Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgprofessionals willen Cliëntenwet tegenhouden

De partijen in de zorg zijn nog steeds zeer verdeeld over de nieuwe Wet cliëntenrechten Zorg. Professionals willen de wet van tafel krijgen, cliëntenorganisaties willen dat de wet zo snel mogelijk ingaat.
Zorgprofessionals willen Cliëntenwet tegenhouden

De verenigde Brancheorganisaties Zorg, KNMG en gezondheidsjuristen vinden het onverstandig om op deze weg door te gaan.

Afstemmingsproblemen

Woordvoerder Johan van der Spek, namens de BoZ: "Er zijn straks drie verschillende wetten die de rechten van cliënten regelen. Dat veroorzaakt afstemmingsproblemen." Onder de Kwaliteitswet is het bestuur van een zorginstelling eindverantwoordelijk voor kwaliteit. Deze wet komt te vervallen. In het nieuwe wetsvoorstel zijn het bestuur en de zorgverlener beiden verantwoordelijk voor kwaliteit. Waarbij de bestuurder is ‘gehouden aan de professionele standaard’. Van der Spek: “In de huidige situatie is er een duidelijk samenspel tussen bestuur en management en de zorgprofessionals. Door die verantwoordelijkheden te koppelen en in een wet bij elkaar te zetten, ontstaat er veel onduidelijkheid.” Stel er ontstaat een conflict over twee verschillende heupprotheses waarvan de een aanmerkelijk duurder is dan de andere. Wie is er dan verantwoordelijk voor?”

Zorginkoop

Ten onrechte worden de verzekeraars buiten de wet gehouden, vindt de BoZ. “Patiënten hebben recht op goede zorg, dat kost geld. Hoe kunnen zorgbestuurders dat recht vertalen in de onderhandelingen over zorginkoop als de zorgverzekeraars niet aan de WcZ gebonden zijn? Daarbij is het de vraag of er gezien de budgetkortingen en andere financiële beperkingen of zorginstellingen iedere cliënt kunnen geven waar hij recht op heeft.

Serieus nemen

De Consumentenbond is zeer ingenomen met de beslissing van minister Schippers om via de WcZ informatie over medische incidenten verplicht deel laten uitmaken van het medisch dossier. Als een medisch dossier onvolledig is dan zal de rechter in geval van een schadeclaim, uitgaan van de stelling van de patiënt. Met deze verschuiving van de bewijslast van patiënt naar zorgverlener, komt de minister tegemoet aan de wensen van de Consumentenbond. De Consumentenbond hoopt dat de WcZ zo snel mogelijk wordt ingevoerd. “Mensen willen serieus worden genomen. Ze willen dat er naar hun klachten wordt geluisterd.” Het is nog niet bekend wanneer de Tweede Kamer weer over het wetsvoorstel gaat debatteren. (Zorgvisie-Carina van Aartsen)

Lees meer:

Standpunt van de BoZ
Standpunt van de KNMG
Betoog van gezondheidsjurist Johan Legemaate
Artikel: Cliëntenwet onder vuur

2 reacties

  • no-profile-image

    Marika Biacsics

    Met de Wcz moeten de zorgprofessionals met de cliëntenraden om tafel en kan de participatie van cliënten daadwerkelijk vorm krijgen; maar dat zal in den beginne niet mee vallen!

  • no-profile-image

    huubke

    de weg die de patiënt naar de zorg aflegt, moet niet te gecompliceerd zijn!Het is al een wirwar van regels,omwegen(burocratie), dat ze de bomen in het bos al niet meer zien!

Of registreer u om te kunnen reageren.