Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Patiëntenportaal heeft weinig impact

De afgelopen jaren zetten steeds meer ziekenhuizen een patiëntenportaal in voor zorgverlening. Uit onderzoek van M&I/Partners blijkt dat zorgprofessionals patiënten nog weinig wijzen op de mogelijkheden van zo’n portaal. Slechts 25 procent van de patiënten in ondervraagde ziekenhuizen wordt door zorgprofessionals actief verwezen naar het portaal.
aanmeldzuil400.jpg

Momenteel zetten 22 ziekenhuizen in Nederland een patiëntenportaal in. Hiermee kunnen patiënten onder andere afspraken maken en patiëntinformatie bekijken. Voor het jaarlijks terugkerende onderzoek naar patiëntportalen heeft M&I/Partners negen van deze 22 ziekenhuizen geënquêteerd. Hieruit komt naar voren dat de huidige portalen nog weinig onderdeel zijn van het standaard zorgproces. Zowel onder patiënten als zorgverleners worden de mogelijkheden nog beperkt benut. Hoewel er in absolute zin weinig klachten van patiënten binnenkomen over patiëntportalen, gaat toch 36 procent over het gebrek aan informatie. Slechts 25 procent van patiënten wordt door zorgprofessionals actief verwezen naar het portaal. Daaruit blijkt dat het faciliteren van een patiëntportaal in zijn huidige vorm nog weinig impact heeft op het werk van de zorgprofessional.

Trend
Antoon van Luxemburg, principal adviseur bij M&I/Partners verwacht dat hier snel verandering in zal komen. ‘Het gebruik van portalen zal toenemen. Waar we in 2015 zagen dat ziekenhuizen met name bezig zijn om een patiëntportaal te implementeren zien we nu steeds meer dat ziekenhuizen, die een portaal hebben, dit naar een volgend niveau willen brengen en ambitieuzere doelstellingen neerzetten. De voorsprong behouden of zelfs uitbreiden en meer inzetten op regionalisering zijn gehoorde ambities.’

Subsidie
Van Luxemburg denkt dat dankzij een recent door de overheid beschikbaar gestelde subsidie het aantal patiëntportalen fors zal groeien. 'Het 'Versnelling Informatieuitwisseling Patiënt & Professional Programma' (VIPP), biedt subsidie aan NVZ ziekenhuizen. Het uitgangspunt van de subsidie is dat patiënten in 2020 digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. Dit is niet vrijblijvend omdat wet- en regelgeving inzage in het dossier gaat afdwingen. Het programma kent twee onderdelen die geborgd moeten worden in een beveiligd patiëntportaal of link naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Enerzijds de uitwisseling van patiëntgegevens en anderzijds – als onderdeel van patiëntgegevens – specifiek de uitwisseling van medicatiegegevens. Deze ontwikkeling zal de veranderende rol van de patiënt in het zorgproces versnellen en zal bijdragen aan meer ervaren regie en kwaliteit. De patiëntportalen zijn een onderdeel van de veranderende relatie tussen zorgverleners en patiënt.’

Dossier E-health
E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Lees hier de uitlegpagina E-health. Patiënten en cliënten zijn dankzij e-health in staat om regie te nemen over hun gezondheid. Zelfmanagement staat bij zorginstellingen hoog op de agenda. Berichten in het dossier gaan bijvoorbeeld over implementatie en bekostiging, videocontact met thuiszorgmedewerkers, telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen, preventie met behulp van technologie maar ook hoe zorgpersoneel werkt met e-health.

Versnelling
M&I/Partners signaleert dat ziekenhuisregio’s elkaar opzoeken en versnelling brengen in het dossier patiëntportaal. Van Luxemburg: ‘Of de koplopers uit het onderzoek hun voorsprong behouden of de wet van de remmende voorsprong een nieuwe groep koplopers een kans gaat bieden zal moeten blijken. Wij zijn benieuwd naar de lijst van ziekenhuizen met een patiëntportaal volgend jaar!’ Bekijk hieronder het onderzoek.

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • zwvjapio

    Als slechts een kwart van de zorgprofessionals actief verwijst dan is er iets mis in de aansturing. Ofwel ze zien het niet zitten, ofwel ze zien de meerwaarde er niet van voor hun eigen werk. Een dik subsidie voor uitbreiding zal daar weinig aan veranderen. Een uitdaging voor ziekenhuisbesturen!

Of registreer u om te kunnen reageren.