Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Gemeenten zeggen medewerking decentralisatie op

De Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) is boos over de beslissing van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) om persoonlijke verzorging niet bij gemeenten maar bij zorgverzekeraars onder te brengen. De koepelorganisatie zegt de medewerking met Van Rijn daarom voorlopig op.
Gemeenten zeggen medewerking decentralisatie op

De VNG wil 29 november tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering aan gemeenten de vraag voorleggen óf en hoe het nu verder moet met de decentralisatie. Tot die tijd werkt de koepel niet meer mee met het ministerie van VWS.


Ingrijpende wijziging

Jantine Kriens, VNG-directievoorzitter: ‘Gemeenten zouden de zorg en ondersteuning dichtbij mensen brengen. Het kabinet neemt daar nu afstand van en koerst af op een claimcultuur waarbij premies en eigen bijdragen onherroepelijk zullen stijgen. Mensen zitten niet te wachten op meerdere loketten, bureaucratie en wachtlijsten. Het gaat erom te kijken naar wat mensen zelf kunnen en om daar waar problemen zijn, ze in samenhang te bezien en op te lossen. Het kabinetsbesluit plaatst gemeenten voor een onwerkbare en ongewenste situatie. In een jaar tijd is de kabinetsvisie 180 graden gedraaid. Een wet die al bij de Raad van State ligt, wordt alsnog ingrijpend gewijzigd.’

Verzekeraars

De brancheorganisatie van zorgverzekeraars, ZN, schrijft verheugd te zijn over de beleidswijziging. ‘Het is goed dat de ouderenzorg niet versnipperd raakt, maar in zijn geheel onderdeel wordt van de basisverzekering. Op die manier is het mogelijk om de zorg voor ouderen in de buurt te organiseren, verspilling te voorkomen en de kwaliteit te verbeteren’, aldus André Rouvoet, voorzitter van ZN.

 

NPCF

De patiëntenorganisaties delen het standpunt van ZN en zijn voor overheveling van persoonlijke verzorging naar de verzekeraars. ‘Dit is goed nieuws en belangrijk voor mensen die hiermee te maken hebben,’aldus Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF. ‘We hebben ons vanaf het begin verzet tegen het idee om verpleging en verzorging uit elkaar te halen.’

 

Premie omhoog

In de begeleidende brief van de staatssecretaris staat overigens dat de premie in de Zvw waarschijnlijk omhoog gaat door de wijziging. 'De Zvw kent een lastendekkende premie; hoe hoger de schadelast van verzekeraars, hoe hoger de premies voor verzekerden en de werkgeverslasten.' Bovendien stijgt bij de overheveling het verplichte eigen risico in de Zvw ‘automatisch’ mee met de kosten in de Zvw. 'Immers', zo schrijft de staatssecretaris, 'wettelijk is bepaald dat de hoogte van het eigen risico meegroeit met de totale schadelast in de Zvw, de zogenaamde indexatie.' Aan de andere kant kan de AWBZ-premie door de overheveling omlaag. Van Rijn laat deze effecten onderzoeken.

13 reacties

 • alicepongers

  Gemakshalve wordt vergeten dat het merendeel van de mensen met persoonlijke verzorging al lang bekend is bij gemeenten in het kader van de Wmo (hulpmiddelen en/of huishoudelijke hulp). Dit besluit van de staatssecretaris staat een integrale aanpak in de weg. Jammer, een gemiste kans.

 • joke van schoot

  de persoonlijke verzorging is altijd direct gekoppeld geweest aan verpleging en huisarts bij mensen thuis. deze zorg hoort bij de ziektekosten verzekering en niet bij de gemeente. deze zorg is niet via een wmo-loket te regelen en vindt gebruikelijk plaats via huisarts en wijkverpleging. de boosheid van de VNG is onbegrijpelijk. Joke

 • het kan beter

  De staatssecretaris heeft een goed besluit genomen! Wanneer de verzorging bij de gemeente komt was de versnippering van de zorg niet te overzien. Je moet je voorstellen elke gemeente maakt haar eigen beleid met linkse/rechtse politiek. Dit is een ander woord voor chaos over de rug van de zieke medemens. Kwalijk is dat de VNG ongepaste aversie organiseert in NL.

 • Joris Goedbloed

  Of je zorg wordt geregeld door de Zorgverzekeraar of de Gemeente is lood om oud ijzer. Genaaid word je toch!

 • Annemie Delissen

  Laat de VNG maar boos zijn! Er is heel hard gewerkt door partijen, dit is niet zomaar gepresenteerd! Complimenten voor het vele werk ZN, CVZ, VWS, V&VN eerstelijns en ik vergeet er vast nog, proficiat en goed resultaat! We gaan verantwoord op 2015 af! PV en VP hoort bij elkaar en niet te worden versnippert! Een goede toekomst gezondheidszorg

 • LEAS

  Ongetwijfeld heeft u allemaal gelijk, maar ik vrees dat u te vroeg juist. Er waren behoorlijk wat zorgen over de overgang naar Gemeenten, maar of de zorgverzekeraars de oplossing gaan brengen. ik verwacht sowieso premieverhogingen en ook de zorgverzekeraars zullen behoorlijk gaan sleutelen aan de toelatingscriteria. Let maar op. Voor velen is er wat gewonnen, maar er is ook verloren. We zullen minder in staat zijn om lokale oplossingen te realiseren. De kern van de hele Wmo gedachte.

 • martine

  Lees het artikel van Marcel van Dam in de volkskrant van 07-0-11-2013.
  Hij geeft hierin een zeer scherpe realistische blik op wat ons te wachten staat met dit kabinet aan de macht.
  Hulde voor Marcel van dam en zijn waakzaam oog op de samenleving van NU!

 • Natalia

  Prima juist. Heel die overheveling naar gemeentes is een ramp. Je wordt afhankelijk van een paar ambtenaren en het budget van de gemeente, en de plek waar je woont bepaald de zorg die je dan krijgt. En over privacy in een kleine gemeente maar niet te spreken. Als ik kijk hoeveel moeite ik al moet doen om een valys pas voor mijn 86 jarige vader te krijgen, die haast niets meer kan. Wordt gewoon standaard afgewezen, alleen de doorzetters maken een kans. En volgens mij betalen we allemaal dezelfde premies, waarom dan. niet dezelfde rechten?

 • hansjek

  goede reakties!! DIT is in belang van de burgers. En waarom piept de VNG? Ze hoeven nu minder te bekostigen, dan eerst.

 • NCZ

  Helemaal met alle vorige sprekers eens! Laat gemeenten blij zijn; het past niet bij ze en er is nagenoeg geen vertrouwen bij burgers dat dat goed zou komen!

 • Alberts

  Heel verstandig. Nu de jeugdpsychiatrie nog uit de handen van de ambtenarij houden en we redden nog meer.

 • arts

  kan het niet beter verwoorden

 • marja.pijl

  Fantastisch dat de persoonlijke verzorging niet naar de gemeenten gaat. Ik kan begrijpen dat de VNG verontwaardigd is, maar ik ben ervan overtuigd, dat persoonlijke verzorging bij de gemeenten een grote puinhoop zou zijn geworden. De mensen die zorg nodig hebben houden een verzekerd recht en de rechtsongelijkheid lijkt daarmee ook van de baan. Een heel verstandig besluit!

Of registreer u om te kunnen reageren.