Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ecd-markt verder versplinterd

Er verandert veel in de markt voor het elektronisch cliëntendossier (ecd). Waar de epd-markt wordt gedomineerd door een paar softwareaanbieders, vindt bij het cliëntendossier juist een versnippering plaats. Dat blijkt onder andere uit onderzoek over het jaar 2016 onder de 50 grootste vvt- en ghz-organisaties.
computer300.jpg

Kiezen organisaties voor een geïntegreerd intramuraal en ambulant dossier of is er ruimte voor twee aparte ecd’s? Welke keuzes hebben de voormalige Cegeka-klanten gemaakt? Kortom: is er sprake van een verandering in het ecd-landschap in de ouderen- en gehandicaptenzorg? In vervolg op de onderzoeken naar de ecd-markt in de ouderenzorg (2014) en gehandicaptenzorg (2015) heeft M&I/Partners in het voorjaar van 2016 opnieuw onderzoek gedaan naar de huidige markt van ecd’s onder de 50 grootste vvt- en ghz-organisaties. Dit keer hebben we het onderzoek uitgebreid door onderscheid te maken tussen een intramuraal en een ambulant ecd.

Onder aan dit artikel zijn de complete overzichten van alle aanbieders en ecd's te downloaden.

Tabel 1: Samenvatting uitkomsten vorige inventarisaties

#

Ouderenzorg 2014

Gehandicaptenzorg 2015

ecd

Leverancier

Marktaandeel

ecd

Leverancier

Marktaandeel

1

mijnCaress

PinkRoccade

35 procent

PlanCare

De Heer Software

40 procent

2

ONS

Nedap

13 procent

Cura

Unit4

23 procent

3

Cliëntendossier

Cegeka

9 procent

mijnCaress

PinkRoccade

6 procent

ONS

Nedap

6 procent

Stijgers & dalers
De meeste verschuivingen hebben plaatsgevonden binnen de ouderenzorg. Een belangrijke verklaring hiervoor is het wegvallen van de nummer drie uit 2014, de leverancier Cegeka. Met name Nedap lijkt van dit vertrek geprofiteerd te hebben. Was PinkRoccade in 2014 nog de onbetwiste nummer 1 in deze sector, nu wordt deze plek gedeeld met Nedap. Intramuraal wordt mijnCaress van Pink Roccade nog het meest gebruikt, maar in de ambulante zorg is Nedap de nummer 1 geworden. De plaatsen drie en vier worden nu ingenomen door Unit4 en Cormel IT Services, met ieder ook een gestegen marktaandeel.

Tabel 2: Ouderenzorg intramuraal 2016

#

ecd

Leverancier

Intramuraal

1

mijnCaress

PinkRoccade

42 procent

2

ONS

Nedap

25 procent

3

Cura

Unit4

11 procent

4

QIC

Cormel IT Services

8 procent

5

Pluriform Zorg

Adapcare

4 procent

6

PlanCare

De Heer Software

6 procent

7

Lable Care

Lable Care

4 procent

8

Puur

Ecare

2 procent

9

Nieuw ecd

VitalHealth

2 procent

Tabel 3: Ouderenzorg ambulant 2016

#

ecd

Leverancier

Ambulant

1

ONS

Nedap

38 procent

2

mijnCaress

PinkRoccade

27 procent

3

Cura

Unit4

11 procent

4

Puur

Ecare

7 procent

5

QIC

Cormel IT Services

5 procent

6

Pluriform Zorg

Adapcare

5 procent

7

PlanCare

De Heer Software

2 procent

8

QicsPlanner

Qics

2 procent

9

Nieuw ecd

VitalHealth

2 procent

 

Opvallend in de gehandicaptensector is dat De Heer Software en Unit4 de markt nog steeds domineren, maar de nummer drie, Nedap, is terrein aan het winnen. Binnen de sector lopen diverse selectietrajecten die nog in 2016 een definitieve keuze moeten opleveren. Het lijstje van 2017 kan er voor de gehandicaptenzorg zeker anders gaan uitzien.

