Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ggz-epd-overzicht 2015: PinkRoccade en Impulse marktleiders

In de 2015-editie van het ggz-epd-overzicht zijn PinkRoccade en Impulse met een gezamenlijk marktaandeel van 60 procent de onbetwiste marktleiders. De top-3 wordt gecompleteerd door Nexus. Zorgprofessionals beoordelen de systemen van Nexus en Impulse wat lager dan de overige systemen.
001computerzorg.jpeg
Foto: iStock

Sinds 2014 publiceert de Zorginformatiegroep ieder najaar het ggz-epd-overzicht dat inzichtelijk maakt met welke epd-systemen ggz-organisaties in Nederland werken. Het doel is om de transparantie over epd- en ecd-systemen in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg te vergroten om zo een bijdrage te leveren aan het verder verhogen van de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid daarvan. Ten opzichte van de vorige editie is het overzicht op drie punten uitgebreid: het aantal onderzochte organisaties is vergroot, de gemiddelde gebruikersbeoordelingen van EPDmeter.nl zijn aan het overzicht toegevoegd en de marktaandeelpercentages in de top-10 zijn berekend op basis van organisatiegroottes.

Top-10

Leverancier

Systeem 

 FTE

%

Aantal
organisaties

Gemiddelde
beoordeling

PinkRoccade

mijnQuarant

 30.141

35%

25

3.0

Impulse

USER

 21.430

25%

38

2.5

Nexus

XmCare/ Horizon

 10.984

13%

9

2.0

De Heer

PlanCare

 5.859

7%

8

n.b.

Nedercare

Care4

 3.504

4%

9

3.0

12Care

Careweb

 2.479

3%

31

3.0

ChipSoft

EZIS/CS-GGZ

 1.802

2%

2

3.5

Nedap

ONS

 1.515

2%

2

n.b.

TrompBX

CRSInternet

 829

1%

15

4.0

Datamedicare

Extenzo

 600

1%

1

4.0


De top-10 laat weinig grote verrassingen zien. PinkRoccade, Impulse en Nexus (voorheen McKesson en QuCare) domineren immers al jaren de markt voor epd-systemen in de ggz. De eindgebruikers beoordelen de systemen van Nexus en Impulse wat lager dan de overige systemen. Op een schaal van 1 (laagst) tot 5 (hoogst) scoren deze systemen respectievelijk een 2.0 en een 2.5. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de systemen van zowel Nexus als Impulse in een transitiefase zitten. Met name de gebruiksvriendelijkheid van deze systemen wordt door zorgprofessionals benedengemiddeld beoordeeld. De toelichtingen over de gebruiksvriendelijkheid van de systemen van Nexus en Impulse kunnen worden geanalyseerd met behulp van een tagcloud.

In de tagcloud vallen de termen ‘klikken’, ‘omslachtig’, ‘onoverzichtelijk’, ‘moeilijk’, ’tijd’, ’zoeken’, ’stappen’ en ‘lang’ op. Deze woorden komen in de ingevoerde toelichtingen het vaakst voor. Hieruit kan worden geconcludeerd dat in de ogen van de zorgprofessionals met name de bediening en de overzichtelijkheid van de systemen van Nexus en Impulse op het moment te wensen overlaat.
De komende maanden zal een aantal organisaties overstappen op USER Alta, de nieuwe versie van het systeem van Impulse. In het ggz-epd-overzicht van 2016 kan worden gecontroleerd in hoeverre dit effect heeft op de gebruikersbeoordelingen.

Overzicht epd-systemen in de ggz
Het complete overzicht bevat alle ggz- en forensischezorgorganisaties die te vinden zijn op ZorgkaartNederland en lid zijn van koepelorganisatie GGZ Nederland of van platformorganisatie MEER GGZ.

Onderzoek
In totaal zijn 262 organisaties onderzocht en van 191 organisaties is in kaart gebracht met welk epd-systeem deze organisaties werken. In het overzicht zijn de psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen slechts in beperkte mate meegenomen. Alhoewel in enkele gevallen het gebruikte epd-systeem in kaart is gebracht, is voor geen enkele psychiatrische afdeling het aantal fte opgenomen. Om deze reden wegen de psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen niet mee in de berekende marktaandeelpercentages. De informatie over de gebruikte systemen is door ggz-organisaties zelf geleverd of is openbaar beschikbaar op internet, de fte-cijfers zijn afkomstig van jaarverslagenzorg.nl en de gemiddelde gebruikersbeoordelingen zijn berekend op basis van in totaal 646 op epdmeter.nl ingevoerde gebruikersbeoordelingen. Gemiddelde gebruikersbeoordelingen worden getoond wanneer ten minste vijf verschillende zorgprofessionals een beoordeling hebben ingevoerd.

Jorrit Spee is oprichter van de Zorginformatiegroep en van EPDmeter.nl en werkzaam als projectleider en adviseur in epd- en andere informatieprojecten in de zorg.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.