Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Transitie langdurige zorg te snel en te onduidelijk

De snelheid waarmee staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zijn hervormingen voor de langdurige zorg invoert, baart veldpartijen zorgen. Dat bleek gisteren tijdens de hoorzitting over de transitie van de langdurige zorg in de Tweede Kamer. Een aantal onduidelijkheden over de wetswijzigingen is tijdens de zitting niet weggenomen.
Transitie langdurige zorg te snel en te onduidelijk

Het overhevelen van grote delen van de AWBZ naar de gemeenten en de zorgverzekeraars vanaf volgend jaar is gisteren besproken in de Kamer. Wethouders, werkgevers, afgevaardigden van maatschappelijke organisaties en wetenschappers werden gehoord door de Vaste Kamercommissie voor VWS.

Wethouders

De aanwezige wethouders waren enigszins verdeeld over de hervorming. Ze deelde allemaal in principe de grote lijn van de wetswijziging, maar waren minder eensgezind over de vraag of de transitie wel helemaal goed zal landen. Eric van der Burg van Amsterdam is enthousiast over de mogelijkheden die de decentralisatie biedt. Hij kondigde in de hoorzitting aan dat hij ervoor gaat zorgen dat alleen Amsterdammers van 85-jaar en ouder huishoudelijke hulp blijven houden. Thomas Gelissen van de gemeente Brunssum verwoorde de zorgen van de kleinere gemeenten. Dat betreft met name de snelheid van invoering. ‘Bij ons is door het scheiden van wonen en zorg al een verzorgingshuis gesloten. Ik vind de decentralisatie van zorgtaken in principe een goed idee, maar het komt wel neer op een forse bezuiniging waar we al in 2014 mee om moeten gaan.’

Zorginkoop

Werkgeversorganisaties zijn in principe akkoord met de transitie van de langdurige zorg. Grote vraagtekens bestaan er wel over de rol die de verzekeraars krijgen bij de zorginkoop. Die zorginkoop moet in overleg gebeuren met gemeenten zodat er geen rare verschillen ontstaan tussen verpleging in de Zvw en verzorging in de Wmo. ActiZ-voorzitter Guus van Montfort uitte zijn ernstige twijfels hierover naar aanleiding van brieven van Achmea en Menzis waarin al een voorsprong werd genomen op de bezuinigingen. ‘Deze verzekeraars hebben dat later weer teruggedraaid. Maar als dit de manier is waarop zorgverzekeraars gaan meedenken over kleinschalige zorg, belooft dat weinig goeds.’


Onduidelijkheden
Specifieke onduidelijkheden blijven er bestaan bij Mark van Barschot van de Branchevereniging voor Kleinschalige Zorg (BVKZ) en Marlies van Loon van GGZ Nederland. Respectievelijk over het verlies van het persoonsgebonden budget voor jongeren die onder de tien uurs grens vallen en het lot van activiteitenlocaties voor jonge autisten.


Evaluatie
De wetenschappers konden desgevraagd de Kamercommissie niet voorspellen wat de gevolgen zullen zijn. Het Centraal Planbureau (CPB) is momenteel aan het rekenen en aanwezige prorgrammaleider zorg van het CPB, Paul Besseling, wilde niet op de uitkomsten van dat rapport vooruitlopen. Besseling, die door Kamerlid Fleur Agema werd betiteld als ‘machtigste man in de zorg’, gaf aan dat de AWBZ complex is. ‘De AWBZ groeit ieder jaar, mede door vergrijzing en loonkosten. Maar daar bovenop is er ook een groei van ongeveer drie procent die niet te verklaren is. Er wordt veelal gedacht dat de langdurige zorg eenvoudige uitvoerbaar is, maar niets is minder waar.’ Vandaag komen cliënten aan het woord.