Tabel 4: Gehandicaptenzorg 2016

#

ecd

Leverancier

Intramuraal

Ambulant

1

PlanCare

De Heer Software

38 procent

36 procent

2

Cura

Unit4

26 procent

21 procent

3

ONS

Nedap

9 procent

11 procent

4

mijnCaress

PinkRoccade

6 procent

9 procent

5

Mextra

Symax

2 procent

4 procent

6

Care4

Nedercare

2 procent

2 procent

7

User

Impulse

2 procent

2 procent

8

Vinova

VCD

2 procent

2 procent

9

Pluriform Zorg

Adapcare

2 procent

2 procent

10

Careview

Simac

2 procent

2 procent

11

Eigenmaatwerkoplossing

 

4 procent

4 procent

12

Geen informatie bekend

 

4 procent

4 procent

Marktverdeling
In beide markten is de top-3 goed voor 50-75 procent van het marktaandeel, terwijl het resterende deel door opvallend veel leveranciers wordt verdeeld. Leveranciers als Ecare, Adapcare, Lablecare, Simac, nieuwkomer Qics, Symax, Nedercare, Impulse en VCD nemen in beide markten bij de top-50 grootste organisaties slechts enkele percentages van het marktaandeel. Door onze keuze om alleen deze 50 op te nemen komt een leverancier als TTS niet in de lijsten voor. Organisaties die samen met ziekenhuizen een zorggroep vormen, maken geen deel uit van onze inventarisatie. Daardoor staat ook Chipsoft, dat bij Rivas in gebruik is, niet in onze inventarisatie. Het succes waarmee Ecare de markt opkwam, schiep de verwachting dat hun marktaandeel nu al hoger zou zijn. We zien met name organisaties die het buurtzorgconcept omarmen kiezen voor Ecare. Enkele leveranciers uit 2014 en 2015 komen niet meer voor in de overzichten, zoals Prodware, Centric en Fontaneda, dat niet meer bestaat in deze vorm.

Vaker keuze voor best of breed
Een andere interessante ontwikkeling die wij zien is dat meer organisaties kiezen voor aparte oplossingen voor de intramurale, de ambulante zorg en voor behandeling. Waar mogelijk wordt dus steeds vaker gekozen voor een best of breed oplossing, in plaats van een totaaloplossing af te nemen bij een leverancier die in alle functionaliteiten voorziet. De totaaloplossingen die worden aangeboden lijken minder goed in de volledige behoefte van zorginstellingen te voorzien. Met name in de ouderenzorg zien we deze ontwikkeling: 28 procent van de instellingen heeft een aparte oplossing voor ambulante zorg en 27 procent heeft Ysis van Gerimedica in gebruik voor het behandeldossier. Het belang dat aan een integraal cliëntdossier werd gehecht is ingehaald door het belang van een passende functionaliteit voor de verschillende doelgroepen.

Gehandicaptenzorg
In de gehandicaptenzorg zien we dezelfde ontwikkeling alleen vooralsnog minder sterk, namelijk 6 procent heeft een ander ecd voor ambulante zorg en 17 procent van de instellingen gebruikt Ysis. Ook zien we in de gehandicaptenzorg dat enkele organisaties kiezen voor specifieke functionaliteit op het gebied van communicatie met cliënten in de vorm van een persoonlijk gezondheidsdossier (pgd) van bijvoorbeeld Quli of Jouw Omgeving in plaats van het cliëntportaal van hun eigen ecd leverancier. Deze oplossingen lijken sneller in te kunnen spelen op de behoefte aan e-healthfunctionaliteit en communicatie en interactie met cliënten.

Het ecd van de toekomst
Blijft deze markt een markt van een bont gezelschap aan leveranciers of gaat ook in deze markt een shake-out plaatsvinden zoals in de ziekenhuismarkt? Een shake-out hadden we al eerder voorzien maar is toch uitgebleven. Vanzelfsprekend is het prettig om te kunnen kiezen, maar het is de vraag of deze keuze de zorgorganisaties een grote stap vooruit helpt. Valt er echt zoveel te kiezen? Het onderscheidend vermogen van de huidig oplossingen zit al jaren in de ondersteuning voor het primaire zorg- en behandelproces. Het zorgadministratieve deel is zover gestandaardiseerd, dat de variatie op dit onderdeel marginaal is.

