Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VPHuisartsen naar rechtbank om LSP

De VPHuisartsen, een belangenvereniging van huisartsen, spant een rechtszaak aan tegen de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). De huisartsen stellen dat het beroepsgeheim op de tocht komt te staan door invoering van het landelijk schakelpunt (LSP).
VPHuisartsen naar rechtbank om LSP
Foto: ANP - Lex van Lieshout

Inzet van de VPHuisartsen is om het LSP in deze vorm als onrechtmatig te laten verklaren. Wanneer de rechtszaak start, is nog onduidelijk.

Overheid en zorgverzekeraars

Herman Suichies, huisarts en bestuurslid van VPHuisartsen, waarschuwt dat overheid en zorgverzekeraars in de toekomst mogelijk het systeem kunnen benutten. ‘Allereerst kwam minister Schippers met het bericht dat zij het beroepsgeheim wilde verruimen als zij fraude vermoedde. Dat zou zo maar kunnen betekenen dat de overheid, die toch niet zoveel op heeft met privacy, besluit dat de politie dossiers in moet kunnen zien. Een landelijk systeem is dan natuurlijk heel handig. Datzelfde geldt voor zorgverzekeraars. Zij moeten controleren of de declaraties rechtmatig zijn. Bovendien hebben zij 75 miljoen geïnvesteerd. Welk voordeel hebben zij? Ik kan mij nog herinneren dat ik ruim tien jaar geleden een brief van Agis kreeg met een overzicht van patiënten die een bepaald geneesmiddel gebruikten. Voor elke patiënt die stopte met dat middel, zou ik 75 gulden krijgen. Dat zorgverzekeraars informatie uit een landelijke systeem niet zullen gebruiken om te sturen, kan ik maar moeilijk geloven.’

Aanpassingen aan LSP

VZVZ is volgens VPHuisartsen niet van plan om aanpassingen te doen waardoor de privacy van burgers beter beschermd is. ‘Een verplichte deelname door huisartsen komt nu dichterbij omdat binnen VZVZ is afgesproken dat alternatieve communicatiesystemen straks niet meer onderhouden of ontwikkeld worden en de zorgverzekeraars hebben besloten alleen voor het LSP te zullen betalen.’ De VPHuisartsen verzet zich hiertegen. ‘Het beroepsgeheim is een fundamenteel recht van burgers. En artsen hebben er een eed voor afgelegd. Los van de juridische risico's die artsen lopen vinden we het principieel onjuist om het beroepsgeheim op de tocht te zetten door de zeggenschap over de ontsluiting van gegevens uit handen te geven aan derden binnen een risicovol LSP-systeem.’

Communicatie

De huisartsenvereniging denkt dat de zorg beter af is zonder het huidige systeem. ‘Zowel huisartsen als patiënten weten momenteel niet waar zij aan toe zijn. Bovendien loopt 80 a 90 procent van de communicatie momenteel via push-berichten. De communicatie via het LSP is voornamelijk bedoeld voor tijdens de avond, nacht en weekenddiensten. Het aantal keren dat een huisarts tijdens deze diensten een dossier in moet kijken is ontzettend laag.’

Ledenraad LHV

Na de LHV Ledenraad van 5 februari zal blijken of de 23 huisartskringen in de zeven regio’s steun zullen geven aan het LSP. De LHV wil zelf nog geen reactie geven. Mocht de LHV besluiten tegen te stemmen, dan is het misschien zinnig om met het LSP te stoppen, meent Suichies.

Reactie VZVZ

VZVZ is het absoluut oneens met de kritiek van de VPHuisartsen. ‘Wij werken conform het doorstartmodel dat eind 2011 aan het CPB is voorgelegd en waarvan doorwaarvan door deze organisatie is aangegeven daarin geen bijzondere risico’s te onderkennen. Vanaf 1 januari 2013 bevat de verwijsindex van het LSP bovendien uitsluitend indexgegevens van patiënten die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven aan hun zorgverlener. Daardoor handelt de zorgverlener niet in strijd met het beroepsgeheim. Het staat huisartsen van de VPHuisartsen vrij om zich wel of niet aan te sluiten. Er is geen sprake van verplichte aansluiting. De VZVZ ziet dan ook geen enkele basis waarop de VPH juridische bezwaren zou kunnen maken tegen het handelen van de VZVZ.

Eén reactie

  • Amiz Delft

    Prima, er is niets tegen jurisprudentie. Basis van alles is om prudent met andermans bezit om te gaan ook met diens gegevens. Dat is nu ook al zo en verandert niet door een EPD, LSP, Hackers, Uzipassen etc etc. Misbruik wordt bestraft. Dus is er geen reden banger te zijn dan met de huidige systemen.

Of registreer u om te kunnen reageren.