Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn blijft positief over regelarme zorg

Careyn is vooralsnog de enige zorgorganisatie die gestopt is met het project regelarme zorg. De andere 24 lopende experimenten gaan gewoon door, stelt staatssecretaris Martin van Rijn in een Kamerbrief.
Van Rijn blijft positief over regelarme zorg

Zorgvisie bracht op 15 oktober het bericht dat Careyn stopt met regelarme zorg vanwege meer regels. Vervolgens werden daar Kamervragen over gesteld door PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk. Van Rijn besloot te reageren met een Kamerbrief.

Einde experiment

In de brief zet Van Rijn uiteen waarom Careyn is gestopt met het experiment. Primaire reden voor Careyn om mee te doen was dat zij een inhoudelijke bijdrage wilden leveren aan het denken over de toekomst van de langdurige zorg. De resultaten van het experiment komen later dan de hervorming plaatsvindt, waardoor voor Careyn de noodzaak afneemt. Daarnaast bleek de borging van het experiment behoorlijk arbeidsintensief vanwege technische complexiteit. Daardoor is ook vertraging ontstaan in de verwerking van de eigen bijdragen. Tot slot had Careyn moeite om de decentralisatie en overheveling naar de Wmo en Zvw vorm te geven omdat zij door het experiment niet beschikt over de reguliere AWBZ-gegevens. 'Het is begrijpelijk dat Careyn en zorgkantoren voor de technische vormgeving van de hervorming de reguliere gegevens weer nodig hebben. Om deze reden zullen de zorgkantoren, CIZ, NZa, CVZ en CAK, Careyn ondersteunen bij de "reset". Voor mij is belangrijk dat het geleerde behouden blijft en dat de ruimte voor de professional om maatwerk te leveren aan de cliënt niet leidt onder de reset van het experiment', aldus Van Rijn.

Lering

Volgens Van Rijn is het belangrijk om lering te trekken uit de resultaten van Careyn. 'Het is inherent aan experimenteren dat er naast positieve resultaten ook geleerd wordt van hetgeen anders loopt dan verwacht. Wat bij de experimenten wordt geleerd zal worden benut voor de vormgeving van de langdurige zorg, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitsverantwoording, inkoop en nadruk op welbevinden.'

2 reacties

  • Frank Conijn

    Het huidige woud aan regels, zorgbreed opgeteld, is een gevolg van de enorme wildgroei aan indirecte, vaak procesmatige kwaliteitsindicatoren en -keurmerken waarmee men in de afgelopen jaren meende de kosteneffectiviteit van de zorg te moeten managen. Dat woud moet en kan flink uitgedund worden, gezien dat er systemen ontwikkeld zijn die eindpuntmeting doen, in casu pathologieverloopassessment en patiënttevredenheidsmeting, de twee primaire zaken waar het om gaat. Zie http://www.gezondezorg.org/performance-assessment.

    Wat ik echter niet begrijp is dat er een apart experiment Regelarme Zorg gestart is. Een bijna unanieme Tweede Kamer heeft namelijk eind 2011 de motie Smilde c.s. aangenomen, die om uitkomstfinanciering vroeg per uiterlijk 2020. Uitkomstfinanciering ('pay 4 performance' was een betere term geweest) wordt daarin omschreven als betaling van de zorgaanbieders op basis van gemeten daadwerkelijke zorgresultaten. Dat moet in de plaats komen van de enorme hoeveelheid indicatoren en keurmerken. Zie http://www.gezondezorg.org/p4p.

    Mede op basis van die wens is het Kwaliteitsinstituut opgericht, dat al druk bezig is om systemen te ontwikkelen om die daadwerkelijke zorgresultaten te kunnen meten. Is de motie, die aangenomen werd voordat dhr. Van Rijn staatssecretaris werd, dhr. Van Rijn dan geheel ontgaan? Zo niet, waarom dan toch een apart experiment, als uitkomstfinanciering al in 2020 gerealiseerd moet zijn?

  • Joris Goedbloed

    Met een goed computersysteem moet het toch mogelijk zijn om de regelarme zorg te implementeren, technisch complex of niet?

Of registreer u om te kunnen reageren.