Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

CVZ wil helft ggz schrappen uit pakket

Ongeveer de helft van de psychische stoornissen in de geneeskundige ggz hoort niet thuis in het verzekerd pakket. Dat staat in een nog niet openbaar conceptrapport van het College voor Zorgverzekeringen. ‘Het is een draconische slecht onderbouwde bezuiniging.’
CVZ wil helft ggz schrappen uit pakket
Foto: Stockxchng

In het conceptrapport Geneeskundige GGZ, deel 2 brengt het CVZ in kaart welke psychische zorg in aanmerking komt voor vergoeding volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW). Het rapport, dat nog niet openbaar is, is in het bezit van Zorgvisie. Als mensen toch in aanmerking willen komen voor zorg die niet in het basispakket zit, moeten ze die uit eigen zak betalen of zich aanvullend verzekeren.

CVZ-lijst

In een bijlage van het rapport staat een lijst van psychische stoornissen die volgens het CVZ niet onder de geneeskundige ggz behoren te vallen, omdat het psychische stoornissen zijn met een meer somatische achtergrond. Het gaat onder meer om delier en dementie. Delier is een ernstige verwardheid die vooral optreedt bij ouderen. Psychiaters hebben momenteel een leidende rol bij behandeling. Andere stoornissen die op de nominatie staan om uit het verzekerd pakket te worden gehaald, zijn aan alcohol gebonden stoornissen en aanpassingsstoornissen.

CVZ negeert hoogleraren

Het CVZ negeert het advies van veertien geconsulteerde hoogleraren die hebben aangegeven dat schrappen in het pakket een heilloze weg is. Zij wijzen erop dat ggz-behandelaars de geschrapte indicaties zullen vervangen door diagnoses die nog wel in het pakket zitten. Bijzonder hoogleraar persoonlijkheidsstoornissen Roel Verheul, een van de geraadpleegde hoogleraren, noemt het CVZ 'een beetje hoogmoedig'. 'De DSM IV is dé internationale standaard voor het vaststellen van psychische stoornissen. Het CVZ zegt nu zonder enige wetenschappelijke onderbouwing dat in haar optiek de helft van de aandoeningen toch geen psychische stoornis is. Het onderscheid dat het CVZ maakt tussen psychisch en lichamelijk is volkomen achterhaald en lijkt ideologisch ingegeven. Psychische stoornissen als schizofrenie en depressie leiden tot zichtbare afwijkingen in de hersenen. Als deze zorg niet meer verzekerd is, leidt dit tot lijden bij patiënten en grote schade in de samenleving.'

'Draconische bezuinigingsmaatregel'

Verheul vindt het onbegrijpelijk dat het CVZ kiest voor halvering van het verzekerde pakket. 'Het is een draconische bezuinigingsmaatregel die slecht onderbouwd is en waarvoor in de sector geen enkel draagvlak is. Terwijl er een bestuurlijk akkoord ligt met de sector dat de ggz veel doelmatiger zal maken en waarvoor wel draagvlak is. Er is afgesproken om zo veel mogelijk in de eerste lijn te behandelen en kritisch te kijken naar opnameduur van patiënten. Het plan is om de beroepsgroepen de multidisciplinaire richtlijnen te laten herschrijven waarbij nadrukkelijk gekeken zal worden naar doelmatigheid van interventies.'

Reactie CVZ

Het CVZ wil inhoudelijk niet reageren, omdat het nog om een conceptrapport gaat. Eerst gaat de CVZ-commissie pakket nog discussiëren over de inhoud. Daarna bepaalt het CVZ-bestuur de uiteindelijke inhoud. Het kan zijn dat de inhoud nog wordt aangepast. Het definitieve advies gaat naar verwachting in maart naar de minister. De politiek heeft het laatste woord.

8 reacties

 • rechterst

  Je moet toegeven, dit is echt water naar de zee dragen.

 • rechterkant

  mag me rechts noemen maar ben enorm links
  niet misbruiken van de verworvendheden maar we zijn te ver doorgeschoven
  deze ggz-populatie groeit zodanig uit zijn jasje,dat er de professie zich er goed van weet te zakkenvullen-
  een clientenkring die almaar groter wordt en waarvan de behandelaar(dit ongebreideld goed vindt, terwijl de andere zorg zich van alle richtlijnen laat bedienen omhun clientele te verkleinen.
  JE KUNT ZOMAAR NIET ALLES ONDER GEESTESZIEKTEN(terwijl dit meer een sociale-mjaatschappeleijke kwestie is, mn AANPAKKEN die mensen) scharen.
  Die indicatie verstrekking van PGB-'s is er een voorbeeld van.

 • John

  Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het orgaan CVZ kost. Het is misschien de moeite waard eens kritisch te kijken naar de samenstelling en de kosten van dit orgaan en hoeveel toegevoegde waarde dit orgaan de geestelijke gezondheidszorg brengt. Misschien is het goed om de niet renderende onderdelen van het CVZ ook uit de financiering te halen. Halvering in analogie van de voorstellen van het CVZ m.b.t. de GGZ-zorg van het CVZ - hoeveel geld zou dit opleveren?

 • PiP

  Het klopt wat CvZ adviseerd gezien het proces wat om dit moment gaande is in GGz. Zelfredzaamheid,maatjesprojecten,burgerparticipatie,ambulantisering,regie over eigen leven,gezond leven,participatiewet,wwnv,zingeving etc. Eigenlijk staat er wie niet in de kudde mee kan komen moet maar achterblijven hoe triest het ook is. Ooit is term solidariteitsbeginsel in de WMO terecht gekomen maar dat blijkt ijdel te zijn geweest. In de grondwet staat: Allen die zich in nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Menig orgaan verklaart de GGz eigenlijk als BOPZ en dan gelden andere regels. Daarnaast nog een Calvinistisch stukje gedachtegoed en de zorg gaat vanzelf goedkoper worden. Justitie zal ook erg blij zijn met dit idee want logistiek gezien hebben zij nog bedden in de aanbieding. Personeel geen probleem want wat ontslagen word bij de zorginstellingen kan aan de slag bij justitie. Nog meer problemen? Volgende probleem graag! wij van CvZ hebben de oplossing. Oh ja de patiënt, ach die blijft altijd bestaan maar de kudde moet voort.

 • E.Kriek

  Een wiskundige en een planoloog zullen wel even vertellen dat bijv. sexueel misbruikte kinderen hun probleempjes maar even in eigen kring moeten 'uitvogelen ' ( term van visionair Schippers overigens) .
  We leven in een mooi land.
  ( Wat collega Boer trouwens heeft bezield, zelf schijnbaar arts, is mij volstrekt een raadsel. Misschien een psiech nodig? ) .

 • Peter de Wit

  Het wordt nu toch echt tijd om eens te kijken welke broodetende profeten daar werken.
  En een flinke oproer en rel doet goed om door de kamer eens de bezem te halen door zo'n college.
  Wat dat betreft hoop ik ook dat 'oorsmeergate' ook eens grondig de bezem haalt door vele idiote samenstllingen van de dbc's.

 • Bor

  De arrogantie! Wie denk je te zijn. Oh nee, vergissing! Het gaat om ordinair geld in de pocket houden en de rekening EXTRA neerleggen bij de mensen die die zorg nodig hebben en als het om geld gaat dan mag alles, zelfs onbeschoft bezuinigen.

 • bezorgde

  Onzalig plan: te monopolistische machtspositie voor het CVZ?

Of registreer u om te kunnen reageren.