Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Minder fouten door actueel medicatieoverzicht bij spoedopnames

Het aantal medicatiefouten bij spoedopnames van patiënten van 65 jaar en ouder in ziekenhuizen, kan met tachtig procent gereduceerd worden. Dat is mogelijk door binnen 24 uur na spoedopname een actueel medicatieoverzicht beschikbaar te hebben.
Minder fouten door actueel medicatieoverzicht bij spoedopnames

De mogelijke reductie van medicatiefouten blijkt uit de eerste resultaten na invoering van het ‘internationale standaardprotocol medicatieverificatie’ in zes Nederlandse ziekenhuizen. De invoering van dit protocol valt onder het project High 5’s (veilige medicatieoverdracht bij spoedopnames). Voor de groep patiënten van 65 jaar en ouder is gekozen omdat dit de meest complexe patiënten zijn met betrekking tot medicatie.

Onjuistheden medicatieoverzicht

Uit een nulmeting bleek dat bij ruim de helft van de patiënten bij spoedopname een of meerdere onjuistheden in het medicatieoverzicht staan. De invoering van het protocol laat zien dat het aantal medicatiefouten binnen een tot vijf maanden drastisch en blijvend verminderd kan worden door binnen 24 uur een actueel overzicht beschikbaar te hebben. Een van de meest effectieve methodes blijkt een gesprek over het gebruik van de thuismedicatie tussen de patiënt en een apothekersassistent. Daarnaast vergelijkt de apothekersassistent de medicatielijst van de openbare apotheek met de voorgeschreven medicatie in het ziekenhuis.

Uitbreiding project

In de zes ziekenhuizen wordt de toepassing van het protocol momenteel uitgebreid naar alle (spoed)opnames, interne transfers en ontslag. Daarnaast wordt het protocol ook ingevoerd bij vijf andere ziekenhuizen, die eveneens deel uitmaken van het project High 5’s. In mei 2011 start het CBO de tweede ronde; dan kunnen andere ziekenhuizen deelnemen aan dit traject. (Zorgvisie – Mark van Dorresteijn | Twitter)

Lees ook:

Helft minder medicatiefouten door gebruik barcodes
Apotheek umc Maastricht voorkomt medicatiefouten

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

3 reacties

 • no-profile-image

  Gregorius

  We zijn alleen maar gewend codes in te voeren!
  Maar als je erdoor heen kijkt, begin je jezelf ook af te vragen waar we mee bezig zijn!

 • no-profile-image

  Wim van der Pol

  Ik denk dat wanneer patienten dit lezen, zij zich vertwijfeld zullen afvragen waarom dit hoge percentage van 80% nu pas is gevonden. Wie heeft nu al die tijd de andere kant uit zitten te kijken?

 • no-profile-image

  criet

  laat me niet lachen, met ambulance iemand vervoeren om ingegoeide teennagel,valt deze dan ook onder spoedoperaties?
  Vandaar dat zorg onbetaalbaar wordt!

Of registreer u om te kunnen reageren.