Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Taskforce voor veranderingen in opleiding ouderenzorg

Opleidingen in het middelbare beroepsonderwijs zijn te verschillend en sluiten onvoldoende aan op de – toekomstige - praktijk in de ouderenzorg. Snelle aanpassingen zijn nodig, daarom moet een taskforce op nationaal niveau met voorstellen komen. Dat is de conclusie van onderzoekers van Maastricht University.
Taskforce voor veranderingen in opleiding ouderenzorg

De aansluiting tussen onderwijs en praktijk van de ouderenzorg voor mbo-studenten Helpende en Verzorgende IG kan veel beter. Met het oog op de veranderingen in de zorg voor ouderen – extramuralisering, behoud van autonomie en kwaliteit van leven – moeten de taken van professionals in de zorg veranderen. Opleidingen in het mbo zijn daar nog niet op toegerust. Dat concluderen onderzoekers onder leiding van professor Jan Hamers van de Maastricht University.

Aanknopingspunten

Voor het onderzoek: “Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs, een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)” zijn gesprekken gevoerd met 19 docenten en coördinatoren, 32 studenten van 8 roc’s en 19 teammanagers van zorgorganisaties. Het onderzoek geeft geen ‘sluitend en representatief beeld’, aldus de onderzoekers, ‘maar biedt voldoende aanknopingspunten voor verbetering van het onderwijs gericht op de zorg voor ouderen.’

Concrete veranderingen

De toepassing van nieuwe kennis in de opleiding verloopt traag, ook omdat medewerkers in de opleidingen te weinig binding met de praktijk hebben. Tegelijkertijd zijn er belangrijke veranderingen in de ouderenzorg aan de gang. De onderzoekers pleiten er voor dat een taskforce op nationaal niveau voorstellen doet om de inhoud van de opleidingen meer aan te passen aan de – toekomstige - praktijk. ‘Het werk van de taskforce moet op korte termijn resulteren in implementatie van concrete veranderingen.’

Variatie

Opmerkelijk is dat er (te) veel variatie is in de invulling van ‘aard en omvang van geriatrie en gerontologie in de opleidingen’. De specifieke ouderenzorgthema ‘s in de opleiding hangt af van betrokkenheid van de opleiders. Met de toename van het aantal kwetsbare ouderen en de veranderde eisen die worden gesteld aan de zorg vragen om ‘snelle aanpassing van inhoud en vorm van de opleiding. Beter is de opleidingen meer gelijk te trekken en leermiddelen te standaardiseren, met aandacht voor ouderdomsziekten, de rol van familie, vrijwilligers en andere hulpverleners in de zorg,’ aldus de rapportage.

Imagoprobleem

Ondanks het nog steeds sluimerende imagoprobleem van de ouderenzorg en de nodige kritiek op veel stageafdelingen, bevatten deze twee aspecten volgens de onderzoekers wel de uitdaging om jongeren te enthousiasmeren voor de ouderenzorg: ‘Jongeren die op een uitdagende stageplaats terecht kwamen, vonden het zelfs “hip” om in deze sector te werken,’ aldus de onderzoekers. (Zorgvisie - Carolien Stam / foto: ANP Roos Koole)

Lees meer

‘Opleiding verpleegkundigen kan en moet beter’
Opleiding voor HBO-verpleegkundigen van start
800 extra opleidingsplaatsen voor artsen en verpleegkundigen
Zorgopleidingen zitten in de lift

Carolien Stam

7 reacties

 • no-profile-image

  adje rem

  Mij lijkt het opstellen van criteria voor een onderzoek naar de fysieke en psychologische gezondheid van de zorgkandidaten als eerste in het werk van de taskeforce ge-implementeerd te moeten worden .Simpel : onderzoek eerst de geschiktheid van de zorgkandidaat. Voor de verdediging van het vaderland en de rechtsstaat worden geen alpha-hulpen ingezet en word je eerst uitgebreid getest. Waarom niet ook voor de ZORG?? Of zijn dit toch meer Melkertbanen ten dienste van ""te dure"" al afgeschreven mensen ?? Gescheiden theorie en praktijk zijn vergelijkbaar met de verhouding bestuurders en ""werkvloer"".Onze vorm van APARTHEID.

 • no-profile-image

  Peter Jan Visee, Curadomus International

  Dat er geen binding aan de praktijk is, ligt aan de in het verleden veranderde reguleringen in de opleidingen. In de oude inservice opleidingen was de binding van de docenten aan het betreffende huis een dwingende noodzaak. Daardoor waren deze opleidingen ook goed en duidelijk aan de betreffende huizen gebonden. Natuurlijk zijn daar argumenten tegen te bedenken. Maar het grote voordeel was, dat die opleidingen elke dag getoetst werden aan de praktijk, iets waarvan we nu alleen nog maar kunnen dromen. Wat we nu kunnen doen (wat wij ook omzetten) is samen te werken met een opleiding, zodat we die binding aan de praktijk van alle dag hebben

 • no-profile-image

  Hans

  Weer terug naar die goede oude in-service-opleiding! Houdt de hele organisatie alert.

 • no-profile-image

  Sara

  Typisch Nederland ?
  Opleiding en bestuur ouderenzorg worden naar locaties verplaatst die geen directe binding hebben met de zorg, een proces dat nu zo een 15 jaar gaande is.

 • no-profile-image

  dorien

  De MBO opleidingen sluiten niet aan bij de praktijk, wij geven inmiddels zelf theorie plus toetsen na e learning wanneer de studenten op de afdeling stage lopen

 • no-profile-image

  Rene

  Wat een goedkoop advies: een taskforce van de overheid heeft nog nooit iets opgeleverd. Je kunt beter spreken van een taskfarce. Kijk naar het MKB: daar worden opleidingen weer gekoppeld aan de praktijk door nauwe samenwerking tussen ROC en bedrijven.

 • no-profile-image

  Ron

  Dit is een onderzoek met een vergelijkbare uitkomst als "wanneer je in de regen loopt, word je nat". We constateren dit al jaren en met de invoering van het nieuwe opleidingsstelsel en de breed opgeleide verzorgendsen is het alleen nog maar erger geworden.Wie gaat er nu eens wat aan doen?

Of registreer u om te kunnen reageren.