Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

RVZ: ‘Zorgplan voor patiënt in wet vastleggen’

In de care wordt het hoog tijd voor een zorgplan waarin arts en patiënt in gezamenlijk overleg de behandeling vastleggen. Patiënten en zorgverleners moeten zich committeren aan gezondheidsdoelen. Dat stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in het advies: “De participerende patiënt”.
RVZ: ‘Zorgplan voor patiënt in wet vastleggen’
Foto: ANP Koen Suyk

Een ‘partnerschap’ tussen patiënt en zorgverlener moet de basis zijn voor diagnostiek en behandeling van patiënten. Dat is de kern van het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van VWS, vandaag donderdag 20 juni. Om tot een goede gezamenlijke besluitvorming te komen, is het noodzakelijk dat patiënten goed geïnformeerd worden, toegang hebben tot hun – digitale – dossier en met hun zorgverlener een zorgplan opstellen. De RVZ wil vaart zetten achter de cliëntparticipatie door het inzagerecht en een verplicht in te voeren zorgplan wettelijk vast te leggen.

 

De RVZ adviseert over dit onderwerp, omdat de vraaggerichte zorg achter blijft ‘na de introductie van de gereguleerde marktwerking in 2006.’ De Raad vindt dat de overheid ‘in een vernieuwd wetsvoorstel het individuele recht van patiënten op keuze-informatie moet uitbreiden’.  Zorgaanbieders moeten wettelijk worden verplicht om patiënten op elektronische wijze inzage in hun medische dossiers te geven.

 

Artsen en patiënten overleggen over de mogelijkheden en de behandelingen. Dat is niet altijd gemakkelijk, erkent RVZ-raadslid prof. dr. Didi Braat, vanwege de traditioneel ongelijke relatie tussen arts en patiënt. In de opleiding tot arts wordt aandacht besteed aan het betrekken van de patiënt bij behandelingsbesluiten. Maar er zal ook een verplichting moeten komen om ‘de gevestigde orde te trainen in deze manier van zorg verlenen.’ De RVZ wil daarvoor in de richtlijnen voor professionals en in de vereisten voor herregistratie specifieke verplichtingen opnemen.

 

Ook de zorgverzekeraars hebben een rol in de ondersteuning aan de patiënt om goede keuzes te kunnen maken in behandelingsmogelijkheden. Vooral chronisch zieke patiënten hebben veel baat bij een zorgplan waarin behandeldoelen, interventies en zelfhulp worden vastgelegd. Zorgverzekeraars kunnen bij de inkoop van zorg eisen stellen aan instellingen en zorgverleners over informatie en overleg. Verder kunnen zij patiëntenorganisaties ondersteunen die hun leden van betrouwbare informatie voorzien en hulp bieden bij de te maken keuzes voor behandelingen.

 

De RVZ denkt niet dat dit alles de zorgkosten zal doen stijgen, omdat een patiënt die betrokken is bij de besluiten voor zijn of haar behandeling, zich daaraan zal houden. Dat kost minder geld dan patiënten die steeds weer terugkeren naar de arts omdat ze ontevreden zijn. De RVZ suggereert dat de betrokkenheid van de patiënt juist zal leiden tot een mogelijke verlaging van de zorgkosten.

Carolien Stam

12 reacties

 • Kelly van der Toorn

  Uiteraard is het niet meer dan fatsoenlijk dat je op een gelijkwaardige manier met een cliënt omgaat. Maar hoe doe je dat? Het begint al bij het verstrekken van de juiste informatie, voordat een patiënt of cliënt een spreekkamer binnenloopt. Een mooi voorbeeld hiervan is de KeuzehulpApp die bij een aantal GGZ instellingen gebruikt wordt. Er liggen in de wachtkamer een aantal iPads op tafel, waarin het volledige zorgaanbod van de instelling beschreven staat. Met behulp van een aantal stellingen, komt de cliënt terecht in een overzicht mogelijkheden die voor hem relevant zijn. Voordat hij zijn intakegesprek binnenwandelt, heeft hij op de iPad zelf al voor een groot deel zijn zorgplan bij elkaar geklikt. De relatie behandelaar-cliënt is daardoor direct gelijkwaardiger en de cliënt is de baas over zijn eigen zorg. De app slaat overigens geen gegevens op, dus privacy is ook geen issue meer.

  Soms zien we veel beren op de weg, maar met alle nieuwe technologieën van deze dag, is er zo verschrikkelijk veel mogelijk!

  Voor meer info over de app, check: http://bloei.nl/ons-laboratorium/de-keuzehulpapp

 • A. de Boer

  @ Steven: EBM is goed, maar als je naar het huidige aanbod van reguliere behandelingen kijkt, voldoet +/- 50% niet aan jouw eis van EBM te zijn.

  @Pieter Hermsen: Geregeld is het zeker in iig 1 wet (WGBO), maar uitgevoerd wordt het zelden, als je in de praktijk werk had je dat geweten....


  @ jan: ben het met je eens (eigen ervaring als familielid) en in de Cure is het niet beter (ervaring als professional)

 • adje rem

  Heerlijk die oude wijn in nieuwe zakken en oude koeien uit de sloot. De RVz blijkt de mooie kruising van Kafka en Alzheimer met deze vondeling te hebben gebaard . Zeker nooit gehoord van ''informed consent '' ? ?

 • Jan C

  Het zorgplan bij verpleeg en verzorgingstehuizen is voor de patient en familie een groter geheim dan het nucliair wapenarsenaal van de Russen. Om de vergelijking door te trekken: als er al iets over wordt verteld kom je net zoveel te weten over je zorgplan als de Russen kwijt willen over hun wapens.
  Uit de grote AFHANKELIJKHEID van patient en familie wordt dat zomaar gelaten.
  Wat zijn wij in verpleeg en verzorgingstehuizen nog ver van huis.

