Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Operatieproces in veel ziekenhuizen nog niet op orde

Operatieteams in ziekenhuizen moeten hun procedures rondom patiënt- en medicatieveiligheid aanzienlijk verbeteren. De Inspectie zal steeds strenger gaan handhaven en kan uiteindelijk zelfs afdelingen sluiten als ziekenhuizen hardleers blijven.
Operatieproces in veel ziekenhuizen nog niet op orde

Dat zegt de Inspecteur Generaal naar aanleiding van een vandaag gepubliceerd onderzoek op operatiekamers van 21 in 2012 bezochte ziekenhuizen. Slechts vier daarvan voldeden direct aan alle eisen van patiëntveiligheid.

Medisch tuchtrechter

De veiligheidsnormen waaraan ziekenhuizen moeten voldoen zijn een paar jaar geleden al ingevoerd. Strenger handhaven is dus nodig, zegt Inspecteur Generaal Ronnie van Diemen: ‘Sinds 1 april dit jaar onderzoeken we meldingen van links/rechtsverwisselingen direct zelf. Na het onderzoek dient de inspectie een tuchtklacht in tegen de verantwoordelijke operateur tenzij uit het onderzoek blijkt dat de verwisseling niet aan een individuele arts verwijtbaar is.’ De Inspectie heeft de daad al bij het woord moeten voegen. Van Diemen: ‘Onlangs zijn er weer calamiteiten gemeld waarbij sprake was van  een links/rechts verwisseling. Deze meldingen hebben wij op dit moment in onderzoek.’

Time-out procedures

Uit het onderzoek van 2012 blijkt dat de time-out en sign-out procedures in tweederde van de onderzochte ziekenhuizen onvoldoende tot matig worden uitgevoerd. Op papier waren de procedures overigens bijna overal wel in orde. Inspecteurs zagen onvoldoende betrokkenheid en onvoldoende regie in de achterblijvende ziekenhuizen. De Inspectie adviseert ziekenhuizen daarom verplichte trainingen in te voeren voor OK-personeel. Dubbelchecken van klaarmaken en toedienen van medicatie per infuus, werd in vijf van de 21 onderzochte ziekenhuizen goed uitgevoerd. Iets meer dan de helft van de ziekenhuizen ging goed om met het voor besmetting vatbare propofol, een veel gebruikt narcosemiddel. Anesthesiologen en anesthesiemedewerkers moeten consequent hun handelingen met medicatie laten controleren, anders zal de veiligheid niet verbeteren.

Hersteld

Elf ziekenhuizen moesten hun tekortkomingen binnen twee maanden herstellen. Zes ziekenhuizen kregen de Inspectie na twee maanden opnieuw op bezoek. Alle resterende 17 ziekenhuizen zijn uiteindelijk goedgekeurd. Er was meer goed nieuws: De overall conclusie van de Inspectie is dat het operatieproces over de jaren heen steeds beter is gestructureerd. Op veel onderdelen zijn de kwaliteit en veiligheid voldoende. De overdracht van patiënten na hun operatie naar de verpleegafdeling bijvoorbeeld, is sterk verbeterd, evenals het onderhoud van medische apparatuur en  naleving van regels omtrent hygiëne en infectiepreventie.

Vervolgonderzoek

Dit jaar is de Inspectie bezig met vervolgonderzoek onder ziekenhuizen waar vorig jaar een ernstige calamiteit tijdens het operatieproces plaatsvond. De eerste resultaten lijken het beeld te bevestigen. De analyse van de gegevens moet nog plaatsvinden. Van Diemen: ‘Voor deze ziekenhuizen zijn we nog strenger. Zij krijgen maar vier weken de tijd om hun tekortkomingen te verhelpen. Wij controleren met onaangekondigde bezoeken of de maatregelen zijn genomen. Als de ziekenhuizen in gebreke blijven, overwegen wij om afdelingen te sluiten.’

 

Lees hier onder het rapport: “Operatief proces beter gestructureerd, scherpere handhaving op achterblijvende uitvoering blijft noodzakelijk”, Hierin staan ook de namen van de onderzochte ziekenhuizen genoemd.

2 reacties

 • triple

  TOP lijsten hebben overduidelijk GEEN verbetering in mijn OK gebracht, alleen meer Administratieve 'Rompslomp' met het duidelijke gevaar, dat als de kruisjes maar gezet zijn, het goed is.
  Nee dus.
  Wat dan wel??
  NADENKEN !! en voor jezelf alles nogmaals checken voor je iets ( vooral irreversibels) doet.
  Helpt geen TOP lijst, hoe uitgebreid ook, voor.
  Frustreert alleen maar meer.
  Schijnzekerheid!
  Dat blijkt uit bovenstaande maar al te duidelijk.
  Maar op de voorpagina van de krant doet het wel goed hoor..
  Zie Telegraaf vanochtend.

 • J.P. van Dijk

  Toch vinden er nog steeds links/rechts verwisselingen plaats, ondanks dreiging met de tuchtrechter. Natuurlijk is het voor iedere betrokkene, slachtoffer, maar ook zorgverleners een drama als iemand aan de verkeerde kant wordt geopereerd. Vandaar, dat al ver voor de bemoeienis van de inspectie alles werd gedaan om dit te voorkomen. Toch blijft het voorkomen, shit happens nou eenmaal, en zal ook blijven voorkomen.
  Vooral de woordjes 'nog steeds' triggeren mij steeds vaker, omdat ze vaak aanleiding zijn tot nog meer regels, die de zorg onnodig duur maken. Ik lees in het rapport van de inspectie, dat er veel is bereikt, dat er veel is gestructureerd conform de eisen van de inspectie, dat geeft duidelijkheid. De zorgprofessionals hebben goed geluisterd en hun gedrag sterk verbeterd. Genoeg moet echter ook wel eens genoeg kunnen zijn. Niet nog meer regels en wetten graag.

Of registreer u om te kunnen reageren.