Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

85 procent van VVT-aanbieders niet bezig met e-health

Het invoeren van e-health in de verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt) gaat traag. Slechts 38 van de 242 zorgaanbieders gebruikt e-healthapplicaties of is er in enige mate mee bezig. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar het gebruik van applicaties in de vvt-sector in opdracht van brancheorganisatie ActiZ.
slakfotolia400.jpg

In opdracht van de branchevereniging Actiz heeft organisatieadviesbureau Advisaris in de periode november 2016 tot en met mei 2017 een onderzoek uitgevoerd naar welke applicaties in de vvt-sector het meest gebruikt worden. Ruim 240 leden van ActiZ hebben hun gegevens met de onderzoekers gedeeld.

E-health-apps
Een opvallend laag aantal, 38 van de 242 zorgaanbieders, heeft aangegeven e-healthapplicaties te gebruiken of er in enige mate mee bezig te zijn. Dit is slechts 15,7 procent van de deelnemers. De veelheid van genoemde apps is te groot om weer te geven welke producent op dit gebied momenteel marktleider is. De onderzoekers schrijven: ‘Vermoedelijk is bij de respondenten onvoldoende kennis welke apps er zoal in gebruik zijn binnen de afdelingen. Gegeven het aantal in omloop zijnde e-healthoplossingen en de aandacht hiervoor in de vakmedia lijkt het onwaarschijnlijk dat in dit onderzoek op dit gebied de respons als representatief kan worden aangemerkt. Hierbij moet aangemerkt worden dat bij e-health, evenals bij het onderwerp innovatieplannen, regelmatig door de respondenten de uitspraak gedaan werd: “Er is zeker wel innovatiebehoefte maar er is onvoldoende innovatiegeld”. 

Actueel
Het onderzoek naar welke applicaties momenteel gebruikt worden in de vvt, is mede actueel vanwege nieuwe, aankomende wet- en regelgeving op het gebied van cliëntengegevens. Zo moeten vanaf 1 januari 2018 alle burgers in Nederland bij hun apotheken digitaal toegang tot hun medicatiegegevens hebben, waarin ook de door de vvt-sector verstrekte medicatie is opgenomen. Ten tweede moeten per 1 januari 2020 zorgorganisaties ervoor zorgen dat de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en behandeling van een patiënt altijd digitaal, gestandaardiseerd en beveiligd worden overgedragen tussen de verschillende zorgverleners. En ten slotte worden vanaf 1 januari 2021 gegevens over het primaire zorgproces eenmalig vastgelegd en hergebruikt voor declaratie, onderzoek, kwaliteitstransparantie en governance.

Elektronisch cliëntendossier
De applicatie van het elektronisch cliëntendossier is het meest aanwezig in de sector. Bij de grotere stichtingen (omzet groter dan 40 miljoen) is het percentage dat aangeeft over een ecd-applicatie te beschikken het grootst (gemiddeld hebben slechts enkele procenten geen ecd). Bij de kleinere organisaties (omzet kleiner dan 40 miljoen) is het percentage ecd-gebruikers het laagst ( tussen 5 en 11 procent). In de ecd-applicaties is techleverancier Nedap de laatste twee jaar uitgegroeid tot marktleider. Hierbij moet wel aangetekend worden dat Nedap bij de grootste intramurale aanbieders PinkRoccade nog altijd voor moeten laten gaan.

Dossier E-health
E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Lees hier de uitlegpagina E-health. Patiënten en cliënten zijn dankzij e-health in staat om regie te nemen over hun gezondheid. Zelfmanagement staat bij zorginstellingen hoog op de agenda. Berichten in het dossier gaan bijvoorbeeld over implementatie en bekostiging, videocontact met thuiszorgmedewerkers, telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen, preventie met behulp van technologie maar ook hoe zorgpersoneel werkt met e-health.

Lees hieronder het complete onderzoek.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.