 • Henk

  Precies, de bureaucratie genaamd zorgplan is al lang praktijk. Het is ook praktijk dat het een onwerkbare wassen neus blijkt.

 • Pieter Hermsen

  DIt is al geregeld in tenminste twee wetten en (bijna) overal praktijk...

 • Steven Hanekroot

  Opmerkelijk is als je de onderliggende stukken doorbladert, dat er geen bewezen winst is gevonden voor de gezondheid of de kosten.
  De RVZ stelt dus voor om de bureaucratie en regelgeving te vergroten voor ... een goed gevoel. Dat lijkt me niet verstandig.
  Verder zie ik alleen literatuurstudies, geen eigen onderzoek. Uit eigen literatuuronderzoek zie ik dat er bergen evidence liggen dat eigen regie en betrokkenheid gezondheid en welzijn van patienten weldegelijk aantoonbaar verbeteren. Mi heeft het RVZ hier onvoldoende onderzoek op geraadpleegd en belangrijke bronnen niet meegenomen.
  Besluitvorming en extra regelgeving die niet evidence based zijn vind ik een slechte zaak.
  De patient eigenaar en regisseur maken van zijn dossier is evident goed, maar dan wel graag evidence based eventuele regelgeving aanpassen en niet omdat een aantal experts weer eens een leuk idee hebben.
  Ook uit de betogen van oa e-patient Dave de Bronkhart en Ragna van den Berg op Ted.com wordt heel duidelijk dat er redenen genoeg zijn om de regie van de client centraal te stellen.
  Hoog tijd voor aanvullend onderzoek lijkt me. Ik stel mijn bronnen graag beschikbaar.

 • Steven Hanekroot

  Opmerkelijk is als je de onderliggende stukken doorbladert, dat er geen bewezen winst is gevonden voor de gezondheid of de kosten.
  De RVZ stelt dus voor om de bureaucratie en regelgeving te vergroten voor ... een goed gevoel. Dat lijkt me niet verstandig.
  Verder zie ik alleen literatuurstudies, geen eigen onderzoek. Uit eigen literatuuronderzoek zie ik dat er bergen evidence liggen dat eigen regie en betrokkenheid gezondheid en welzijn van patienten weldegelijk aantoonbaar verbeteren. Mi heeft het RVZ hier onvoldoende onderzoek op geraadpleegd en belangrijke bronnen niet meegenomen.
  Besluitvorming en extra regelgeving die niet evidence based zijn vind ik een slechte zaak.
  De patient eigenaar en regisseur maken van zijn dossier is evident goed, maar dan wel graag evidence based eventuele regelgeving aanpassen en niet omdat een aantal experts weer eens een leuk idee hebben.
  Ook uit de betogen van oa e-patient Dave de Bronkhart en Ragna van den Berg op Ted.com wordt heel duidelijk dat er redenen genoeg zijn om de regie van de client centraal te stellen.
  Hoog tijd voor aanvullend onderzoek lijkt me. Ik stel mijn bronnen graag beschikbaar.

 • Joshua

  Mij valt op dat zowel de Raad als de reactanten weinig weten van de praktijk. De geschetste problemen zijn van het verleden. Vroeger was dat inderdaad zo. Maar in deze moderne tijd allang niet meer. De voorgestelde regelingen lopen dan ook achter bij de praktijk. Ik sta met beide benen in Cure en Care op de werkvloer. Ik doe al jaren wat hier het voorgestelde doel is, en zie het bij mijn collega's om mij heen. Ook vastleggen van de afspraken gebeurt. Prachtig om het weer te formaliseren in een wet, maar de praktijk heeft de wet allang ingehaald. Is dit niet doen om te doen, daar hebben veel bureaucraten weer een baan aan, ook de pers en anderen die vanaf de zijlijn commentaar geven. Laten ze aan het werk gaan en mensen helpen!

 • j.detering

  Het zou goed zijn als dit niet alleen voor de Care zou gelden, maar ook voor de Cure. Medisch specialisten hebben nog altijd de neiging om geen behandeling voor te stellen, maar een behandeling te dicteren. De patiënt heeft hierin nauwelijks of niets in te brengen.
  In het geval dat de patiënt het hiermee oneens is, staat nog slechts een second opinion open, waarbij het overigens voorkomt dat de specialist daaraan geen medewerking wenst te verlenen.

 • Mr Sophie Hankes, SIN-NL

  Het is opmerkelijk dat dit nieuwsbericht nergens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) noemt. Hierin staat oa dat de arts pas mag onderzoeken en/of behandelen nadat hij de patient correct geinformeerd heeft en de patient zijn toestemming voor het onderzoek of de behandeling heeft gegeven. Helaas blijkt vaak dat artsen te kort schieten in hun informatieverstrekking. En zelfs...dat artsen zonder toestemming van patienten behandelingen uitvoeren, in strijd met hun wettelijke verplichtingen.
  Last but not least is het verbijsterend te moeten constateren dat rechters falende artsen veelal vrijuit laten gaan.
  Een nieuwe wet is zinloos. De WGBO dient gewoon nageleefd te worden door de artsen en gehandhaafd te worden door de IGZ en de rechters.

 • j

  leve de bureaucatie .
  Zorgplan onder het mom van vraaggerichte zorg, laat me niet lachen!
  Weer een plannetje erbij .als dossier door het leven.
  en hoe zit het dan met veilig heid van gegevens?

Of registreer u om te kunnen reageren.