Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Kwaliteitsinstituut ontbreekt op begroting VWS

Niemand weet nog hoeveel het kwaliteitsinstituut gaat kosten. Het prestigieuze instituut dat een grote rol moet gaan spelen in het bepalen van de zorgkwaliteit, staat niet op de begroting die VWS voor Prinsjesdag heeft opgesteld. Terwijl het over anderhalf jaar in werking moet zijn.
Kwaliteitsinstituut ontbreekt op begroting VWS

VWS meldt dat het geld moet komen uit de begroting van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Hier wordt het kwaliteitsinstituut namelijk ondergebracht. Hoeveel geld er is bestemd voor het kwaliteitsinstituut is onduidelijk. De inhoudelijke bespreking van de CVZ-begroting staat begin november op het programma. Het CVZ verwacht er echter geld bij te krijgen. Een woordvoerder: “Het CVZ krijgt er extra taken bij. De totale CVZ-begroting is niet genoeg om die taken uit te kunnen voeren.” Dit jaar krijgt het CVZ 41 miljoen euro. Dat bedrag is vergelijkbaar met dat van vorig jaar. Wat het kwaliteitsinstituut de komende jaren gaat kosten, “moet nog worden becijferd”.

Leidende instituut

Het kwaliteitsinstituut moet het leidende instituut worden dat kwaliteit in de zorg inzichtelijk maakt en zorgaanbieders in care en cure moet aansporen om kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen voor behandelingen. Doen zorgaanbieders dit niet of zijn ze te laat, dan mag het kwaliteitsinstituut zelf eisen vaststellen. Ook het openbaar maken van uitkomsten, zoals de sterftecijfers van ziekenhuizen of het percentage infecties na operaties, behoort tot het beoogde takenpakket. Op dit moment worden deze taken uitgevoerd door verschillende organisaties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het College voor zorgverzekeringen en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Functioneren in 2013

In 2012 starten de voorbereidingen, in 2013 moet het instituut volledig functioneren. Pieter Vierhout, voorzitter van de Regieraad kwaliteit van zorg, maakt zich niet zo druk. “Het is nog niet uitgekristalliseerd. Het is niet vreemd dat in dit stadium nog weinig bekend is over de kosten. Er zijn delen die worden opgeheven, zoals Zichtbare Zorg en de Regieraad. Men verwacht dat het kwaliteitsinstituut niet meer gaat kosten dan de som van deze delen, eerder minder. Er is nu wel grote zekerheid dat het kwaliteitsinstituut er komt.” (Zorgvisie - Carina van Aartsen)

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

17 reacties

 • no-profile-image

  adje rem

  Het beste instituut voor kwaliteit is er al lang ,dat zijn toch de ONBETAALDE beltrekkende patienten, mantelzorgende familieleden en de media,zonder doofpottende vetbetaalde raden van tunnelvisie en samenwerkende raden van wegkijken,wier belangrijkste ZORGpunt in hun contract de ONTSLAGVERGOEDING (GGZ DELFLAND
  186.000,00)is.


 • no-profile-image

  adje rem

  DE UITVINDING VAN HET VIERKANTE WIEL.Heerlijk weer een MELKERTbaan voor uitgerangeerde ex- en oudpolitici???

 • no-profile-image

  Joke

  Moet er nu wééér een instituut worden opgericht om zorg te controleren en kwaliteit te verbeteren. Handen vol geld kosten al die instituten. Laat iedereen nu eens doen waar ie voor aangenomen is en goede zorg verlenen.
  Geen wonder, dat er geen geld meer is voor de PGB's. Ik weet waar ik over praat en ben zelf afhankelijk van PGB-zorg.

 • no-profile-image

  Maarten

  Jongens (muv Rob) jullie laten je inpakken door de naam Kwaliteitsinstituut. Deze minister maakt niet meer, maar juist minder geld vrij voor kwaliteitsverbetering. Dat kwaliteitsinstituut krijgt als belangrijkste taak het reduceren van het basispakket zodat mensen geen aanspraak meer kunnen doen op zorg. Iedereen die denkt dat het kwaliteitsinstituut ook een impuls voor de kwaliteit van zorg zal zijn vergist zich.

