Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Huisarts ontevreden over communicatie met ziekenhuis

Huisartsen zijn in hun samenwerking met ziekenhuizen het minst tevreden over de communicatie en informatievoorziening. Dit concludeert dataverwerker MediQuest uit een onderzoek waarbij huisartsen hun mening gaven over de tevredenheid met de ziekenhuiszorg. Ondanks de focus op ketenzorg door overheid, autoriteiten en zorgverzekeraars, laten de resultaten zien dat er op dit aspect ruimte is voor verbetering van samenwerking en effectiviteit.
Huisarts ontevreden over communicatie met ziekenhuis
Foto: Stock Xchng

In het onderzoek van MediQuest zijn ruim 14.000 oordelen uit de periode 2011 tot en met 2013 van meer dan duizend huisartsen verzameld over elf specialismen in 68 ziekenhuislocaties. Huisartsen beoordeelden de zorg op zes aspecten.

Ketenzorg

Uit het onderzoek blijkt dat de communicatie tussen huisarts en ziekenhuis gebreken vertoont. Zelfs bij bestaande  ketenzorg, zoals diabetes en cardiovasculaire aandoeningen,lukt het niet om de uitwisseling van informatie soepel te laten verlopen tussen artsen en ziekenhuizen.

Oogheelkunde het slechtst

Huisartsen geven gemiddeld de hoogste waardering aan communicatie en informatievoorziening bij kindergeneeskunde. Oogheelkunde kent voor dit aspect de laagste gemiddelde  tevredenheidsscore. De resultaten laten zien dat er binnen elk ziekenhuis grote verschillen in beoordeling van communicatie per specialisme zijn. Dit biedt volgens MediQuest afdelingen de mogelijkheid om bij elkaar te kijken en te leren waar en hoe verbetering mogelijk is, en hoe bestaande patronen doorbroken kunnen worden om betere afstemming in de keten tot stand te brengen.

Afstemming
‘Wanneer zorgverleners samenwerken en de zorg doeltreffender inrichten, leidt dit tot betere kwaliteit van zorg, lagere kosten en een hogere patiëntveiligheid, bijvoorbeeld door betere medicatieoverdracht’, zegt Jon Schaefer, directeur van MediQuest. ‘De afstemming tussen verschillende zorgverleners is het gebied waar nog heel veel winst te behalen valt om de zorg kwalitatief beter en doelmatiger te maken.’

3 reacties

  • Tinus

    Ik ben het met Arnoud eens. Ook ben ik benieuwd hoe de ziekenhuisartsen de communicatie en informatievoorziening vanuit de huisartsen beoordelen. Communicatie komt meestal van 2 kanten.

  • Arnoud de Vos

    Bij een onderzoek hoort een rapport zodat anderen er kennis van kunnen nemen en de conclusies van de onderzoeker kunnen toetsen. Hier wordt helaas een reclameboodschap van MediQuest gebracht als nieuws.

  • adje rem

    Geweldig . Hier is weer een wiel uitgevonden , waarbij geconstateerd is dat er toch een verbinding moet zijn tussen AS en VELG . Inderdaad . Deze communicatie loopt te vaak SPAAK .

Of registreer u om te kunnen reageren.