Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Tijd voor een oplossing

Tijdens het debat over de Wet langdurige zorg op 10 en 11 september 2014 komt opnieuw minutenregistratie aan bod. Waarom is dit thema nog steeds onderwerp van discussie?
Tijd voor een oplossing
Foto: Mark van Dorresteijn

Bij de minutenregistratie wordt de geleverde zorg aan cliënten tot op de minuut gedetailleerd bijgehouden door verpleegkundigen en zorgverleners. Herhaaldelijk vragen Kamerleden om een verbod op deze manier van registreren. In het voorjaar van 2009 werd een motie van CDA'er Jan de Vries aangenomen om de minutenregistratie per direct te beëindigen. Volgens toenmalig staatssecretaris Jet Bussemaker vraagt alleen het CAK om de registratie per minuut. In de beleidsregels van VWS komt het niet voor. Datzelfde antwoord geeft haar opvolger,  staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten, medio 2012 aan Renske Leijten van de SP. Er wordt zelfs een meldpunt minutenregistratie ingericht, waar de resultaten overigens nooit van zijn geopenbaard.

De laatste stap?

Inmiddels mag ook staatssecretaris Van Rijn zich bemoeien met het hardnekkige probleem. Hij liet de NZa en het CAK kijken naar de  achterliggende processen. Het blijkt dat bij het declaratieproces de minutenregistratie wordt veroorzaakt door afspraken die zorgkantoren maken met zorgaanbieders over de verantwoording van uren. Met name bij het declaratieproces en bij het berekenen van de eigen bijdrage van cliënten lijken zorgpartijen niet zonder tijdregistratie te kunnen. Van Rijn wil voor altijd afrekenen met de registratie per minuut en komt met een nieuw model: 'planning = realisatie'. Volgens dit model wordt de geleverde zorg bepaald in een plan vol arrangementen. Geleverde zorg wordt daarbinnen gekwantificeerd naar hoeveelheid, periode en frequentie.

Slimmer

Gaat dit model een einde maken aan de stopwatchzorg? Hopelijk wel, maar het is belangrijk dat de ict-systemen daarbij ook goed ingericht worden. Er zijn nog steeds zorgorganisaties die werken met papieren registratie of systemen die de registratie  ingewikkelder maken. Het papier kunnen organisaties achterwege laten door te werken met tablet of smartphone waardoor direct in het dossier geregistreerd kan worden. Softwareleveranciers zorgen ervoor dat de geleverde zorg met minimale inspanning ingevoerd kan worden en de cliënten en mantelzorgers krijgen als klap op de vuurpijl inzicht in de geleverde zorg. We leven in een tijdperk met computergestuurde horloges, dan valt er vast wat beters te doen dan minuten registreren.

 

 

 

 

5 reacties

 • Coebergh zelf

  Er zijn twee redenen dat de Amerikaanse gezondheidszorg zo geweldig kostbaar en steeds minder doelmatig werd: behalve de voortdurende innovatiedrang (ook VWS en die deerniswekkende NZA bestuurders kraaien voortdurend over innoverende zorg) met zijn schijn concurrentie van bangmakerij die vervolgens een zo blijkt onstuitbare gigantische reguleer- en meetdrang oproept bij de, logischerwijs krentenkakkerige betaalmeesters. De Economist meldde al 7 jaar geleden dat de VS, land van de vrije zorg markt, ruim 33% van het zorggeld ruim 1500 $ per inwoner besteedde aan kwaliteitsbewaking en -borging, dus inclusief premies voor aansprakelijkheid. En dit was de snelst groeiende sector. Ons voorland kortom, tenzij de trap van boven wordt schoongeveegd. Dat zal uiteindelijk via verkiezingen moeten, omdat de ICT-bureaucratie uiteindelijk doet wat ze, heerlijk tegenstrijdig, wordt opgedragen.
  Maar pas op: E-Health wordt altijd verkocht als E-Heaven, maar ontaardt vaak in E-Hell.

 • Amiz Delft

  Minutenzorg? Dat moet een vergissing zijn: Minutazorg, en dat is een begrip voor de laatste eer. Daar bedanken we toch voor?

 • IKKE

  dbc marktwerking tijdregistratie allemaal achterdocht. Waarom vertrouw je professional niet? Als mensen goed en met ethische normen opgeleid zijn/ worden gaan ze de boel niet onnodig vertragen etc. frauderen/ rommelen dat zal denk ik waar je ook bent een % altijd wel doen. Als dat gedoe alsof mensen auto's zijn die je op een band kunt zetten....( daar komt oorspronkelijk het tijd registeren vandaan en het DBC en ook.) Dit systeem nodigt zelfs uit tot rommelen. Wat te doen als je langer met een patient bezig bent omdat die zijn dag niet heeft en dus niet snel is? de volgende patient beroerder is dan gewoonlijk of verdriet heeft over..........?Wat ben ik blij als ik mag stoppen met werken. Niet vanwege mijn werk inhoudelijk, die passie heb ik al 40 jaar gelukkig behouden maar dat die administratieve handelingen waarvan je weet 70% is achterlijke controledrift van allerlei mensen die nooit ziek zijn geweest ziekte kennen en achter hun bureau zitten. Opmerkingen nu van deze VVD minister: mijn ouders hebben dat nooit gehad; praat maar met je buurvrouw. De minachting voor het allerdaagse druipt ervan af. En dan weer buhnepolitiek....Bij de voordeur roepen vaginacorrecties moet; suicidepreventie moet terwijl we weten dat er bij de achterdeur duizenden de afgrond ingepusht worden door teveel bezuinigingen.

 • Petersen

  De laatste zin ging fout en moet zijn:
  Mijn ervaring is, na ruim 40 jaar werkzaam te zijn in de zorg: 'Het is gemakkelijker de lakens uit te delen, dan de bedden op te maken'.

 • Petersen

  Minuten-zorg, looproutes, stopwatch-zorg, het is beslist de dood in de pot, voor wat er nog over is in de zorg.
  In de Osiragroep maakte ik mee dat stopwatch-zorg en looproutes werden ingevoerd. Martin van Lee, van Accezz International BV en Willeke Stadtman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Osiragroep, sloten op 11-1-2010 een raamovereenkomst. Daarin werd overeengekomen dat de invoering van minuten registratie in de zorg structureel > € 10.000.000 zou opleveren. De helft zou eenmalig naar Accezz International BV gaan (! AWBZ gelden)
  Het is allemaal vreselijk mislukt. Uiteindelijk resulteerde dit debacle in ernstig verschraalde zorg, de gehele Osiragroep onder verscherpt toezicht, vroegtijdig vertrek bestuurder Stadtman en einde van de bezoedelde naam Osiragroep.
  Het was tevens het onvrijwillige einde van mijn dienstverband bij de Osiragroep.Ik verzette mij als zorgmanager te heftig tegen de 22% inkrimping van de formatie in de zorg.
  Handen aan het bed, de professional in the lead, zorgen moet je doen en niet hebben. Mijn ervaring na ruim 40 jaar werkzaam is de het gemakkelijker is de lakens uit te delen, dan de bedden op te maken.

Of registreer u om te kunnen reageren.