt het absolute aantal arme ouderen fors af. Er zijn zelfs dorpen waar deze groep nagenoeg verdwijnt.

Rijkste generatie ooit

Deze afname wordt ruimschoots gecompenseerd door de toename van welvarende ouderen. De huidige generatie van 65- tot 75-jarigen is de rijkste generatie die dit land ooit gekend heeft. Omdat tot op heden de term arm en ouderen altijd hand in hand gaan, denken veel mensen dat huisvesting van ouderen met een zorgvraag een sociale kwestie is. Dit is niet zo. Sterker nog, huisvesting van welvarende senioren door woningcorporaties grenst aan ongeoorloofde staatssteun. Het gaat om de verdeling van passende woonruimte voor senioren in steden en dorpen.

Dorp en stad

De dorpen lopen leeg en niemand wil investeren in een krimpgebied. De ouderen in de dorpen wonen vaak in vrijstaande huizen en houden het daar niet vol als ze veel zorg nodig hebben. Zij zoeken een beschermde vorm van wonen met aanwezigheid van zorg maar die is er onvoldoende in het dorp. Vervolgens wordt nota bene met de pensioen- en spaartegoeden van diezelfde ouderen geïnvesteerd in luxeappartementen voor senioren in de grote steden. In de stad zijn de senioren overigens veelal een stuk armer waardoor de vraag hier minder is. De beleggers kijken vooral naar de langetermijnwaarde en zien in de grote steden meer kansen voor alternatieve doelgroepen na de vergrijzingsgolf.

Rol gemeenten

Hoe gaat dit aflopen? Ik hoop dat de volgende generatie ouderen zelf de regie neemt en zorgt dat er passende voorzieningen in hun dorp komen. Ook gemeenten doen er goed aan om ouderen te faciliteren om in de dorpen te blijven. De economie van een dorp kan namelijk behoorlijk profiteren van de diensten en zorg die aan de ouderen moeten worden geleverd. Wie weet kunnen er dan ook weer jongere bewoners gevonden worden voor al die vrijkomende  woningen van  ouderen.

Johan Paul

Coresta Healthcare, Zorg
Bekijk profiel

2 reacties

 • kirsten emous

  Ouderen hebben sinds jaar en dag meebetaald aan de AWBZ; een gedwongen verzekering, ze betalen een stevige eigen bijdrage plus allerlei andere kosten. Ik weet niet welk rekenmodel de schrijver heeft gebruikt, dat is al twijfelachtig genoeg. Het is ook zeer duidelijk dat hij niets weet van het leven van alledag voor senioren. En: dat elke oudere, die de kans krijgt, spaargeld heeft is noodzakelijk, al was het alleen maar om zorg te kunnen inkopen. Ouderen weten niet hoe lang ze leven, ze moeten met een marge rekening houden.Dit hoort bij de schrijver van bovenstaande statement - een onderbouwd stuk is het niet- bekend te zijn

 • Zorg

  In dorpen wordt veel te weinig voor oudere en zieken gedaan.
  Ze zijn nu al bezig over het geld wat straks naar de zieken te gaan van onder andere wtcg om daar geld van op te potten zoals al jaren aan de gang is, hoezo geld te kort??
  Inkomensafhankelijke bijdragen is nog steeds aan de orde .
  In strijd met de wet ze frusstreren de wet.
  Vele moeten smeken om hulp.
  Zieken horen dagenlijks eigen regie.
  Maar de gemeentes gaan het maken.
  DACHT HET NIET
  AMBASSADEUR PGB

Of registreer u om te kunnen reageren.