 • no-profile-image

  Carla

  Liesbeth

  Oh ja? Zal ik u eens een logboek sturen van zo enorm veel medicatiefouten dat de rillingen over uw rug zullen lopen.

 • no-profile-image

  Ria

  Dacht het toch niet. Eeerder dat juist de vage consultancybureautjes en bestuurders met een vaag en vet verleden willen verdienen aan het opstellen van nog meer regeltjes, het (laten) auditen van nog meer activiteiten en vooral nog eens veel vergaderen en heel veel getalletjes laten turven 9dat heet nl. transparantie). Allemaal geld dat niet naar de directe patiëntenzorg gaat.

 • no-profile-image

  Guus

  Waar zou dat toch vandaan komen dat er zoveel aandacht is om te komen tot kwaliteitsverbetering? Omdat het allemaal zo goed ging en gaat? Het zijn juist de verkrampte en onwrikbare die hierop tegen zijn.

 • no-profile-image

  Fly away

  Wie zo mordicus (!) tegen transparantie en kwaliteitsborging is moet gewoon regelmatig in Rusland het vliegtuig nemen of in Napels zijn vuilnis buiten zetten.

 • no-profile-image

  Liesbeth

  We moeten met zijn allen niet zo focussen over de onzinactiviteiten van de kwaliteitsinstituten. Er komen wel degelijk goede richtlijnen en andere producten uit hun koker. Er ontbreekt alleen vaak een essentieel detail, namelijk de vertaling naar een praktische uitwerking zodat het risico op incidenten daadwerkelijk minder wordt.

 • no-profile-image

  Jan C

  Mijn voortdurende berichten richting tweede kamer werpen dus toch vruchten af.
  Geen kwaliteitsinstituut. Dat is alleen maar maandelijks heel heel heel veel loon uitbetalen; mijn ervaring met verpleegtehuizen is dat ze GEEN MOER DOEN. Opheffen dus; er ontgaat deze regering niets.

 • no-profile-image

  Rob

  Hoewel "Lucifer" overdrijft, zit er wel een kern van waarheid in zijn betoog. Het "Kwaliteitsinstituut" zal vooral bezig zijn met het mensen onthouden van zorg. Alle andere taken zijn van minder belang en krijgen minder budget, in plaats van meer. Er is dus geen reden om aan te nemen dat er "nog meer kwaliteit" komt.

 • no-profile-image

  rene

  @ andré: wat helpt een extern kwaliteitsbureau dan tegen incidenten. Het gaat dat zusters en artsen hun werk doen. Een kwaliteitsbureau zal regels opstellen en procedures om deze processen te auditten. Een grote machinerie waarbij er nog steeds patienten in hete baden kunnen zitten of chirurgen verkeerde handelingen doen.

 • no-profile-image

  André

  Carla, je bent naief: als kwaliteit vanzelf kwam waren er niet zoveel incidenten. Expliciete kwaliteitsborging gaat hand in hand met schaalvergroting, anonimisering en kostendruk.

 • no-profile-image

  André

  Carla, je bent naief: als kwaliteit vanzelf kwam waren er niet zoveel incidenten. Expliciete kwaliteitsborging gaat hand in hand met schaalvergroting, anonimisering en kostendruk.

 • no-profile-image

  Carla

  Heer bescherm ons.
  Nog meer 'kwaliteit'.
  Wanneer gaat de zuster en de dokter nu eens gewoon het werk doen waarvoor zij zijn opgeleid?

 • no-profile-image

  Lucifer

  en ze vragen geen vergoeding...

 • no-profile-image

  Lucifer

  Ik ken nog wel lieden die in het Nederlandse death panel met de mooie naam kwaliteitsinstituut, zitting willen nemen: de boze, de onreine geest, de aanklager, de draak, de (oude) slang, de brullende leeuw, de mensenmoordenaar, de vader van de leugen, de verderver, de tegenstrever van God, de vorst van het rijk van de duisternis, de gevallen engel, de vorst van de demonen, de overste van de boze geesten.

Of registreer u om te kunnen reageren.