Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Dupuis: ‘Nieuwe cliëntenwet is een ramp’

De nieuwe Wet cliëntenrechten Zorg is een achteruitgang voor patiënten en zorgprofessionals, vindt Heleen Dupuis, voorzitter van de Eerste-Kamer-fractie van de VVD. “Hij moet van tafel.”
Dupuis: ‘Nieuwe cliëntenwet is een ramp’

De WcZ beoogt de rechten van patiënten beter te regelen. Maar volgens Heleen Dupuis doet de wet juist het tegenovergestelde.

Verwarrend

In de ogen van de VVD-senator voldoet de huidige wetgeving en leidt de WcZ alleen maar tot verwarring als hij naast de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst komt. Dupuis legt uit dat de WGBO patiënten een ‘schildrecht’ geeft. De wet geeft patiënten het recht om behandelingen te weigeren “om de dokter van het lijf te houden”. Maar patiënten hebben in de WGBO geen ‘claimrecht’. Ze kunnen een behandeling niet opeisen. Dat is aan de arts. Daarmee laat de WGBO de professionele autonomie van doktoren intact. “De WGBO is een uitstekende wet. Zowel patiënten als artsen zijn tevreden”, stelt Dupuis. Ze begrijpt niet waarom het ministerie van VWS de WcZ doorzet, terwijl de BOZ en de KNMG tegen zijn. “Die vertegenwoordigen samen 1,5 miljoen professionals die moeten werken met de wet. Hun boodschap is duidelijk: niet doen. De WcZ moet van tafel.”

Terugfluiten

Het wetsvoorstel van de WcZ ligt momenteel bij de Tweede Kamer. Het kabinet heeft ermee ingestemd. De komst van de WcZ is afgesproken in het regeerakkoord. CDA en PVV zijn voorstander. De VVD-fractie is tegen. Eerder dit jaar sneuvelde het elektronisch patiëntendossier in de Eerste Kamer, omdat regeringspartij VVD in de Senaat tegen was. Dupuis: “Ik zal niet aarzelen om de minister weer terug te fluiten.” (Zorgvisie-Bart Kiers)

Lees meer:

Zorgprofessionals willen Cliëntenwet tegenhouden
VVD'er Dupuis over het epd: 'Ik heb er werkelijk geen verstand van'
Senaat keurt ook nieuw epdvoorstel af
Senaat stemt in met openbaarmaking berispingen

Gerelateerde tags

15 reacties

 • no-profile-image

  J de Graaff

  de VGN is een klantonvriedelijk bolwerk dat alleen de belangen van de aanbieders en niet de clienten behartigd geen wonder dat hun voorzitter deze wartaal uitslaat zoals ze ook al deed bij het EPD.

 • no-profile-image

  Jan Jaap

  De enige ramp is mw Dupuis zelve zonder enig verstand van zaken schiet ze EPD, Patientenrechten etc maar af. Ik ben VVD-er maar deze dame kunnen we missen als kiespijn

 • no-profile-image

  Rob

  Hoewel het inderdaad de taak is van de Eerste Kamer om de kwaliteit van de wet in samenhang met andere wetten te beoordelen, heeft deze actie van mevrouw Dupuis meer weg van platte belangenbehartiging. Het had mevrouw Dupuis gesierd als zij dit dossier had overgelaten aan een collega. Met haar huidige handelswijze plaatst zij de politiek in een kwaad daglicht.

 • no-profile-image

  Marc

  De VGN, waarvan Dupuis voorzitter is, is lid van de BOZ. Dat is niet eens meer de schijn van belangenverstrengeling, dat is BELANGENVERSTRENGELING met hoofdletters.

 • no-profile-image

  Maarten

  Deze commotie was onnodig als Heleen Dupuis de uitspraak namens haar functie als voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland zou hebben gedaan. Vanuit die rol is haar standpunt volledig te begrijpen.

