Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Wegwijzer financiering e-health gelanceerd

Zorg voor innoveren heeft een praktische matrix online gezet voor mogelijke structurele financiering van e-health. De wegwijzer werd tijdens de bijeenkomst ‘Structurele financiering van zorginnovatie’ gelanceerd door Ron Schipper van de NZa.
Wegwijzer financiering e-health gelanceerd

Onduidelijkheid over de mogelijkheden voor structurele bekostiging wordt volgens Zorg voor innoveren vaak genoemd als barrière voor de implementatie en het gebruik van e-healthtoepassingen. Vanuit Zorg voor innoveren is daarom in de afgelopen periode gewerkt aan een praktische matrix (Excel). Deze is opgezet vanuit de kaders van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de AWBZ.

Uitdagingen

Een van de belangrijkste voorwaarden voor de implementatie en het gebruik van e-health is het verkrijgen van structurele bekostiging. Dit ligt voor een belangrijk deel in het formuleren van een positieve business case en het maken van keuzes voor substitutie van bestaande zorgprocessen. Maar ook in het vinden van mogelijkheden binnen de bestaande bekostigingssystematiek. Schipper: ‘Er kan meer binnen de huidige bekostigingssystematiek dan vaak wordt aangenomen. Het is een doolhof en het is de kunst om de juiste weg te bewandelen. Met het opstellen van een wegwijzer op Zorg voor innoveren krijgen initiatiefnemers van e-healthtoepassingen een hulpmiddel om die bestaande mogelijkheden te benutten.’

Uitbreiding

Naast de matrix wordt de wegwijzer op termijn uitgebreid met andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld financiering via de WMO of via bijdragen van werkgevers, pensioenen, woningbouw, eigen bijdragen en maatschappelijke investeringsmaatschappijen.
(Zorgvisie/ICT – Mark van Dorresteijn | Twitter | Foto: )

Lees meer:

Meer informatie over de wegwijzer

Eén reactie

  • no-profile-image

    BD

    Het excel bestand is ook een waar doolhof. Wel een goed initiatief. Maar na enige vragen te hebben ingevuld blijkt vooral wat er NIET mogelijk is. Misschien was een lijstje met wat er WEL mogelijk is effectiever geweest.

Of registreer u om te kunnen reageren.