8 reacties

 • pervers

  tja mensen natuurlijk weet de politiek weinig van wat zorg inhoudelijk nu is en betekent.Politiek is regeren met de waan van de dag. Ik blijf voor de combinatie tav beleid: maak een 10jaren planning; zoveel Euro moet er dan bezuinigd zijn. Maar een plan samen opgesteld door een econoom, een wetenschappelijke visie erbij en mensen uit de praktijk. En daar houden we ons dan 10 jaar aan. Dit is gekkenwerk. Maar ja VVD of uberhaupt rechts stemmen daar zien we nu de gevolgen van. Toch de SP maar een kans geven volgende keer?

 • het kan beter

  De staatssecretaris wil op korte termijn scoren met zijn plan
  Het opknippen van AWBZ maakt heel veel los en de snippering bast los inhoudelijk en financieel. De burger die beroep doet op de AWBZ thuiszorg en langdurige zorg raakt het zicht kwijt, nog los van het feit wat de klant moet gaan betalen en welke loketten bezocht moeten worden voor het verkrijgen van zorg. Het plan is een schoolvoorbeeld hoe je in korte chaos kan creeren. In feite zie je hier als de politiek keuzes maakt, wordt de schade gemaakt en voordelen (ook financiele) worden niet bereikt. Jammer!

 • Jan C

  @bezorgde. U slaat de spijker op de kop. Nog een: Wat te denken van een wethouder die uit het potje WMO geld haalt (tonnen !!) omdat hij de plaatselijke voetbalclub belangrijker vindt dat die hulpbehoevende oudere of gehandicapte; die furore wil maken via de voetbalclub.
  Mensen en nog veel meer zaken staan op ons te wachten.
  Nog een: Waar haalt de gemeente plots de kwaliteit vandaan om te kunnen beoordelen wat een hulpbehoevende en of gehandicapte precies nodig heeft??

 • bezorgde

  Het probleem lijkt voor mij te liggen in het begrenzen van zorg die onder de zorgverzekering gaat vallen en zorg onder de Wmo.Wat is nog verpleging en behandeling en waar is het verschil met verzorging en begeleiding. Dan moeten wethouders de discussie aan met de veel machtiger en deskundiger Zorgverzekeraars of de client moet maar zien hoe en of hij het vergoed krijgt.

 • Arjan M

  Sinds wanneer is 85 jaar een zorgbehoefte, we hebben nu een systeem waarbij mensen zorg krijgen als daar een zelfzorgtekort tegenover staat. Je kunt toch veel beter daar je criteria in aanscherpen.
  Het is toch volslagen onzin dat iemand van 82 met een halfzijdige verlamming geen hulp kan krijgen. Terwijl een 85 jarige met veel minder ernstige beperkingen wel kan vertrouwen op hulp.

 • j

  weer zo'n eikel Erik vd Burg Amsterdam die niet weet waar hij over heeft.Alleen ouderen boven 85 jaar HHV.En gehandicapten die zelfstandig wonen,mogen bij hen het huis vervuilen?
  Maar te hopen dat men in Amsterdag een goede gehandicapapten organisatie of participatie commissie hebben.

 • j

  Haastige sproed is zelde goed,deze minister weet echt niet waar hij mee bezig is.Nog even en we kunnen als gehandicapten naar de voetselbank omdat we steeds meer moeten betalen voor de zorg.
  En waar bijft het geld bij de graaiers!,fruadeurs en steeds maar erger wordende bureaucratie.

 • Jan C

  Niet besproken is hoe wordt gecontroleerd of de gemeente de berg AWBZ geld wel gebruikt voor de hulpbehoevende ouderen en gehandicapten.
  Mijn voorspelling: dat wordt in 2014 en daarna een rel waar Pauw en Witteman verschillende uitzendingen mee kunnen vullen.
  Mijn voorspelling van de uitkomst: Niemand heeft boter op zijn hoofd (de burger heeft dat altijd, maar die doet (gelukkig) in dit geval niet mee in de besluitvorming)

Of registreer u om te kunnen reageren.