Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

KNMG ziet niets in levenseindekliniek

Artsenfederatie KNMG is “huiverig” voor plannen met mobiele teams van een levenseindekliniek die euthanasie kunnen uitvoeren. Het gaat om patiënten met een verzoek voor euthanasie die hiervoor niet bij hun eigen arts terecht kunnen.
KNMG ziet niets in levenseindekliniekKNMG vindt dat euthanasie niet gescheiden van andere zorgvragen behandeld moet worden. “Zorgvuldige besluitvorming over de dood vraagt om een open blik, niet om een tunnelvisie waarin, zo doet de naam van de kliniek vermoeden, de dood de enige uitkomst is.”

Geïsoleerd

De artsenfederatie KNMG erkent dat er patiënten zijn die niet bij hun eigen arts terecht kunnen met hun euthanasieverzoek. Zij vindt echter dat de mobiele teams van de levenseindekliniek een euthanasievraag geïsoleerd beoordelen van andere zorgvragen en de ziektegeschiedenis van een patiënt. De KNMG acht dit onwenselijk: “Voorkomen moet worden dat mensen euthanasie krijgen terwijl zij beter op een andere wijze hadden kunnen worden geholpen.”

Arts-patiënt relatie

Wat er dan wel moet gebeuren als patiënten niet bij hun eigen arts terecht kunnen, vermeldt de artsenfederatie niet in haar standpunt. De vraag om euthanasie hoort in de ogen van de KNMG thuis in de reguliere arts-patiënt relatie: “Alleen in zo’n langere behandelrelatie kan een vertrouwensband ontstaan tussen patiënt en arts. Deze is nodig om als arts overtuigd te kunnen raken van de vrijwilligheid en van een weloverwogen euthanasieverzoek.”

Uitzichtloos

Ook de vaststelling of het lijden van de patiënt uitzichtloos en ondraaglijk is, vereist volgens de KNMG een behandelrelatie. “Dat geldt nog sterker bij ingewikkelde problematiek zoals dementie en chronisch psychiatrische patiënten.” (Zorgvisie - Carolien Stam / foto ANP Lex van Lieshout)

Lees ook:

Verzoek om euthanasie al jaren stabiel
De euthanasiearts komt bij u thuis
'Wettelijk recht voor vrager euthanasie'
KNMG: Verwijs door bij moreel bezwaar euthanasie

Carolien Stam

4 reacties

 • no-profile-image

  c.dejong

  Wat vooral opvalt is dat de Landelijke Huisartsen Vereniging zich niet in deze discussie mengt.

 • no-profile-image

  Wim (psychiater)

  Helaas is het bij de jongere generatie artsen (maar ook bij ouderen!) zo dat er met de huisarts geen behandelrelatie meer kan ontstaan. Door 5 minuten spreekuren voor 1 klacht, voor de 2e een nieuwe afspraak maken, naar de diabetesverpleegkundige, de praktijkassistent voor geestelijke problematiek enz.. Deze ervaringen hoor ik bij mijn patienten (agglomeratie met een wat grotere stad en een aantal kernen eromheen, zo heb ik het ook ervaren bij vertrek van mijn vertrouwde huisarts. Als je bij je eigen arts niet terecht kan dan kan de KNMG beter inventariseren wie wel of wie niet bereid is tot euthanasie en dan kan een arts een patient doorverwijzen. Maar ja, dat is in een andere stadswijk en dan krijg je geen huisbezoek meer ('U woont niet in ons verzorgingsgebied'). Daarom komt de KNMG niet met een ander voorstel dan afwijzen. Men moet meerdere heren dienen, de patient, de geneeskunde, de huisarts, de specialist en de eigen bureaucratie.

 • no-profile-image

  Joseph

  Jammer, dat de KNMG niet in staat is om uit de eigen cirkelredenering te stappen en verder te kijken dan de leefwereld van de arts. De mens met een stervenswens prevaleert. Enerzijds op de gedrevenheid van artsen om maar door te blijven behandelen. Anderzijds op artsen met morele bezwaren. In beide gevallen dient de arts een stapje terug te doen.

 • no-profile-image

  Peter

  KNMG, in plaats van commentaar te leveren, doe hier iets aan "Wat er dan wel moet gebeuren als patiënten niet bij hun eigen arts terecht kunnen, vermeldt de artsenfederatie niet in haar standpunt."

Of registreer u om te kunnen reageren.