Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘App garandeert goede dubbele medicatiecontrole’

‘Door de dubbele medicatiecontrole app kunnen we garanderen dat de controle op orde is’, vertelt Marco Man in ’t Veld, manager bedrijfsvoering bij Zorgcentra De Betuwe. ‘De app maakt een einde aan de vluchtige paraafjes die vaak worden gezet op de controlelijsten. Gaat het toch mis, dan zien we direct waar het probleem speelt.’
‘App garandeert goede dubbele medicatiecontrole’

Zorgcentra De Betuwe kampte net als veel instellingen met de formatie als het gaat om dubbele medicatiecontrole. Kleine locaties hadden slechts één verpleegkundige op de werkvloer en bij grotere locaties duurde het vaak lange tijd voordat verpleegkundigen elkaar vonden. Marco Man in 't Veld, manager bedrijfsvoering bij Zorgcentra De Betuwe, bedacht daarom de dubbele medicatiecontrole app. De app werd in samenwerking met Boomerweb ontwikkeld en bleek een succes. Inmiddels is de pilot afgerond, vertelt Man in 't Veld. 'De verpleegkundigen zijn unaniem enthousiast en willen graag verder met de app.'

Dubbele medicatiecontrole

Dubbele medicatiecontrole is nodig bij medicatie, die naar het oordeel van de Inspectie Gezondheidszorg een onacceptabel risico vormt bij verkeerde dosering. Bij Zorgcentra De Betuwe gaat het bijvoorbeeld om insuline, bloedverdunners en opiaatpleisters. De controle draait om vijf onderdelen: de medicatielijst, het type medicatie, de dosering, de toediening en de cliënt zelf. Normaal gesproken werkt de zorg met een papieren lijst waarop de controles worden afgevinkt. De app digitaliseert het proces en zorgt voor een goede registratie van de eerste drie onderdelen. Marco Man in 't Veld: 'Verpleegkundigen zijn opgeleid en kundig genoeg om na de controle de medicatie op de juiste manier bij de juiste persoon toe te dienen. Verpleegkundigen krijgen ook regelmatig trainingen en worden getoetst, dus daar zit weinig winst. Juist de controle van medicatielijst, type medicatie en dosering maakt het verschil.'

Om de medicatiecontrole via de app uit te kunnen voeren, logt de verzorgende IG eerst in op een smartphone. Na het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord, maakt de medewerker contact met een collega. Deze medewerker controleert het type medicatie, de hoeveelheid medicatie en de toedienlijst  van de cliënt. Bij de controle maakt de app een foto van de verzorgende die de controle uitvoert. Het resultaat is een foto met de medicatiecontrole, tijd, datum en de personen die betrokken waren bij de controle. De bewijslast wordt volgens de richtlijnen opgeslagen en twee jaar bewaard in een database. Bij incidenten kan direct getraceerd worden waar de fout is ontstaan.

Pilotfase

Man in 't Veld legt uit dat de zorginstelling begonnen is in een grote intramurale setting bij achttien woningen met acht cliënten per woning. 'Vanaf het begin hebben we direct gezegd dat de techniek ondersteunend moet zijn voor de werkvloer. Zorgregisseur Annerie van Es heeft eerst gekeken naar de wensen van de verpleegkundigen. Zij gaven aan dat het simpel moest zijn. Bovendien hadden zij liever een smartphone dan een tablet, omdat het handiger mee te nemen was.' De pilot verliep zonder grote problemen. Wel zijn een aantal aanpassingen gedaan. Zo werden verpleegkundigen in eerste instantie aan elkaar gekoppeld. 'Dat bleek niet te werken omdat het vaak lang duurde voordat een verpleegkundige reageerde. Soms waren ze bezig met cliënten en hadden geen tijd voor de controle. We hebben nu clusters gemaakt zodat er meer verpleegkundigen beschikbaar zijn.'

Nu de pilot is afgelopen wil de Zorgcentra De Betuwe de app in de hele organisatie invoeren.  'Juist kleine locaties of de thuiszorg kunnen van de app profiteren', stelt Man in 't Veld. 'In de thuiszorg sta je per definitie alleen. Als een verpleegkundige dan een infuuspomp moet aanleggen is het fijn als iemand meekijkt. Zeker omdat deze activiteit weinig voorkomt. Datzelfde geldt voor de avond. Zeker op kleine locaties staat daar 's avonds maar één verpleegkundige. Gezien de kosten kan dat ook niet anders, maar er moet wel gecontroleerd worden. Met de app kunnen verpleegkundigen van verschillende locaties van onze organisatie elkaar helpen bij de controle.'

Voordelen van de app

Volgens Man in 't Veld zijn er een aantal grote voordelen aan het werken met de app. 'Ten eerste kunnen we laten zien dat de cliënt altijd de juiste medicatie krijgt. Mocht er iets mis zijn met de cliënt dan kunnen we direct zien of het aan medicatietoediening ligt. Ten tweede ligt de verantwoordelijkheid nu altijd bij twee personen door de controle. Fouten maken is menselijk en als iemand een slechte dag heeft, is het prettig als er echt iemand meekijkt. Ook voorkomen we zo dat medicatie, zoals opiaten, op de verkeerde plekken terecht komt. Dit is bij ons gelukkig niet voorgekomen, maar het gebeurt bij zorgorganisaties in den lande, dat medewerkers medicatie verkopen of meenemen voor eigen gebruik. De app registreert ook dit proces.'

'Het is lastig om inzichtelijk te maken dat inzet van de app in financieel opzicht kosten bespaart', stelt Man in 't Veld. 'Het gaat vooral om de kwaliteitsverbetering en de zekerheid dat medicatiecontrole juist wordt uitgevoerd.'

Lees ook:

Een interview met Rene Weijenberg, directeur innovatie bij Boomerweb, over de dubbele medicatiecontrole app.

Eén reactie

  • Sleepmaker

    Hoe goed het concept ook is, alle lof daarvoor, toch geeft het geen volledige garantie op een juiste wijze van toediening. Dat zie ik zelf in mijn ziekenhuis soms gebeuren. Niet vaak, maar toch...

Of registreer u om te kunnen reageren.