Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Verdienmodel vaak vergeten bij zorginnovatie’

De belangrijkste reden dat zorginnovatie faalt, is het gebrek aan een goed verdienmodel. ‘De ideeën zijn soms erg goed, maar vooraf wordt slecht nagedacht over wie betaalt’, zegt René Luigies, consultant zorginnovatie bij 24Care.
René Luigies
René Luigies, consultant zorginnovatie bij 24Care

Luigies adviseert startende zorgondernemers om zich vanaf het prille begin af te vragen hoe groot de kans is dat zij financiering krijgen. 'Mis je dat antwoord, ga dan niet verder. Veel mensen denken dat het wel goed komt, maar dat heb ik maar zelden gezien. Ik bedoel overigens niet alleen de initiële gelden; ook op de lange termijn moet alles kloppen. Alleen dan heeft de innovatie kans van slagen.' Het advies van Luigies: Start met een goed businessplan. 'Vaak maken ondernemers het businessplan pas aan het einde en dan is het te laat. Innovatie in de zorg moet substitutie zijn en geen aanvulling op het bestaande. Er wordt mij wel eens verteld dat innovatie kostenverhogend is. Dat klopt, veel innovatie wel, maar dan is er niet goed gekeken naar de kosten en/of substitutie.'

Empower

Zelf werkt Luigies met 24CARE ook aan zorginnovatie, namelijk aan Empower en het Diabetesstation. Empower is een zelfmanagementoplossing voor patiënten met chronisch hartfalen. 'Zelfmanagement is een beladen term. Wij bedoelen echte zelfmanagement waarbij patiënten zelf beslissingen nemen en de verantwoordelijkheid voor een groot deel dragen. Samen met de zorgverlener stelt een patiënt bandbreedtes in voor gewicht, bloeddruk en andere waarden. Met het systeem en aanvullende meetapparatuur houden patiënten zelf in de gaten of alles klopt. Bij afwijkende waarden probeert de patiënt een oplossing te vinden. Afhankelijk van de uitkomst kan de patiënt zelf actie ondernemen. We zien dat patiënten met chronisch hartfalen nu zes keer per jaar het ziekenhuis bezoeken. Dat kan naar een tot twee keer per jaar. Verder heeft vroegtijdig ingrijpen een positief effect op het ziekteverloop. Veel patiënten hebben slecht zicht op hun toestand. Zij belanden daardoor veel vaker dan nodig in het ziekenhuis. Door hun meer verantwoordelijkheid te geven, kunnen we dat voorkomen.' De oplossing draait nu in Utrecht, Breda en in Gelre ziekenhuizen. 'We starten binnenkort met een vervolgfase waaraan 2000 patiënten meedoen.'

Diabetesstation

De tweede innovatie waar Luigies aan werkt, is een systeem waarmee diabetespatiënten zelf een complete meting kunnen uitvoeren. Eind augustus moet het apparaat in Amsterdam komen te staan. Waarschijnlijk wordt het een mobiele variant die per bus naar verschillende locaties reist. 'Als we dit gaan gebruiken, komen minder mensen bij de huisarts. Maar die zijn nog niet zo enthousiast omdat de verdiensten dan op korte termijn kunnen teruglopen. Door de groei van het aantal patiënten is dit op middellange termijn niet zo. Met zo'n systeem kun je snel een complete gezondheidscheck uitvoeren op een locatie waar mensen vaak komen, in hun eigen taal en tegen lagere kosten. We zijn daarover nu in gesprek met zorgverzekeraars. De zorgpaden, afspraken en financiering moeten daarvoor anders. Het interessante is dat zorgverzekeraars er wel voor open staan.'

Bestaande structuren

Luigies merkt dat zorgverzekeraars steeds vaker bereid zijn bestaande structuren los te laten. Ook de verzekeraars zien volgens hem dat het stelsel op een aantal fronten moet veranderen. 'Niet meer gericht op bepaalde zorgverleners, maar schuiven en flexibel zijn met budgetten. En natuurlijk populatiegebonden bekostiging: één budget om een regio gezond te houden.'

Innovatie

Innovatie is nodig om kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te garanderen. Hoe verschillende zorginstellingen of ondernemers hun weg vinden, leest u in het dossier innovatie.
Bekijk het dossier

Of registreer u om te kunnen reageren.