 • no-profile-image

  Kees Marges

  Is dat erg ethisch om als voorzitter van de Eerste Kamer zo nadrukkelijk het geluid te laten horen van de VGN een belangenvereniging nl. die van de zorginstellingen? Dus de partij die de instellingen vertegenwoordigt die in hun beleving blijkbaar´last´ kunnen krijgen van al die medezeggenschap van clienten. Is het fatsoenlijk om de wet zo af te serveren met zoveel bombarie van een ethica en voorzitter van de Eerste Kamer. Het kenmerkt de VNG en mw Dupuis, VVD, om die twee functies niet wat ethischer te scheiden en iemand anders van de VVD het woord over deze specifieke zaak te laten voeren. Bah!
  Kees Marges, voorzitter van een clientenraad en een centrale clientenraad in de zorg.

 • no-profile-image

  Jacob F. Orlebeke

  Die WCZ moet inderdaad van tafel maar om meer redenen dan mevrouw Dupuis aangeeft: de gahandicapten worden in die wet nl op nóg grotere afstand geplaats dan nu al het geval is: klachtrecht wordt onttakeld, medezeggenschap afgebroken en de macht van instellingen vergroot. Daar kan mevrouw Dupuis in haar kwaliteit van VGN-voorzitter misschien wel wat aan doen

 • no-profile-image

  Amiz

  Heleen Dupuis als ethicus heb ik altijd goed kunnen volgen. Als politica echter niet zo goed. Ik ben als professional wel een voorstander van de nieuwe wet (dus 1,5 miljoen -1 tegenstanders). De rechten van clienten staan nu helder in een nieuwe wet. De WGBO is feitelijk geen wet, en niet zo sterk voor de client. Bovendien valt er voor de client nog veel te winnen, en dan is de Wcz een goed begin. Dat weet Heleen ook wel. En dan is het ethisch om de wet te omarmen.

 • no-profile-image

  NPCF

  @ borre. In de WCZ is voor clienten het recht op keuze-informatie als het recht op informatie en toestemming van de client vastgelegd. Het is de client die - waar mogelijk en daarvoor toegerust- de keuze maakt voor zijn behandeling.

 • no-profile-image

  borre

  Maarten, Mark en NPCF, als jullie denken dat een patient of 'client' beter af is als niet de behandelend zorgverlener maar de instelling bepaalt welke behandeling wel of niet gegeven wordt wens ik jullie veel succes in de komende heilstaat! Lang leve het collectief! Down met persoonlijke verantwoordelijkheid!

 • no-profile-image

  NPCF

  Bij een wet Cliëntenrechten hoort de discussie niet te gaan over het behoud van professionele autonomie.
  Cliëntenrechten anno ‘nu’ omvatten meer dan de rechten van patiënten in de WGBO die 15 geleden en binnen een ander zorgstelsel zijn vastgelegd.
  Daar staat de WCZ voor.

 • no-profile-image

  Marc

  Wat mevrouw Dupuis en de lobby'ende BOZ en KNMG "vergeten" te vertellen: de WGBO blijft gewoon bestaan.
  Maar de WCZ regelt meer rechten voor meer patiënten (bv ook in verpleeg- en verzorgingshuizen) Artikel 2 WCZ, Lid 1: "Zorgaanbieders zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat de zorg voldoet aan hetgeen waar de cliënt ingevolge deze wet recht op heeft. Van de bepalingen van deze wet kan niet ten nadele van de cliënt worden afgeweken."

  Dus de cliënt is in het voordeel. En tja, dat steekt bij de zorgaanbieders...

 • no-profile-image

  Maarten

  @ Bezorgde. Of de professionals voor of tegen zijn is wat mij betreft onbelangrijk, maar als de NPCF en andere patiëntenverenigingen tegen zijn dan heeft u een punt. Maar is dat werkelijk het geval?

 • no-profile-image

  bezorgde

  Maar ook de patiënten zijn er helemaal niet blij mee; het klachtrecht en de onafhankelijke gratis ondersteuning is nl ook niet goed geregeld. De enigen die hier beter van zullen worden zijn de advocaten die eindeloos kunnen gaan procederen.

 • no-profile-image

  Maarten

  Heleen Dupuis heeft niet helemaal door dat de wet er niet is voor de professionals. Deze keer is er een wet die bedoeld is voor de cliënten.

Of registreer u om te kunnen reageren.