Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Plasterk dwingt gemeenten tot samenwerking zorg

Minister Ronald Plasterk (BZK) wil er voor zorgen dat gemeenten groot genoeg zijn om de nieuwe zorgtaken uit te kunnen voeren en wil daarom dat kleine gemeenten voor 2014 met elkaar gaan samenwerken. Dit werkt hij momenteel uit in een nieuw Beleidskader gemeentelijke herindelingen.
Plasterk dwingt gemeenten tot samenwerking zorg
Foto: ANP Martijn Beekman

In een brief aan de Tweede Kamer adviseert Plasterk gemeenten over hoe zij het beste met de grootschalige verandering van de 'decentralisatie' kunnen omgaan de komende jaren. Dat is de beleidswijziging waarbij gemeenten verantwoordelijk worden voor  jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderenzorg.

Financiële risico's

De minister wil ten eerste dat gemeenten groot genoeg zijn om met de financiële risico's die met de decentralisatie samenhangen, om te gaan. Hij denkt dat de uitvoering het beste kan liggen op een schaal van gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners. Hij wil de provincies meer bevoegdheden geven om gemeenten opnieuw in te delen zodat ook kleine gemeenten binnen het kader van honderdduizend inwoners kunnen opereren.

Samenwerkingsverbanden

Het herindelen van gemeenten duurt volgens Plasterk echter te lang om op te wachten. Daarom wil hij ten tweede versterking van bestuurlijke kracht door gemeentelijke samenwerking. 'Het is daarom de bedoeling dat gemeenten samenwerkingsverbanden vormen waarbij de grenzen samenvallen', schrijft hij. 'Dat moet voor 1 januari 2014 zijn gerealiseerd omdat de eerste decentralisaties op sociaal gebied in 2014 van start gaan. Om dat mogelijk te maken moet in het voorjaar van 2013 duidelijk zijn in welke verbanden de gemeenten de decentralisaties willen gaan uitvoeren.'

Integraal plan

De inzet van de minister is dat de gemeenten de zorg straks zo inrichten dat er één persoon is die hulpvragers ondersteunt en begeleidt op basis van een integraal plan voor het hele huishouden. 'Dat is het beste voor betrokkenen en scheelt bureaucratie en onnodige bestuurlijke afstemming'.

4 reacties

 • adje rem

  Plasterk is een ...echte socialist . Lastige zaken moet je uitbesteden ofwel DELEGEREN. Gaat het fout ,...... dan is het niet zijn verantwoordelijkheid. Gaat het toevallig goed , dan ............goed gedaan jochie ? ?

 • Jan C

  Plasterk wil hoe dan ook naar grotere gemeenten en pakt nu de zorg als argument om dat te bereiken. Als iemand in een gemeente echt zorg nodig heeft, geeft de gemeente hem een luisternd oor en de kosten komen voor rekening van de overheid. Dan moet het toch niet uit maken of je een grote of kleine gemeente hebt; sterker nog de ervaring is dat je grootschalig eerder als een automatisme wordt behandeld.
  Het is schandalig dat hij zijn plannen voor grotere gemeenten via de zorg door wil drukken.

 • Anne

  Het is zo jammer dat niemand doorheeft dat er een grote groep GGZ cliënten met een lichte zorgvraag tussen wal en schip gaan vallen bij de overheveling naar het gemeeentelijk domein. Deze mensen hebben vaak onvoldoende vermogen hun hulpvragen aan te geven, de gemeenten te weinig vermogen en ervaring om hun zorg te zien. Op lange termijn geeft dit grote problemen. Deze doelgroep is anders dan de meer traditionele vragen die (vaak bij normaal begaafde mensen) in de huidige WMO leven. Dat zijn echt 2 andere groepen mensen. Jorritsma zegt gister op BNR met droge ogen dat de gemeente ervaring heeft opgedaan in de WMO om nieuwe groepen mensen te helpen. Mevr. Jorritsma: Dat heeft de gemeente niet.... niet voor GGZ hulpvragen. Deze mensen hebben recht op een wettelijke (landelijk) regeling en kunnen niet afhankelijk zijn van hoe de gemeenten besluiten de zorg in te richten. Daar is NL écht te klein voor.

 • Willems

  Veel belangrijker is, dat de VNG komt met een landelijk uniforme retributie-regeling WMO. Het ontbreken daarvan, was nl. een van de redenen om de AWBZ in te voeren in 1968, bovendien was het gem. verhaalsrecht op grond van art.55 ABW facultatief: dit leidde tot willekeur en rechtsongelijkheid.

Of registreer u om te kunnen reageren.