Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Wel betere opvang voor jongeren zoals Brandon’

Volgens het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) hebben intramurale instellingen de afgelopen twee jaar hard gewerkt om de opvang van kinderen en jongeren met complexe gedragsproblemen te verbeteren. Dat schrijft het CCE naar aanleiding van berichtgeving deze week.
‘Wel betere opvang voor jongeren zoals Brandon’

Het actualiteitenprogramma Een Vandaag zond afgelopen week een item uit over de opvang. Daarin kwamen de ouders van Mick aan het woord. Die stelden dat er bij de instellingen na de casus-Brandon niets is veranderd aan de zorgverlening van jongeren met complexe problemen.

Nergens naartoe

Volgens cliëntenplatform VG is de angst van de ouders van Mick terecht dat zij nergens naartoe kunnen voor de opvang van hun zoon. Mick woont met een persoonsgebonden budget (pgb) noodgedwongen thuis omdat zijn ouders geen vertrouwen meer hebben in de intramurale zorg. 'Dat de angst van de ouders niet ongegrond is, bewijst het rapport van de IGZ over vrijheidsbeperkende maatregelen', schrijft Platform VG. 'De inspectie constateert dat instellingen er vaak nog te weinig aan doen om vrijheidsbeperkende maatregelen te verminderen. Bovendien wordt niet of te laat de hulp van externe deskundigen ingeschakeld. Deskundigen kunnen professionals zijn, zoals medewerkers van CCE, maar ook mensen die dicht om de cliënt heen staan zoals ouders. In het geval van Mick lijkt het erop dat negatieve ervaringen hebben geleid tot wantrouwen bij de moeder over de opvang en begeleiding binnen zorginstellingen.'

Afbouw

Volgens het CCE besteden instellingen veel aandacht aan de afbouw van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen. 'Ook wordt er veel geïnvesteerd in de organisatie van de complexe zorgverlening en coaching van medewerkers. Het gaat om ingewikkelde verandertrajecten die veel tijd kosten.'

Denktank

In de berichtgeving van De Volkskrant komt PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert aan het woord over de kwestie: 'Staatssecretaris Veldhuijzen installeerde vorig jaar een denktank van experts die met oplossingen moest komen voor de groep aller-moeilijkste patiënten. Ik heb vandaag Kamervragen gesteld over die denktank. Wanneer is die eindelijk klaar? Er gebeurt wel wat, maar het kost te veel tijd. Mij lijkt twee jaar denktanken en dan pas met maatregelen komen, te lang duren. Zolang er wachtlijsten voor dit soort kinderen zijn, moeten we sneller handelen.'

Of registreer u om te kunnen reageren.