Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

RVS: bouw een ‘e-health snelweg’

De invoering van e-health in Nederland gaat te langzaam. Dit schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies aan minister Schippers. De rijksoverheid kan versnelling aanbrengen door meerjarenafspraken te maken over brede toepassing van e-health en door een ‘e-health snelweg’ te realiseren waardoor data-uitwisseling makkelijker en goedkoper wordt. Ook moet het Rijk volgens de RVS e-health financieel aantrekkelijker maken.
Meurs_Pauline.jpeg

De invoering van e-health zou volgens de RVS versneld kunnen gebeuren in een hoofdlijnakkoord met aanbieders en inkopers van zorg, patiëntenorganisaties en zorgprofessionals. Doel is om alle patiënten die dit willen te laten profiteren van de voordelen die e-health biedt: beheer over de eigen gegevens en eigen regie, passende dienstverlening en gerichte zorg. Bovendien kan e-health een bijdrage leveren aan een beteugeling van de stijgende zorgkosten. Pauline Meurs, voorzitter van de RVS roept zorgaanbieders en zorgverzekeraars op in de zorginkoop tot meerjarenafspraken te komen en patiënten te verleiden en te stimuleren e-health te gebruiken. ‘Wanneer patiënten eenmaal kennis hebben gemaakt met e-healthtoepassingen, ervaren zij vaak de voordelen van het gemak en de tijdwinst. Daarvan zijn goede voorbeelden voorhanden. Zo is er een initiatief waarbij hartpatiënten zelf digitaal hun dossier kunnen inzien, worden zij op afstand gemonitord en kunnen ze 24/7 per video contact opnemen met de zorgverlener. Of denk aan een digitale kinderwenspoli, waar patiënten professionals online vragen kunnen stellen en onderling ervaringen kunnen delen.’ 

E-health snelweg
De Raad constateert dat een gebrek aan mogelijkheden voor veilige data-uitwisseling tussen de verschillende gebruikte informatiesystemen grootschalige toepassing van e-health blokkeert. Zorggegevens zijn nauwelijks uitwisselbaar tussen zorgverleners, patiënten kunnen niet bij hun eigen gezondheidsgegevens en de nieuwe wereld van e-health apps kan niet communiceren met de bestaande zorg-ict. Dit veroorzaakt hoge kosten en irritatie over ontbrekende informatie. Om dit probleem op te lossen wil de RVS dat de rijksoverheid een zogenaamde ‘e-health snelweg’ realiseert door zorgaanbieders en leveranciers van informatiesystemen te verplichten om voor open koppelvlakken te zorgen, hun data kosteloos aan de patiënt beschikbaar te stellen en aan te sluiten bij vastgestelde standaarden en identificatie-eisen. Veldpartijen moeten met oplossingen komen. ‘Verleen het Zorginstituut Nederland doorzettingsmacht, mochten partijen op korte termijn niet tot geschikte oplossingen komen voor burgers en patiënten’, aldus Meurs. ‘De huidige geslotenheid van bestaande ict-systemen mag vernieuwing in de zorg niet langer in de weg staan.

E-health tarieven
Ten slotte heeft de RVS een duidelijke oproep om e-health ook financieel aantrekkelijk te maken. Hiertoe dient ruimte voor e-health gevonden worden in financieringswijzen, bijvoorbeeld door alternatieve bekostiging op uitkomsten en zonodig tijdelijke e-healthtarieven toe te staan. Nu schieten zorgaanbieders met de invoering van e-health zichzelf vaak dubbel in de voet. Vergoedingen voor zorgaanbieders zijn namelijk afgestemd op aantallen verrichtingen en uren zorg, terwijl veel e-health juist het aantal verrichtingen (zoals ziekenhuisopnames of zorgbezoeken) wil terugdringen. Hierdoor verlaagt e-health de inkomsten voor zorgaanbieders, terwijl zij wel de kosten dragen voor het invoeren ervan.  

Dossier E-health
E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en cliënten zijn dankzij e-health in staat om regie te nemen over hun gezondheid. Zelfmanagement staat bij zorginstellingen hoog op de agenda. Berichten in het dossier gaan bijvoorbeeld over implementatie en bekostiging, videocontact met thuiszorgmedewerkers, telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen, preventie met behulp van technologie maar ook hoe zorgpersoneel werkt met e-health.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.