Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

IGZ scherpt toezicht zorgbestuurders aan

De IGZ wil de bestuurlijke kwaliteit binnen zorginstellingen opkrikken. De inspectie heeft daarom vandaag een ‘Toezichtkader Bestuurlijke Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid’ gepresenteerd.
IGZ scherpt toezicht zorgbestuurders aan

Volgens de IGZ vormt het een ernstig risico voor de kwaliteit van zorg als het bestuur binnen zorginstellingen tekortschiet. De inspectie betrekt het toezicht op de bestuurlijke verantwoordelijkheid daarom bij haar reguliere toezicht op de zorg. In het nieuwe toezichtkader staat expliciet omschreven welke aandachtspunten de inspectie hierbij hanteert en op welke wijze zij onderzoek gaat doen. Op deze manier wil de inspectie haar toezicht op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheid inzichtelijk en voorspelbaar maken.

Verantwoording

De IGZ stelt dat veel raden van toezicht al bezig zijn om kwaliteit en veiligheid in te passen in de eigen toezichthoudende rol ten opzichte van de raad van bestuur. De inspectie schrijft verder: “Voor raden van bestuur is van belang dat zij zicht hebben op wat er speelt in de organisatie en ook de werkelijkheid achter de cijfers kennen. Professionals dienen daarom ook verantwoording af te leggen aan de raad van bestuur over de wijze waarop ze de zorg verlenen en over de bereikte resultaten.” (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

Ministerraad praat over aanpak falend zorgbestuur
Falende bestuurders gaan vrijuit
Onderzoek naar failliet Meavita vrijwel zeker door

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

Gerelateerde tags

8 reacties

 • no-profile-image

  Christina Brucks Beleidsmedewerker

  Mooie en zinvolle toevoeging meneer Reininga. Kan ik me volledig in vinden en ga ik ook zeker wat dieper over nadenken.

 • no-profile-image

  J R de Koningh

  Ik citeer even uit het bovenstaande artikel;De IGZ stelt dat veel raden van toezicht al bezig zijn om kwaliteit en veiligheid in te passen in de eigen toezichthoudende rol ten opzichte van de raad van bestuur.
  Hier wordt gedoeld op het formaliseren ofwel het schriftelijk vastleggen van de wijze van toezicht maar dit had al tot de attitude moeten behoren van de toezichthouder.
  Nu het zo faliekant mis is in de zorg kan toegeschreven worden aan zowel Raad van Bestuur als aan de Raad van Toezicht. Beide groepen bestuurders dienen verantwoordelijk te worden gesteld

 • no-profile-image

  tjark reininga

  ik waardeer de zorg en inzet van medewerkers, bestuursders en toezichthouders voor de kwaliteit van de zorg. maar ik zou het een goede zaak vinden als ook de zorgafhankelijken een volwaardige rol in het toezicht zouden krijgen.

 • no-profile-image

  adje rem

  beste Jet . Koester de uitzondering. Ik weet alleen van
  mijn RvB, wanneer daarvan iemand voor de rechter moet komen, waarvan de kosten dan weer ten koste gaan van de zorg , waar al zoveel mogelijk op bezuinigd moet?? worden.

 • no-profile-image

  Jet Vos

  Ik heb zeer goede eravringen met een betrokken bestuurder, die open staat voor andere meningen en daar ook daadwerkelijk wat mee wil doen!
  En die de client ten alle tijde als uitgangspunt neemt, maar ook het belang van zijn medewerkers niet uit het oog verliest.
  Dus het kan ook anders!

 • no-profile-image

  Familie

  In de praktijk betekent dit dat niemand er zich aan zal houden en er een hele ladenkast vol laden list en bedrog bij zal komen. Want Nederland wordt bestuurd door bestuurders die elkaar allemaal kennen en die allemaal kanjers zijn in het ontlopen van verantwoordelijkheden.

 • no-profile-image

  ik weer...

  goed plan jw, ik zit in het kantoorproces en heb mijn RvB al zeker een jaar niet gezien of gesproken... Bestaat ze wel?

 • no-profile-image

  jw coebergh

  stelling 14 in mijn proefschrift uit 1991 pleitte al voor kleine werkkamers voor directeuren van zorginstellingen teneinde 'permanent geprikkeld te zijn tot 'management by walking around'

Of registreer u om te kunnen reageren.