Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Wiskundig model verhoogt productiviteit zorgpersoneel

De combinatie van betere kwaliteit van zorg en hogere productiviteit is mogelijk met wiskundige modellen die de zorgprocessen ondersteunen. Volgens promovendus Nikky Kortbeek kan de productiviteit van het verpleegkundig personeel en bedden met 10 tot 20 procent verbeteren. Hij heeft het op de chirurgische afdelingen van het AMC toegepast. ‘Gebruik maken van een wiskundig beslismodel haalt politieke gevoeligheden uit het proces van besluitvorming.’
Wiskundig model verhoogt productiviteit zorgpersoneel
Foto: ANP Lex van Lieshout

Kortbeek heeft wiskundige modellen ontwikkeld om zorgorganisaties efficiënt in te richten. Kern van modellen is het 'integraal denken': inzicht krijgen in welke beslissingen op verschillende afdelingen genomen moeten worden en hoe ze in elkaar grijpen. Volgens Nikky Kortbeek is het mogelijk de productiviteit van verpleegkundig personeel en bedden met 10 tot 20 procent te verbeteren, terwijl verleende zorg betrouwbaarder wordt. 'Kwaliteitsverbetering en kostenbesparing kunnen en moeten samen gaan. Door de logistiek van de zorg beter onder controle te krijgen.'

Beslissingen

Nikky Kortbeek is cum laude gepromoveerd bij het Center for Health Operations Improvement Research (CHOIR) van de Universiteit Twente. Hij werkt als programmaleider zorglogistiek bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Zijn dissertatie handelt over het gebruik van Operations Research - mathematische besliskunde - in de zorg. Simpel gezegd gaat het om het toepassen van wiskundige modellen die ervoor zorgen dat planningsbeslissingen op verschillende managementniveau's en van verschillende afdelingen beter op elkaar aansluiten.

Samenhang

Op basis van een van zo'n rekenmodel is begin 2012 in de praktijk beproefd op alle 7 chirurgische verpleegafdelingen van het AMC. Het model toont dat een verbetering van de productiviteit tot 20 procent mogelijk is. 'De eerste procenten zijn al binnen,' volgens Kortbeek. De doorrekening van het model heeft ons een aantal dingen geleerd: De afdelingen moesten iets groter worden, we zijn van zeven naar zes verpleegafdelingen gegaan. Alle besluiten moeten integraal, dus in samenhang met andere afdelingen, operatiekamers en verpleegafdelingen, genomen worden. Verder is het belangrijk dat het personeel flexibel kan worden ingezet om pieken en dalen in de zorgcomplexiteit en het aantal patiënten op te vangen.'

Kinderspiercentrum

Een ander opmerkelijk effect van het inzetten van wiskundig modelleren in de organisatie is dat beslissingen meer op basis van de feiten genomen worden. 'Een vastgelegd beslismodel houdt de mensen bij de feiten. Dat vermindert emotionele discussies en haalt politieke gevoeligheden uit de beslissingen.' Kortbeek geeft het voorbeeld van het recent geopende Kinderspiercentrum van het AMC. De kinderen moeten vaak en met veel verschillende soorten klachten naar het ziekenhuis, wat heel belastend is voor de kinderen en hun ouders. In het nieuwe organisatiemodel worden alle patiënten en alle zorgverleners op één dag in de maand in het ziekenhuis bij elkaar gebracht. Kortbeek: 'Dat is natuurlijk niet gemakkelijk in de drukke agenda's van artsen en therapeuten. Door een wiskundig model in te zetten kun je objectief aantonen wat een optimaal dagrooster is.'

Carolien Stam

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • Arjan M

    Er is zeker winst in efficiëntie te behalen, of dit middels een wiskundig model moet vraag ik me af. Verpleging is bijvoorbeeld een zwaar vak, fysiek en mentaal, waarom vragen we ons nooit af of verpleegkundigen het vak wel leuk blijven vinden.
    Aan iemand die met plezier zijn of haar werk doet kan geen efficiëntiemodel tippen . Volgens mij kunnen we de meeste winst halen door minder 'top down'te besturen maar meer gebruik maken van de kracht en verantwoordelijkheid van de vakkrachten zelf. Werken vanuit vakgroepen in plaats van hiërarchische structuren.

Of registreer u om te kunnen reageren.