Tegelijkertijd wordt slechts beperkte vooruitgang geboekt in de ontwikkelingen op het gebied van e-health, ketencommunicatie, health intelligence en het betrekken van de cliënt en het informele netwerk. Dat is waar het onderscheidend vermogen zou moeten liggen de komende jaren. Als we door een ‘best of breed- bril’ kijken, zou het dan niet veel prettiger zijn als we over een paar jaar enkele gestandaardiseerde oplossingen hebben voor de gehele administratie en facturatie en de zorgorganisaties vrij zijn om te kiezen voor het zorgdossier dat echt bij hen past, actief meebeweegt met de vernieuwing in de zorg en technologie? Het lijkt nu een gedwongen keuze om de administratieve en zorginhoudelijke module bij één leverancier af te nemen. Waarom gaat al die ontwikkeltijd zitten in het bijhouden van alle – voornamelijk administratieve – wijzigingen, ten koste van de zeer gewenste innovatie?

Onze hoop voor over 3-5 jaar is een ecd-landschap met een administratieve backbone die kan voldoen aan de grillige eisen op het gebied van facturatie en verantwoording, een paar mooie zorgdossiers met voldoende onderscheidend vermogen en een innovatieve doorontwikkeling voor de ondersteuning aan cliënt en medewerker. De keuze voor een ecd kan dan op andere thema’s gebaseerd worden. Voor cliënten en familie geen cliëntportaal, maar een dossier waarin cliënten integraal meelezen en -schrijven aan doelen en rapportages, een dossier dat eenvoudig mee te nemen is. Voor de zorgorganisatie en medewerkers een ecd dat naar wens opgetuigd wordt met e-healthmodules en waarmee je bijna net zo intuïtief werkt als met Facebook; kortom een ecd dat met plezier gebruikt wordt.

 Joost, Fabienne, Nienke en Mirjam zijn allen werkzaam bij M&I/Partners. Joyce de Heus (adviseur bij M&I/Partners) werkte mee aan de inventarisatie.

Verantwoording
Het overzicht is samengesteld door adviseurs van M&I/Partners op basis van marktkennis en een inventarisatie bij de betrokken zorgorganisaties. Bij organisaties die gekozen hebben voor een nieuw ecd en in de implementatiefase zitten, is het nieuwe ecd meegenomen in de inventarisatie. Peildatum is voorjaar 2016. Beide overzichten van de 50 grootste zorgorganisaties van de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn gebaseerd op informatie van de VGN en Actiz.

  

Joost Adams, Fabienne Eurlings, Nienke Tiddens, Mirjam Verheijen

Gerelateerde tags

Eén reactie

 • Esther Nieuwenhuizen

  Het is inderdaad een bont gezelschap. In de praktijk valt op dat systemen het administratieve- en formele zorgproces over het algemeen prima faciliteren. Methodisch- en kwalitatief gezien zijn er echter nog grote uitdagingen...
  Qsuite van Novire is als digitale leer- en werkomgeving gereed om met ECD's te koppelen en daarmee voor nieuwe inhoudelijke en strategische overzichten en samenhang te zorgen; met de klant positie als vertrekpunt.
  Dit doen wij niet uit de losse pols, daar ligt ons geaccrediteerde kennismodel aan ten grondslag, het improvement model. Daarin liggen alle vereisten van wet- en regelgeving, en stakeholders (wo Inspectie) besloten.
  Als kenniscentrum is Novire geen concurrent van een ECD leverancier, maar heeft wel alle functionaliteiten in huis, zodat er gekoppeld kan worden. Via de leer- en werkomgeving brengen wij kennis over met betrekking tot het Waarom en Waartoe van de inhoudelijke methodiek en kwaliteit.
  Met Plancare (en Nedap) doen (of gaan) wij inmiddels mooie ervaringen op (doen)! We hopen dat er in het belang van de klant en medewerker meer ECD's zullen volgen...
  Ook bij het ROC Zorg en Welzijn is onze de leer- en werkomgeving in gebruik, waarmee we jonge professionals opleiden in het kader van het nieuwe Wijkgericht Werken.

  Kwaliteit maak je samen in de verbinding! Daar is in de ICT wereld nog veel winst te behalen.

Of registreer u om te kunnen reageren.