Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn: ‘Wie houdt er hier gladde praatjes?’

De oppositiepartijen SP, PVV en CDA hebben staatssecretaris Martin van Rijn van VWS fel aangevallen op het voornemen onderdelen van de AWBZ over te hevelen naar gemeenten en tegelijkertijd fors te bezuinigen. Maar de staatssecretaris bleef moeiteloos overeind bij de behandeling van de begroting van VWS op 6 december.
Van Rijn: ‘Wie houdt er hier gladde praatjes?’

Het kabinet gaat gemeenten de verantwoordelijkheid geven voor dagbesteding en thuiszorg. De AWBZ wordt beperkt tot mensen in de langdurige zorg die verpleging nodig hebben. Alleen met mensen met een zorgzwaarte van zzp-5 of hoger zullen in de toekomst nog opgenomen worden in verzorg- of verpleeghuizen.

 

Oppositie valt Van Rijn aan

De overheveling van AWBZ-functies gaat gepaard met een miljardenbezuiniging. SP, PVV en CDA vielen de staatssecretaris hierop fel aan. 'De staatssecrataris hakt, sloopt en kijkt weg. Zijn passie op bezuinigen is sterker dan zijn passie voor zorg', stelde Renske Leijten (SP). Fleur Agema (PVV) beschuldigde Van Rijn van gladde praatjes, omdat hij de ouderenzorg uitkleedt terwijl in haar ogen de bezuinigingen niet nodig zijn. Mona Keizer (CDA) vreest dat niet de hulpbehoefte, maar het inkomen straks bepaalt of mensen nog thuiszorg krijgen.

 

Van Rijn pareert

Van Rijn pareerde de persoonlijke aanvallen in de eerste termijn alsof hij al jaren politicus is. 'Wie houdt hier nou gladde praatjes? Partijen die geen aandacht hebben voor houdbaarheid van de overheidsuitgaven, hebben misschien wel een mooi, maar geen eerlijk verhaal. Als je nu niet ingrijpt, gaan de verworvenheden van de verzorgingsstaat verloren. Ik weet wel wie dan de dupe zijn. Niet de mensen met een hoog inkomen, maar de kwetsbaren in de samenleving.'

 

Eigen verantwoordelijkheid

Burgers moeten niet automatisch bij de overheid aankloppen als ze hulp in de huishouding nodig hebben, vindt Van Rijn. 'Is het zo gek om te kijken of buren, familie en vrienden kunnen inspringen? Als dat niet zo is en mensen hebben te weinig inkomen, dan bieden gemeenten een vangnet.' De staatssecretaris wil gemeenten de vrijheid geven hoe ze dat organiseren. Hij kan zich goed voorstellen dat de aanspraak op huishoudelijke zorg wordt geschrapt uit het kwaliteitskader huishoudelijke verzorging Wmo.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.