Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

ActiZ: 'Einde dreigt voor e-health in wijkverpleging'

Nieuwe beleidsvoorstellen van de NZa zorgen volgens ActiZ voor een innovatiestop in de zorg. Maarten van Rixtel, bestuurder Sensire, benadrukt de noodzaak van e-health.
Maarten van Rixtel
Maarten van Rixtel - Foto: Koos Groenewold

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt momenteel aan de beleidsregels wijkverpleging 2016. Deze zijn nog niet vastgesteld of gepubliceerd, maar wel met ActiZ gedeeld en besproken. De voorstellen moeten het beleid en de regelgeving over e-health eenvoudiger maken, maar volgens ActiZ wordt het tegenovergestelde bereikt. 'Op dit moment worden nog zowel de uren van de wijkverpleegkundige vergoed als de kosten die worden gemaakt voor de "infrastructuur", zoals iPads en de Medido's. In het voorstel krijgen zorgorganisaties vanaf 2016 de kosten van innovaties als beeldschermcommunicatie en farmaceutische telezorg niet meer vergoed.'

Innovaties ondergraven

ActiZ vindt dat het voorstel van de NZa helemaal niet past bij het beleid dat gericht is op zelfmanagement, ondersteuning op maat, zorg dicht bij huis en samenwerking met de cliënt en mantelzorg. Aad Koster, directeur van ActiZ: 'Het belang van e-health wordt door iedereen in Nederland onderkend. Zorgorganisaties hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in die technologie. Houdt de financiering op, dan gaan we terug naar de oude situatie met als gevolg meerkosten omdat de wijkverpleegkundige weer langs gaat om de medicijnen uit te delen.' Volgens Koster worden zorgorganisaties voor een onmogelijke opgave gesteld. 'Enerzijds zegt de staatssecretaris dat e-health normaal moet worden. Anderzijds zijn de kosten om dit mogelijk te maken straks voor rekening van de zorgaanbieder. Dat valt natuurlijk niet uit te leggen.'

Bekostiging iPad-zorg

Een van de zorgbestuurders die veel baat heeft bij de huidige prestaties voor beeldschermzorg en infrastructuur, is Maarten van Rixtel. Als bestuurder van zorgorganisatie Sensire heeft hij 1400 iPads uitstaan in de wijkverpleging. 'De iPads zorgen ervoor dat ouderen meer kwaliteit van zorg ervaren en minder eenzaam zijn. Zij hebben het gevoel dat ze langer thuis kunnen blijven wonen. iPads kunnen echter geen spuit zetten of iemand wassen. Het is met name een bijdrage aan de kwaliteit van leven. De doelgroep is 75 jaar of ouder en zij zien in het begin het nut niet in van de iPad, ook hebben zij vaak geen internetverbinding. Wij betalen daarom deze kosten en dat komt neer op 35 euro per maand per bewoner.' Natuurlijk zouden mensen de kosten ook zelf kunnen dragen, erkent Van Rixtel. 'Het probleem is dat mensen geen iPad zeggen te willen. Pas als zij het apparaat een tijd gebruiken, willen zij er niet meer vanaf. Als de bekostiging verandert, slaat dat een gat in onze begroting van circa 50.000 euro per maand. Wij geloven in e-health en daarom hebben we er veel in geïnvesteerd. Niet om er financieel beter van te worden. Nu wordt de vraag wel heel nadrukkelijk of we wel kunnen doorgaan met het dragen van deze kosten.'

