Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NZa adviseert bredere toepassing telediagnostiek

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil per 2014 een oplossing introduceren voor bredere toepassing van telediagnostiek. Ook moet telediagnostiek beter te declareren worden. Dat blijkt uit het adviesrapport ‘Mogelijkheden e-health in de medisch specialistische zorg’ van de NZa.
NZa adviseert bredere toepassing telediagnostiek

Het is volgens de NZa belangrijk om te investeren in telediagnostiek en teleconsultatie omdat deze diensten kunnen voorkomen dat patiënten onnodig terecht komen in de tweedelijn. Een knelpunt is dat er geen dbc-prestatie bestaat voor diagnostiek op afstand die door huisartsen is aangevraagd in de ziekenhuiszorg. Voor telediagnostiek bestaat momenteel alleen een ‘overig zorgproduct’. Ook voor teleconsultatie ontbreekt momenteel een zorgproduct. De NZa adviseert om een of meerdere declareerbare zorgproducten te introduceren. Denkbaar is een generieke specialisme-overschrijdende prestatie of diverse prestaties afhankelijk van het soort telediagnostiek, zorgzwaarte of kostenkenmerken. De voorwaarden moeten daarvoor wel goed ingekaderd worden. Om daartoe te komen wil de autoriteit in overleg met veldpartijen.

Lokaal en kleinschalig

Verder ziet de NZa dat e-health voornamelijk lokaal en kleinschalig wordt toegepast. Op landelijk niveau bestaat weinig bekendheid over inzet van e-health. Veldpartijen geven tegelijkertijd aan dat zij een overzicht missen van e-healthtoepassingen. Door in te zetten op transparantie en het vastleggen van e-healthactiviteiten wil de autoriteit hier verandering in brengen. ‘Wij zullen attenderen op de mogelijkheid om zorgactiviteiten voor nieuwe e-healthtoepassingen bij DBC-Onderhoud en/of de NZa aan te vragen.’

Bekostiging e-health

Tot slot ontbreekt het bij zorgorganisaties nog aan duidelijkheid over de bekostiging van e-health. Via de website van Zorg voor Innoveren en een circulaire wil de NZa de mogelijkheden voor de bekostiging van e-health nogmaals onder de aandacht brengen. Volgens de autoriteit is er namelijk al veel mogelijk binnen de huidige regelgeving en bekostiging om e-health te financieren en mee te nemen in onderlinge contractafspraken. ‘Hierbij kan gedacht worden aan bekostiging via DBC-zorgproducten, overige zorgproducten en de beleidsregel Innovatie’, zo laat de NZa weten.

Of registreer u om te kunnen reageren.