Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Computer mag indiceren in de Wmo

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft geen probleem met het feit dat in de gemeente Den Haag de Wmo-indicaties niet door mensen maar door een computerprogramma worden gedaan. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van parlementariërs Henk van Gerven en Renske Leijten (SP).
Computer mag indiceren in de Wmo
Foto: iStock

In de nieuwe Wmo moeten gemeenten burgers zorg bieden op basis van een gedegen onderzoek naar hun zorgbehoefte en een zogenoemd 'keukentafelgesprek'. Gemeente Den Haag laat dit voor mensen met een lichte zorgbehoefte doen door een computersysteem. Aan cliënten met een zwaardere zorgbehoefte komen nog steeds mensen te pas bij het keukentafelgesprek. Maar voor 'enkelvoudige zorgvragen' zoals hulp bij het huishouden, neemt een softwareprogramma de beslissingen op basis van gegevens die mensen online invullen. De Kamerfractie van de SP wil van de staatssecretaris weten of indicatiestelling door software wel door de beugel kan. Het antwoord van Van Rijn hierop luidt kortweg: 'ja'. 'Het is niet uitgesloten dat bij enkelvoudige hulpvragen het onderzoek zich – met instemming van de aanvrager - kan beperken en dat een computerprogramma wordt ingezet bij de uitvoering van het in artikel 2.3.2 Wmo 2015 voorgeschreven onderzoek', aldus Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

Niet voldoen

Toch schrijft de staatssecretaris dat de digitale aanvraagprocedure van Den Haag op enkele onderdelen niet volledig aan de Wmo 2015 voldoet. 'Dit is voor het Haagse college van B en W aanleiding geweest om een traject te starten waarbij naar hun oordeel zeker is gesteld dat ook de digitale aanvraag van enkelvoudige voorzieningen in de nabije toekomst zal voldoen aan alle op basis van de Wmo 2015 gestelde eisen. Het college verwacht dat de nieuwe werkwijze in het eerste kwartaal van 2016 kan worden ingevoerd.' Intussen zal het college de teksten op de website aanscherpen om aan de eisen van de staatssecretaris te voldoen.

Bureaucratie

Het systeem kost  19.799 euro per kwartaal. Dit betreft kosten voor onderhoud en aanschaf van ict-producten. Tegenover deze kosten staat dat door de inzet van het computerprogramma de administratieve belasting van de Wmo-consulenten wordt verlicht. Er is volgens de gemeente sprake van minder bureaucratie en meer middelen voor uitvoerende taken op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. Een woordvoerder van de gemeente legt uit: 'Het gaat in feite om een webformulier waarin de burger allerlei vragen beantwoordt over de eigen fysieke toestand. Hoe ver kun je lopen?, hoe ver weg is de tramhalte?, woon je alleen of met z'n tweeën? En zo verder. Voor ons is het prettig werken omdat voor veel zaken geen keukentafelgesprek nodig is. Zo krijgen mensen boven de zeventig standaard de taxirit vergoed. Die vraag kunnen we dus best automatiseren. Zodra het ingewikkelder wordt en mensen hebben zorgleefplannen et cetera, dan sturen we consulenten op pad.'

4 reacties

 • j

  Ook nog met alles bloot op internet. Want hoe beveiligt is dit?

 • bezorgde

  Er is nog een discussie te voeren over het recht op een off-line leven: http://www.fransvanderreep.com/2015/08/21/het-recht-op-een-offline-leven/

 • Tante Annie

  Ik weet het wel zeker! Teceer :) Hebben ze dan niets geleerd van de geschiedenis...Bah!

 • Teceer

  het wachten is nu op berichten dat de verstrekkingen worden beperkt omdat er te veel 'frauduleus' wordt aangevraagd, vrees ik.

Of registreer u om te kunnen reageren.