Goedkopere zorg

Bewijs dat iPads de zorg aan huis goedkoper maakt, heeft Van Rixtel nog niet. Hij zegt meer tijd nodig te hebben voor bewijs. 'We hebben wel effecten gevonden in de ketenzorg. Daar hebben we zo'n 200 iPads uitgezet bij mensen met COPD en hartfalen. Zij vullen vragenlijsten in en monitoren hun bloeddruk, gewicht en hartslag. Zijn de resultaten niet goed, dan wordt contact opgenomen. Het aantal polibezoeken is daardoor met 28 procent afgenomen, maar wie profiteert daarvan? Alleen het ziekenhuis en de verzekeraar, terwijl wij voor de kosten opdraaien. Vooral omdat nu de financiering nog plaatsvindt in de klassieke zuilen: de eerste en tweede lijn en wijkverpleging. Voor de bekostiging willen verzekeraars resultaten op lange termijn zien, maar die zijn er nog niet. Dat is ons dilemma.' Volgens Van Rixtel gaat het om een tijdelijk probleem. 'Over vijf jaar heeft iedereen internet en een tablet of wellicht iets anders. Dan hoeven wij dat niet meer te bekostigen. Het gaat dus om een tijd die we moeten overbruggen, dus laten we nu niet stoppen met het financieren van de infrastructuur van de zorg van de toekomst.'

Reactie NZa

Wat de NZa betreft moet er altijd blijven innovatie, dus ook in de nieuwe voorstellen. Het is uiteindelijk aan de staatssecretaris om daar een beslissing over te nemen. Verder wil de NZa nog niets zeggen over de nieuwe regels omdat deze nog in de maak zijn.

Debat

De Tweede Kamer discussieert op woensdag 1 juli over wijkverpleging. ActiZ stuurde de Kamerleden een brief om aandacht te vragen voor dit onderwerp.

E-health

E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Berichten in het dossier e-health gaan bijvoorbeeld over videocontact met thuiszorgmedewerkers of telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen.
Bekijk het dossier

8 reacties

 • Results4Care

  Investeren als er geen business case is? Of als de business case vooraan in de keten ligt? e-Health is een speeltje. Schrijvers noemde dat 1 juli bij VZVZ de pilotitis: er is subsidiegeld, dus we doen een pilot. Daarna zien we verder…
  De business case zit in vaak aan het einde van de keten. Daar is het goed investeren en goed mogelijk in een traject waar Actiz ook voor staat. ALLE technologie daarvoor is klaar. ALLE eenheid van taal daarvoor is klaar. Maar ja, het past niet in het innovatiepotje. Zolang we subsidie blijven geven voor e-Health zal het niets worden.
  Criteria:
  1. Evidence based zorg op basis van integrale zorgpaden, ook e-Health
  2. Eenheid van gegevens in de keten met Detailed Clinical Models voor hergebruik en consistentie in de specificaties.
  3. Business case rond hebben: maatschappelijk SMART zorg innovatie en ook de Euro's op orde vanuit een start up visie. Dus met verzekeraar, gemeente of NZa afspraken over betalen omdat het goedkopere - gelijk van kwaliteit of bij gelijke kosten - betere kwaliteit zorg oplevert. De adder: er vindt grote marktverstoring plaats op dit moment: want lagere kosten lagere kosten lagere kosten lagere kosten.....
  4. Kies innovatieroute (Hettinga, innovatiesroutes in de zorg, Windesheim).
  5. Bouwen, Gebruiken, Betalen.

 • FlexMind

  @Zorgvisie het artikel zou wel wat kritischer mogen zijn tav eigen investeringen van zorgorgansiaties. Ze stonden natuurlijk te trappelen wanneer het om de innovatie subsidies ging maar in echte visie durf je zelf te investeren. Actiz loopt zoals gewoonlijk voorop in het huilen met de wolven wanneer het haar achterban betreft. Maar Actiz ontbreekt het imnsho al jaren aan visie.

 • jack@vgms.nl

  Het probleem is herkenbaar. Het lijkt aanlokkelijk om te spreken over tijdige financiering maar dat is natuurlijk niet zo. Na de iPad volgt de iWatch en daarna de zorg robot. We zijn nog wel even bezig in de zorg met het vernieuwen en verautomatiseren. Dat kan niet meer uit subsidie hebben we besloten. Eigenlijk is dat goed, hoe pijnlijk ook. Het dwingt namelijk tot het structureel zoeken naar echte business cases en harde verbeteringen. Het maken van de business case en het overleven in de zorg zal aantonen dat de rol in de keten van de huidige spelers gaar veranderen. De keten financiering, de DBC alles komt ter discussie. Heerlijk toch die disruptie. Dus het is onverstandig om over gesubsidieerde projecten te praten. Het gaat om echte verandering en die gaat nu duidelijk worden. Als je een keer wilt praten over dit onderwerp? Neem contact op. Ik loop bij vele instellingen rond en begin langzaam de zorgverzekeraars te bestoken met ingewikkelde vraagstukken. Ik hoop niet dat ze dan alsnog kiezen voor subsidie regelingen. Dat zou te eenvoudig zijn.

