Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

CBP: ‘privacyrisico van zorgtaken bij gemeenten te groot’

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de overheveling van taken van provincie en Rijk aan gemeenten. Met name met betrekking tot de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen is er geen goede uitwerking van hoe de privacy gewaarborgd kan worden, aldus het CBP. Dat levert volgens de instantie ernstige risico's op voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.
CBP: ‘privacyrisico van zorgtaken bij gemeenten te groot’
Foto: ANP Photo

 

 

Het college heeft daarover een brief gestuurd aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Volgens de privacytoezichthouder zitten er risico's aan het ‘bovenmatig delen van persoonsgegevens, het gebruiken van de gegevens voor een doel dat niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor zij zijn verzameld en de beveiliging.’ Bovendien dreigt volstrekte ondoorzichtigheid, zo stelt het college. ‘Waardoor het noch voor burgers noch voor de overheid zelf inzichtelijk is wie welke gegevens verzamelt en gebruikt en met welk doel dat gebeurt.’ (ANP)

Eén reactie

  • C. Walma

    Niet alleen onze persoonlijke levenssfeer maar ook onze lichamelijke integriteit komt in het geding als de persoonlijke (lijfelijke) zorg wordt overgeheveld naar de gemeente! Burgers en toekomstig zorgbehoevenden van Nederland sta op en stel hier de maatschappelijke norm! Teken de petitie op www.wiewastustraks.petities.nl

Of registreer u om te kunnen reageren.