Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

'E-health in minimaal helft ggz-behandelingen'

Zeven ggz-instellingen hebben afgesproken om samen de implementatie van e-health te versnellen. Zij hebben op 28 augustus het samenwerkingsverband Blended7 opgericht. De partijen die deelnemen zijn: Altrecht, Arkin, Breburg, GGz Centraal, GGZ Drenthe, GGNET en Pro Persona.
'E-health in minimaal helft ggz-behandelingen'
Foto: Stockxchng Hoefi

Binnen de samenwerking wisselen de partijen content uit, vertelt Matthijs Jantzen, stafmedewerker bestuursbureau van GGz Centraal en voorzitter van Blended7. 'We hebben gezamenlijk meer dan honderd e-healthprogramma's ontwikkeld. De programma's kunnen eenvoudig van elkaar worden overgenomen, waarbij men ook nog de mogelijkheid heeft om het programma inhoudelijk aan te passen. In de praktijk zijn dit vaak marginale aanpassingen. Zo wordt het veel goedkoper om inhoud te ontwikkelen.' Het uitruilen van content gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. De ggz-partijen stellen een ontwikkelagenda samen, kijken waar ze kunnen samenwerken en verdelen het werk. 'Nieuwe toetreders betalen eenmalig een inlegbedrag en vervolgens gaan we op gelijkwaardige basis verder. Dat gebeurde bij GGZ Drenthe en Pro Persona, zij stapten later in.'

Implementatie

Naast het delen van programma's gaan de partijen ervaringen uitwisselen om de implementatie beter te laten verlopen. E-health moet deel van de reguliere  behandeling worden. Een deel van de behandeling zal online zijn en een deel face-to-face, dit noemen we een blended behandeling. 'Het gaat erom per cliënt de juiste mix te vinden. Daarnaast willen we het behandeltraject zo effectief mogelijk inrichten. De online contacten moeten een deel van de face-to-face contacten vervangen. Het is niet de bedoeling dat we e-health bovenop de bestaande behandeling doen.' Jantzen geeft aan dat het aantal cliënten dat met e-health werkt niet schokkend is. 'Momenteel gebruikt 5 tot 10 procent van de cliënten e-health. We hebben als doelstelling om in drie jaar te groeien naar 60 tot 70 procent. Een blended behandeling is namelijk niet voor iedereen geschikt.

Belangrijke voorwaarden voor een breedschalige implementatie zijn: Een gebruiksvriendelijke platform voor cliënt en behandelaar, geen overbodige administratieve handelingen, integratie in het reguliere bedrijfsproces. De vrijblijvendheid gaat er vanaf. Het moet een volwassen product worden.'

Samenwerkingsverband

Het idee voor de samenwerking ontstaat vier jaar terug als tijdens een congres blijkt dat de verschillende ggz-instellingen met dezelfde problemen worstelen. De partijen hebben vragen als: hoe rollen we e-health uit binnen de organisatie, hoe zorgen we ervoor dat behandelaren e-health integreren in hun behandeling en hoe maken we e-health klantvriendelijker. De partijen Altrecht, Arkin, Breburg, GGz Centraal en GGNET ontmoeten op vrijblijvende basis en delen kennis uit. Na verloop van tijd willen de partijen de samenwerking formaliseren. GGZ Drenthe en Pro Persona worden toegevoegd en het samenwerkingsverband Blended7 wordt een feit. De partijen werken allemaal met de software van e-healthaanbieder IPPZ. Voornamelijk het platform mijnTherapie. Altrecht is reeds overgestapt naar Karify, het nieuwe e-healthplatform van IPPZ. De andere aanbieders zullen de overstap later maken. Tussen de platforms blijft content uitwisselbaar.

Verdeling van portfolio's

Elke deelnemer aan Blended7 heeft een bepaald portfolio, zoals: een toekomstbestendig cliëntportaal, opleiding van behandelaren en onderzoek naar effectiviteit van de programma's. 'We onderzoeken bijvoorbeeld hoe we het leerproces van cliënten kunnen beïnvloeden. Denk aan het aanbieden van filmpjes in plaats van tekst of het beschikbaar maken van content voor de mobiele telefoon.'

Binnen de samenwerking wordt tevens gekeken naar verschillende scenario's voor een toekomstbestendig cliëntportaal. Een scenario is een onafhankelijk platform waarop cliënten hun gegevens kunnen benaderen. Jantzen: 'We willen cliëntenportaal ontwikkelen dat informatie kan aanbieden uit verschillende bronsystemen zoals het epd, het e-healthplatform en de ROM-leverancier. Uit de eerste inventarisatie met ict-managers komt naar voren dat zo'n onafhankelijk portal technisch haalbaar is.'

