Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

UMC Utrecht zet reuzenstap met e-health

Het UMC Utrecht maakt de komende jaren een flinke digitaliseringsslag. Het ziekenhuis wil ruim 320.000 patiënten toegang geven tot een online portaal inclusief medisch dossier. Mirjam van Velthuizen, lid van de raad van bestuur, vertelt over de plannen.
Mirjam van Velthuizen, lid van de raad van bestuur.
Mirjam van Velthuizen, lid van de raad van bestuur. - Foto: UMC Utrecht

Het UMCU werkt nu circa zeven jaar met portalen voor diverse afdelingen, zoals reumatologie, psychiatrie, en dermatologie. 'De portalen die we nu hebben, bevallen goed en we willen deze aanpak breder beschikbaar maken voor alle patiënten', vertelt Van Velthuizen. Medio 2015 stapt het umc over naar een generiek portaal voor alle patiënten. Technisch is het portaal al in orde; momenteel worden de laatste stappen gezet op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming.

Generiek portaal

In het portaal vinden patiënten bijvoorbeeld hun medisch dossier inclusief alle informatie over hun behandeling, laboratoriumuitslagen en afspraken. Van Velthuizen: 'Er is een grote groep mensen die daar behoefte aan heeft. Niet alleen chronische patiënten, maar ook mensen die eenmalig voor een operatie komen. Zij kunnen straks lezen over de voorbereiding voor de operatie. Nu staat dat ook op de website met een algemene uitleg, maar straks kunnen we gerichter informatie uitwisselen.' Bij de start krijgen patiënten toegang tot een basisset gegevens. In samenwerking met patiëntenpanels wordt het portaal doorontwikkeld. 'Door het gebruik van het portaal en het overleg met zorgprofessionals en patiënten ontdekken we toepassingen waar je op voorhand niet opkomt. Een van onze psychiaters laat bijvoorbeeld patiënten een online dagboek bijhouden. Deze mensen zouden normaal gesproken opgenomen worden in een instelling om hen goed te kunnen volgen, maar in goed overleg kunnen zij nu thuis blijven. Dat is een enorme winst voor de patiënt en het ziekenhuis.'

Nieuwe website

Naast het portaal, komt er ook een nieuwe website voor patiënten. Die wordt vandaag gelanceerd, rond 10.00 uur. De huidige website staat volgens Van Velthuizen te vol met informatie. 'Elk specialisme of onderdeel van het UMC Utrecht wil iets kwijt aan de klanten, zonder dat we rekening houden met hun specifieke behoeftes. De nieuwe website is veel toegankelijker en gericht op wat een patiënt wil weten.' Op de nieuwe website staat onder andere algemene informatie over elke afdeling, welke specialisten daar werken, wat de wachttijden zijn en de scores op het gebied van patiënttevredenheid.
Onder aan dit artikel staan screenshots van de nieuwe en oude website.

Ontsluiten van informatie

In het portaal komt straks alle data van de patiënten te staan. Het ziekenhuis wil zo veel mogelijk informatie delen, zoals uitslagen die wellicht dubbel geïnterpreteerd kunnen worden. 'Het wordt tijd dat we ook op dit gebied de patiënten serieus gaan nemen. Natuurlijk zijn er een aantal uitzonderingen te bedenken, maar over het algemeen delen we alles. Mochten mensen vragen hebben of ongerust zijn, dan bieden we een helpdesk of het e-consult zodat zij niet weken hoeven te wachten op een antwoord. Bovendien zijn we ons er vaak niet van bewust dat het niet geven van informatie ook leidt tot ongerustheid. In de panelgesprekken geven patiënten eveneens aan dat zij alle informatie willen, maar stellen daarbij tegelijk dat zij daar nog geen ervaring mee hebben. We zullen met elkaar moeten kijken wat het oplevert.'

Voordeel van online toegang

De eerdere portalen zorgden al voor een verbetering van de kwaliteit. De verwachting is dat de kwaliteit verder zal toenemen door het generieke portaal. De face-to-facetijd met de arts zal waardevoller worden doordat patiënten het laatste gesprek met hun arts kunnen nalezen of alvast de laboratoriumuitslagen kunnen bekijken. Patiënten verschijnen daardoor vermoedelijk minder nerveus bij een afspraak en stellen relevantere vragen. Tegelijkertijd kan de therapietrouw toenemen doordat patiënten thuis het advies of medicatieschrift kunnen nalezen.

Voor iedereen

Met de digitaliseringsslag wil Van Velthuizen zorgen dat iedereen eenvoudig de gegevens kan bekijken. 'Het dossier is echt van de patiënt, maar relatief weinig mensen vragen nu hun dossier op. Dat is jammer. Het is goed als zij zich daarin verdiepen.' Van Velthuizen denkt ook dat ouderen en kinderen baat hebben bij het dossier. 'Het is al snel gezegd dat ouderen of kinderen dit niet snappen. Maar op de juiste manier aangeboden denk ik dat kinderen prima in staat zijn om met hun ouders naar de informatie te kijken. Ouderen die moeite hebben met internet en computers, kunnen gebruikmaken van hun sociale netwerk. Voor de groep die het niet kan of wil, blijft overigens de huidige manier van opvragen bestaan.'

Bedrijfsvoering

De digitale vernieuwing heeft ook effect op de bedrijfsvoering. Op dit moment gebruiken circa 33.000 mensen het portaal, dat zal naar verwachting groeien tot 320.000. De zorgprofessionals moeten daarin meegenomen worden en zelfs de bouw wordt daar op aangepast. 'De nieuwe poli's die we gaan bouwen zullen veel meer multidisciplinair gaan werken zodat mensen wanneer ze naar het ziekenhuis gaan op één dag alle behandelaars zien. Onderscheidend vermogen is belangrijk en wordt steeds belangrijker naarmate mensen meer zelf gaan kiezen. Daarnaast bestaat het maatschappelijk belang om efficiënter te werken en de zorg betaalbaar te houden.'

 

 

Foto

  • De nieuwe website van UMC Utrecht

    De nieuwe website van UMC Utrecht

    Foto: screenshot
  • De oude website van UMC Utrecht

    De oude website van UMC Utrecht

    Foto: screenshot

2 reacties

Of registreer u om te kunnen reageren.