Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Checklist verplicht zorgverleners samen te werken

Zorgverleners moeten beter met elkaar samenwerken, anders komt de veiligheid van de patiënt in gevaar. Daarom heeft de KNMG samen met negen andere organisaties een handreiking verantwoordelijkheidsverdeling opgesteld die zij vandaag aan de hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg aanbieden.
Checklist verplicht zorgverleners samen te werken

Goede onderlinge communicatie en duidelijke afspraken over de regie zijn essentieel bij samenwerking tussen zorgverleners, zo stellen de organisaties.

Niet vanzelfsprekend

Johan Legemaate, juridisch adviseur van de KNMG: “Zowel de tuchtrechtspraak als incidenten die onlangs openbaar werden, laten zien dat samenwerking niet vanzelfsprekend is. In nogal wat tuchtzaken is de conclusie: ‘de betrokken specialisten en verpleegkundigen hebben niet met elkaar gecommuniceerd en niemand nam de regie’. Er wordt gemakkelijk gedacht dat het niet nodig is om afspraken te maken, of dat één van de anderen het wel zal doen. Daarom is deze handreiking nodig.”

Verplichting

De handreiking is een checklist die bestaat uit dertien aandachtspunten, waaronder: bij wie kan een patiënt met vragen terecht, wie coördineert de zorg en hoe is de overdracht geregeld. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het gebruik van de checklist in de zorginstelling. Op dit moment is de handreiking nog niet verplicht. Daar kan verandering in komen als de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat wil. Legemaate: “Ik neem aan dat de inspectie zal zeggen: deze handreiking is een van de noodzakelijke elementen van verantwoorde zorg zoals bedoeld in de Kwaliteitswet. De inspectie kan zorginstellingen en zorgverleners verplichten binnen een redelijke termijn te voldoen aan de eisen die de handreiking stelt.”

Tien organisaties

Tien organisaties in de zorg onderschrijven de handreiking: de organisaties van artsen (KNMG), algemene ziekenhuizen (NVZ), academische ziekenhuizen (NFU), verpleegkundigen (V&VN), verloskundigen (KNOV), fysiotherapeuten (KNGF), psychologen (NIP), apothekers (KNMP), instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ Nederland) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). (Zorgvisie-Carina van Aartsen)

Zorgvisie Magazine

Interesse in meer achtergronden? Lees Zorgvisie magazine

Lees meer:

KNMG wil geen landelijk EPD
KNMG wil niet aan tuchtrecht meebetalen
Veiligheid: dat kan sneller
Alle Zorgvisie nieuwsberichten en meer over kwaliteit

Of registreer u om te kunnen reageren.