Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Vrije zorgkeuze in trek

Overstappers zijn dit jaar vooral geïnteresseerd in de vrije zorgkeuze. De interesse in selectieve zorgverzekeringen blijft gelijk. Dit blijkt uit een inventarisatie door Zorgvisie.
Vrije zorgkeuze in trek

Overstappers kunnen grofweg kiezen uit drie soorten verzekeringen. Ten eerste de restitutiepolis waarbij de verzekerde volledige dekking krijgt bij alle zorgverleners. De tweede is de naturapolis, daarbinnen zijn 80 tot 90 procent van de zorgverleners gecontracteerd. Tot slot de selectieve polis, waarvoor een beperkt aantal zorgverleners is gecontracteerd. Per soort, maar ook binnen de soorten, kan de dekking enorm verschillen. Het gaat daarbij om planbare zorg. Voor spoedeisende zorg kunnen verzekerden bij elke zorgverlener terecht.

Vrije keuze

'We merken dat het overgrote deel van de verzekerden niet gebonden wil zijn aan een beperkt aanbod', vertelt Edmond Hilhorst, oprichter van vergelijkingswebsite Independer.nl. '9 procent van de overstappers kiest voor een selectieve polis. Het overgrote deel kiest dus voor een restitutie- of naturapolis. We merken wel dat de restitutiepolis belangrijker wordt, maar de meesten kiezen nog voor een naturapolis.'

Bij verzekeraar Univé zien ze dat de interesse voor de vrije zorgkeuze toeneemt. Ellen de Jong, woordvoerder van Univé, vertelt dat voor het eerst sinds jaren meer mensen kiezen voor een restitutiepolis. 'Ten opzichte van vorig jaar is dit met 35 procent gestegen. Daarentegen zien we dat bij onze selectieve polis ZEKUR het aantal verzekerden gelijk blijft aan vorig jaar.'

Restitutieverzekeraar ONVZ merkt ook dat de restitutiepolis steeds belangrijker wordt. 'We zien dit jaar meer inschrijvingen, wij gaan dit jaar zeker groeien', vertelt Friso de Jong, woordvoerder ONVZ. 'Aan de vragen die we krijgen, merken we wel dat er nog veel onzekerheid is over de verschillende polissen. Mensen kiezen bewust voor een restitutiepolis om straks niet in de onzekerheid te zitten als verzekeraars besluiten meer zorgaanbieders uit te sluiten. Ze willen geen gedoe en bij hun eigen arts of zorginstelling blijven.'

Eigen risico

Een tweede trend is het vrijwillig eigen risico waarvoor verzekerden kunnen kiezen. Het begint bij 360 euro en loopt op tot maximaal 860 euro. Univé ziet onder de verzekerden een stijging van 0,2 procent die kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico. Ellen de Jong: 'Vorig jaar koos 5,3 procent voor een vrijwillig eigen risico. Op dit moment is dat 5,5 procent. Wat wel opvallend is dat dit jaar vier keer zoveel van onze huidige zorgverzekerden het vrijwillig eigen risico terugbrengen. In de meeste gevallen naar geen vrijwillig eigen risico.'

Laatste moment

Overstappers lijken door de onduidelijkheid te wachten tot het laatste moment. 'Met name de afgelopen dagen is het enorm druk', vertelt Hilhorst. 'Er leven heel veel vragen over keuzevrijheid, kwaliteit van zorg, eigen bijdrage, wachttijden en medische acceptatie. Dat heeft ook te maken met de beeldvorming in de media en bij de verschillende vergelijkingswebsites. Het is van belang voor overstappers om goed op de hoogte te zijn van de beperkingen. Het aantal beschikbare aanbieders en de kwaliteit van zorg hangt namelijk sterk samen met de kosten van een verzekering. Niet overal wordt dat even goed vermeld.'

Friso de Jong herkent de onduidelijkheid. 'Veel mensen horen in de media verschillende verhalen over de zorgverzekeringen. Ze weten bijvoorbeeld niet goed of ze zelf de kosten moeten voorschieten of dat de verzekeraar gelijk de kosten vergoedt.' Ellen de Jong vult aan: 'We merken dat mensen informatie inwinnen, afwegingen maken en bewust kiezen voor een zorgverzekering of pakket dat bij hun persoonlijke situatie past. Dit merken we door de specifieke en vaak inhoudelijke vragen die worden gesteld aan de telefoon, per mail en tijdens de zorgseminars en de Zorg Adviesdagen.'

Eén reactie

  • Amiz Delft

    Het proces van en het denken over het maken van keuzes lijkt steeds meer op gang te komen. Het is een vorm van risico-denken, dat de basis vormt of het begin is van een bredere manier van denken over risico's van leven, gezondheid en welzijn (waar Wouter Bos het eerder over had). Of de kosten van de zorg daar dan echt mee omlaag gaan, is de vraag, en zeker onderwerp van onderzoek. Maar bijzonder is de vraag of de ontwikkeling van keuzes maken, stuurbaar is. En welke invloed artikelen, boeken, congressen, goeroes hebben op die ontwikkeling. Een Zorgvisie die ik erg interessant vind voor 2014 en verder. Ik voorspel als Amiz nog heel veel kleine stapjes.

Of registreer u om te kunnen reageren.