Cliëntkant

Cliënten spelen een belangrijke rol binnen het samenwerkingsverband. Binnen Blended7 staat co-creatie met cliënten hoog in het vaandel. Bij de ontwikkeling van de modules zijn cliënten in ieder geval altijd in de testfase betrokken en in sommige gevallen al vanaf de start. Blended7 wil patiënten nog beter betrekken en gaat zich daar de komende tijd hard voor maken. Ook is een samenwerking gestart op het gebied van onderzoek. 'Daarin wordt nauw samen gewerkt met de Universiteit Twente', legt Jantzen uit. 'Zo wordt er komende tijd een bigdata-analyse uitgevoerd om meer te weten te komen over patronen van cliënten en behandelaars in het systeem. En er wordt gekeken naar de effectiviteit van e-health interventies.

Congres Diagnose Zorginnovatie

Staat zorginnovatie bij u op de strategische agenda? Tijdens het congres Diagnose Zorginnovatie op 26 september staat het ondernemerschap en de innovaties die u en uw collega's in de praktijk toepassen centraal.
Meer informatie over het congres >>

7 reacties

 • Frits van der Sman

  Als nieuwe technologieën de zorg beter en inzichtelijker maken dan ligt daar een grote winstpakker ook voor de patiënt. Alleen zal een gedegen groeimodel moeten zorgdragen voor correct aangestuurde en gecontroleerde homogeniteit. Indien het monitoren met intelligente middelen niet nauwgezet geschiedt, dan tast iedereen in het duister en wordt de zorg alleen maar duurder door veel te zwaar ingezette onbekende/onbegrepen middelen. De hang naar complexiteit dus afhankelijkheid gerelateerd, doet eigenlijk het tegenovergestelde! Geef mensen goede en simpele voorbeelden. Geef ze beelden! Laat ze zien hoe het werkt! Mensen lezen niet! Mensen kijken! Een beeld zegt meer dan 1000 w... Die struikelblokken liggen nog levensgroot op ieders pad.
  fritsvandersman@kijkzelfmaar.com

 • loveletter

  Vooral voor de chronische zieken zoals de hart en diabetes patiënten zou een preventieve telemonitoring unieke resultaten kunnen opleveren.
  Volgens cardioloog Dr. Pedro Brugada zou met onze permanente preventive cardiomonitoring
  - patiënten een rustig leven kunnen leiden wtend dat zij permanent bewaakt worden
  - zouden hartpatiënten tijdig opgeroepen worden zodat een hartaccident tijdig wordt vermeden
  toon poppe@gmail.com
  +32475748616
  Heart Link Online N.V.

 • r.visscher

  Geachte Alberts, bij blended is de insteek juist dat behandelaar en patient met elkaar bekijken hoeveel e-health nodig en gewenst is. In de praktijk is er bij specialistische zorg aan begin en aan einde van de behandeling wat meer ehealth en in midden van de behandeling juist meer face to face. Die 60 tot 70 procent gaat over het AANTAL patienten dat gebruik gaat maken van ehealth , niet over het percentage van de behandeling. Algemene inschatting op basis van praktijk ervaring laatste jaren is dat ehealth ongeveer 10% van de face to face tijd daadwerkelijk kan vervangen. Besparing mbt ehealth zitten vooral in indirecte zaken zoals huisvesting of administratieve organisatie en optimaliseren van processen.

 • Alberts

  Vanuit mijn professie als klinisch psycholoog heb ik niet het gevoel dat ik voldoende inzicht en overzicht heb wanneer het aandeel E health in de behandeling te groot is. Ik vind dat de keuze voor E health dan ook altijd moet blijven liggen bij de behandelaar en patiënt, en dat er ook behandelaren en patiënten kunnen blijven die geen gebruik wensen te maken van E health. Een doel van 60 tot zelfs 70% is mij veel en veel te hoog, zeker als het gaat om specialistische GGZ.

 • Teceer

  het enige wat ik hoop is, dat dit project behalve 'ware gelovigen' ook sceptici vanaf het begin bij de ontwikkeling betrekt en tegenspraak organiseert. en vooral dat de verzekeraars of de behandelaars de regierol niet vasthouden, maar die rol daadwerkelijk bij de patiënt (of diens vertrouwenspersonen) probeert te leggen.

 • P.J. Visee

  2. Overigens ben ik n groot voorstander van e-health. Het sec uitwisselen van content is n zeer goede zaak.

 • P.J. Visee

  De risico's zijn groot. Het gevaar bestaat, dat cliënten anders melden dat ze zijn, ziekteinzicht is, vooral in het psychotische spectrum vaak niet of nauwelijks aanwezig. Juist bij de GGZ is face-to-face altijd n zeer belangrijk onderdeel in de behandeling geweest. Dat was, of tot nog toe is, niet voor niets zo.
  Ik heb heel grote vraagtekens bij het werkelijke succes voor de cliënt. Het lijkt me eerder n -voorlopig- succes voor de portemonnees van de betrokken instellingen.

Of registreer u om te kunnen reageren.