 • Pim Ketelaar

  De NZa heeft de opdracht goed werkende zorgmarkten te maken en te bewaken. Het 'maken' blijft een uitdaging.
  Van belang om hier goed te kijken naar de maatschappelijke businesscase met álle belanghebbenden. Kosten en baten van e-health innovaties vallen veelal niet op dezelfde plek in de keten. Dus moet er worden bekeken wat de gezamenlijke opbrengsten zijn. En moeten afspraken gemaakt worden over hoe deze shared savings opnieuw geïnvesteerd worden. Zodat voortdurende innovatie en verbetering van de zorg thuis wordt gestimuleerd.
  Samenspel, lange termijn visie en vertrouwen zijn hierin cruciaal. Zie ook de inspanningen van vele veldpartijen in <a href='http://www.vitaalthuis.org/'>Vitaal Thuis</a> hierin.

 • ziekmakend

  NZA..in de dagelijkse praktijk betekent dat nederlandse zorgverzekeraars autoriteit.
  de dikke van dalen voor 2016 moet aangepast worden ivm de synoniemen die op taalgebied ontstaan in de zorg.

  zegt de zorgverzekeraar of de minister kwaliteit bedoelen bezuinigen
  nza : de z staat zorgverzekeraar( hebben jullie al iets gehoord van verder sanering binnen de nza na de suicide van de klokkeluider????)
  kwaliteitseisen= gewoon doen wat zorgverzekeraar voorschrijft

  weten jullie er nog meer?
  Walgelijk ziekmakend is de marktwerking in de zorg.. daadwerkelijke innovatie en preventie.....steeds het kind van de rekening

 • Teceer

  het wachten is op het moment datmini-ster Schippers, of een andere beleidmaker, zich Hans Hillen herinnert: dan geven kinderen hun ouders in plaats van een boek toch een iPAD? dan kan die net als toen de rollator uit het pakket van de verzekeraar.

 • Hans ter Brake


  Herkenbare situtatie - ook in andere sectoren in de zorg. Innovatie, substitutie en opschaling vormen drie-eenheid in de sociale business case. Substitutie betekent vaak dat duurdere vormen van zorg kunnen/moeten worden vervangen door goedkopere die dan elders in de keten / het netwerk uitgevoerd kunnen worden - dus door de cliënt zelf, door de noabers of door de wijkondersteuning. Duurdere vormen moeten tegelijkertijd afgebouwd maar dat betreft - inkomen in - andere zorgsegmenten. De voordelen vinden we alleen onder aan de streep. Of, zoals een vroegere RvB-voorzitter van PR zei: 'waar is het factuuradres van de keten?'. Dat lijkt de zorgverzekeraar en de regio, maar zijn die niet net zo gesegmenteerd?

 • Jan Verasdonck


  Ik lees: Bewijs dat iPads de zorg aan huis goedkoper maakt, heeft Van Rixtel nog niet.

  en ook:  'Het probleem is dat mensen geen iPad zeggen te willen.

  Dan snap ik wel dat de enorme financiering van dit project na jaren een keer stopt.

  Maar er is ook hoop voor deze light versie van E-Health hoor want ik lees ook:

  Pas als zij het apparaat een tijd gebruiken, willen zij er niet meer vanaf. 

  En verder:  Natuurlijk zouden mensen de kosten ook zelf kunnen dragen, erkent Van Rixtel.

  Dan lijkt de oplossing voor de hand liggen, toch? 

   

   

   

Of registreer u om te kunnen reageren.